Klinisk ernæringsfysiolog

En kliniske ernæringsfysiolog har god kunnkap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og bruker denne kunnskapen til forebygging og behandling av ernæringsrelaterte sykdommer.

Kliniske ernæringsfysiologer gir kostholdsveiledning og behandling til personer som av ulike grunner trenger tilpasset kosthold. Det kan være friske personer, som gravide, barn, vegetarianere, veganere, idrettsutøvere og eldre. Det kan også være personer som lider av for eksempel underernæring, spiseforstyrrelser, allergier, intoleranser, nyresykdom, livstilssykdommer eller som har vært gjennom en operasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for en klinisk ernæringsfysiolog:

  • veilede enkeltpersoner eller grupper i hvordan de kan spise og leve for å redusere risikoen for sykdom senere i livet.
  • utdanne og veilede helsepersonell og ansatte i barnehager, skoler, og andre som jobber med mat.
  • kartlegge og vurdere behovet til personer ut fra deres helsehistorikk, kostholdsvaner, høyde, vekt og blodprøver.
  • gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til pasienter og deres pårørende.
  • anbefale og igangsette ernæringsbehandling, som for eksempel spesialkost, næringsdrikker, sondemat eller intravenøs næring.
  • kvalitetssikre mattilbud i kommune, helse- og omsorgstjenester.
  • overordnet utviklings- og planarbeid i kommuner, fylkeskommuner og bydeler.
  • befolkningsrettet ernæringsarbeid gjennom organisasjoner, myndigheter eller annet.
  • folkehelsearbeid, for eksempel ved å utvikle informasjonsmateriell om kosthold og ernæring.
  • forskning.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber.

En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser. Kliniske ernæringsfysiologer har kompetanse til kritisk vurdering, formidling og utvikling av ernæringskunnskap.

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. Kliniske ernæringsfysiologer er derfor autorisert helsepersonell. Merk at lignende yrkestitler som ernæringsekspert, ernæringskonsulent og ernæringsrådgiver ikke er det samme som klinisk ernæringsfysiolog og at disse ikke er beskyttede titler. 

Hvor kan jeg jobbe?

Kliniske ernæringsfysiologer jobber ofte på sykehus, men stadig flere arbeider nå også i kommuner og fylkeskommuner. Eksempler på arbeidssteder i kommuner og fylkeskommuner er frisklivssentraler, lokale lærings- og mestringstilbud, tilknyttet fastlegekontor eller tverrfaglige klinikker, sykehjem, hjemmetjeneste, eller mer overordnet innen folkehelse eller helsetjeneste. Noen kliniske ernæringsfysiologer driver egen praksis og er selvstendig næringsdrivende.

Andre aktuelle arbeidssteder er opplysningskontor, rehabiliteringssentre, toppidrett, matvare-, næringsmiddel- og legemiddelindustri, i ideelle organisasjoner, og i Mattilsynet eller Helsedirektoratet. Mange jobber også med forskning eller undervisning.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Ernæring - bachelor (Tromsø / All) Klinisk ernæring - master (Tromsø / All)