Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Tidligere het brannforebyggere feiere. I 2020 ble tittelen endret til brannforebygger.  

Som brannforebygger rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for brannforebyggeren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Brannforebyggere har god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan beregne hvordan ildsted (peis), skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som brannforebygger, derfor er det viktig å ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor kan jeg jobbe?

De fleste brannforebyggere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor (All / Harstad / Fjelldal) Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor (Tromsø / All) Sikkerhet og beredskap - bachelor (Kirkenes / All)