Farmasøyt

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Yrket farmasøyt deles opp i to ulike beskyttede titler:

  • provisorfarmasøyt (master i farmasi)
  • reseptarfarmasøyt (bachelor i farmasi)

Hovedforskjellen på disse to yrkestitlene, er lengden på utdanningen og at som provisorfarmasøyt har du mulighet for å bli apoteker. Reseptarfarmasøyten har en treårig bachelorgrad i farmasi. Provisorfarmasøyten har en femårig mastergrad i farmasi.

Som farmasøyt jobber du tett sammen med apotekteknikeren og annet helsepersonell.

Vanlige arbeidsoppgaver for en farmasøyt:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • service og kundekontakt
  • produsere legemidler

Reseptar- og provisorfarmasøyt er beskyttede titler. For å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange farmasøyter jobber i apotek, enten vanlig apotek eller sykehusapotek. Som farmasøyt kan du også jobbe i legemiddelindustrien, på sykehus, i offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Farmasi - bachelor (Tromsø / All) Farmasi - master (Tromsø / All)