Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Som apoteker drifter du apoteket og sørger for at kravene til apotekets virksomhet oppfylles. Apotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte: apotekteknikere og farmasøyter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en apoteker:

  • ansvar for de ansatte, for eksempel rekruttering og personalledelse
  • opplæring av nytt personale og videreutvikling av ansatte
  • være oppdatert på apotekbransjen
  • administrative arbeidsoppgaver, eksempelvis innen økonomi

I tillegg har apotekeren vanlige farmasøytoppgaver, og må ha kunnskap om legemidler. Blant annet om hvordan de framstilles, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes ved forebygging og behandling av sykdom. 

Som apoteker må du være forberedt på å jobbe turnus. Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell, som gis av Helsedirektoratet

Hvor kan jeg jobbe?

Som apoteker jobber du på et apotek.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relaterte utdanninger ved UiT::
Farmasi - master (Tromsø / All)