Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.

Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting og analyse av finansiell- og selskapsspesifikk informasjon, samt markedsinformasjon for å kunne gi en helhetlig vurdering og anbefaling.

Vanlige arbeidsoppgaver for en finansanalytiker:

  • undersøke og analysere informasjonen, inkl. bl.a. finansiell- og selskapsspesifikk-analyse, samt den makroøkonomiske situasjonen
  • gi råd og anbefalinger på bakgrunn av innhentet informasjon og gjennomført analyse
  • kontakt med selskaper, kunder og markedsaktører
  • møter, telefonsamtaler og evt. gjennomføring av transaksjoner
  • presentasjon av analyser og utarbeidelse av rapporter

Noen finansanalytikere kan måtte jobbe lengre arbeidsdager i perioder.

For autorisasjon som finansanalytiker kreves bestått AFA-kurs (Autorisert finansanalytikerstudium). Forening for finansfag Norge (FFN) er med på å administrere dette i samarbeid med Norges Handelshøyskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA).

Hvor kan jeg jobbe?

Finansanalytikere er ansatt i bedrifter med behov for kompetanse på finans. Dette kan være alt fra spesialiserte finansmeglere til økonomiavdelinger i større bedrifter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Mathematical Sciences - master (Tromsø / All)