Filmfotograf

Filmfotografen har det visuelle ansvaret i en filmproduksjon.

Filmfotografen er arbeidsleder for lysavdelingen, gripavdelingen og kameraavdelingen. Han/hun er også regissørens nærmeste samarbeidspartner i forarbeid, under opptak og i etterarbeid. Filmfotografen skal visualisere regissørens visjon.

På større prosjekter som reklamefilm, spillefilm og dramaserier jobber filmfotografen som faglig leder i et team bestående av blant annet lysmester, B-fotograf, kameraassistent, grip og kolorist (fargekorrigerer). Filmfotografen jobber også tett opp mot script, kostymedesigner, produksjonsdesigner og lydsjef.

På mindre prosjekter som dokumentarfilm jobber filmfotografen ofte alene som tekniker. I noen tilfeller må filmfotografen også ta ansvar for lydopptak.

En del filmfotografer jobber også med reklame og informasjonsfilm, og det kan derfor være en glidende overgang mellom yrkene TV-fotograf og filmfotograf.


Vanlige arbeidsoppgaver:

  • øverste ansvarlige for det visuelle i en film (altså bildet)
  • bestemme eksponering, kontrast, farger, kamerabevegelser osv.
  • formidle historier via levende bilder
  • velge de beste vinklene og teknikkene for fortellingen som skal bli film
  • ha god forståelse for og kunnskap om hvordan levende bilder kommuniserer
  • jobbe tett sammen med regissør, lysmester, kolorist, lydtekniker og andre, men også kunne jobbe alene

 

Arbeidet som filmfotograf innebærer ofte en del reising, og sjelden vanlige arbeidstider. Yrket kalles også fotograf. På engelsk er tittelen Cinematographer eller Director of Photography.

Hvor kan jeg jobbe?

Filmfotografer er sjelden ansatt i en fast stilling. De fleste filmfotografer jobber frilans som selvstendig næringsdrivende. Filmfotografen jobber som regel prosjektbasert for kortere eller lengre perioder.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Master of Philosophy in Visual Anthropology (Tromsø / All)