Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Teknologien vi omgir oss med i hverdagen er bygget på fysikk, i dette studiet får du sjansen til å forstå hvordan verden rundt deg fungerer og hvordan du kan bidra til å utvikle vår forståelse av naturen og teknologien vi bruker. Som lektor med studieretning i fysikk får du grunnlaget du trenger for å vise elever hvordan universet er bygd opp fra partikler til galakser.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13


Ida Friestad Pedersen.jpg
Ida Friestad Pedersen

Førsteamanuensis


Fysikk er en studieretning i lektorutdanning for trinn 8-13. Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som anvender fysiske metoder. Fysikere jobber med undersøkelse og forståelse av naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, de nødvendige matematiske verktøy og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Progresjonskrav:
Profesjonsfag år 1 må være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 3 og denne igjen være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 4. For praksis gjelder at årets praksisperiode må være bestått før en kan starte på en ny. For å kunne starte på profesjonsfag i år 3, må studentene også ha bestått praksis år 2 og oppnådd minimum 100 studiepoeng totalt. For å starte på år 4 i utdanningen må både profesjonsfag år 3 og bacheloroppgaven være bestått. For å starte på profesjonsfag i år 4, må studentene ha bestått praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner 1.år høsten 2023

PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

MAT-1001 Kalkulus 1

PFF-1015 Praksis år 1Institute Country
University of Otago New Zealand
University of Côte d'Azur Frankrike