Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.

En fiskehelsebiolog har mange av de samme oppgavene som veterinærer har for dyr på land. Fiskehelsebiologen jobber bredt innenfor feltet, og de har som hovedmål å ivareta fiskehelse - og velferd. Dette gjør de gjennom forebyggende helsearbeid, diagnostisering, rådgivning og behandling av sykdommer. 

Som fiskehelsebiolog, eller veterinær med spesialisering innen akvakultursykdommer, forebygger, påviser og behandler du sykdom hos fisk. Målet er å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Som fiskehelsebiolog skriver du også ut resepter for å behandle sykdommer.

For å jobbe som fiskehelsebiolog må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Det får du vanligvis hvis du har relevant eksamen fra et norsk universitet eller vitenskapelig høgskole eller lignende fra utlandet.  Fiskehelsebiolog er sidestilt med veterinær-tittelen for arbeid med helse hos fisk og andre organismer i vann.

Fiskehelsebiologer rapporterer til myndighetene og passer på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. Fiskehelsebiologen kan også gi råd, forske på sykdommer og parasitter, jobbe med ernæring samt lage vaksiner og andre medisiner.

Vanlige arbeidsoppgaver: 

  • ta prøver av fisk, organismer og vann
  • diagnostisere og behandle sykdommer
  • gi råd om fiskevelferd og forebyggende arbeid
  • undervise og tilby kurs til relevant personell 
Hvor kan jeg jobbe?

Fiskehelsebiologer kan jobbe i privat og offentlig sektor i fiskehelsetjenesten, i farmasøytisk industri, i fôrfirma, i oppdrettsnæringen, i nasjonal eller internasjonal forvaltning og for konsulentfirma.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Akvamedisin - master (Tromsø / All)