Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Du bruker matematikk hver dag, alt fra å beregne når du må gå for å rekke bussen eller hvor mye penger du kan bruke til helgen. I en større sammenheng brukes det til å holde styr på verdensøkomonien og beregne klimaendringer og vaksinasjonsdekning. Matematikk er et verktøy for å forstå verden og er grunnlaget for realfagene. Som lektor med en studieretning i matematikk vil du kunne lære elevene hvordan tall kan brukes til å se og forklare verden rundt seg.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Seniorrådgiver - koordinator lektorutdanning i realfag trinn 8-13


Ida Friestad Pedersen.jpg
Ida Friestad Pedersen

Førsteamanuensis


Matematikk er en studieretning i lektorutdanning for trinn 8-13.
Matematiske emner er en viktig del av vår kulturhistorie. Med en utdanning innen matematikk eller statistikk fordyper du deg i stoff som har anvendelser i en rekke andre vitenskaper og næringsveier, og med slik utdanning som lektor kan du inspirere skoleelever til å velge yrker innen systemer for datasikkerhet for banker og andre bedrifter, til å utvikle statistiske metoder for miljø- eller helseforskning, innen bank/finans, helsevesenet, romfarts- og oljeindustrien; eller til selv å velge yrker innen utdanning.

Progresjonskrav:
Profesjonsfag år 1 må være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 3 og denne igjen være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 4. For praksis gjelder at årets praksisperiode må være bestått før en kan starte på en ny.

For å kunne starte på profesjonsfag i år 3, må studentene også ha bestått praksis år 2 og oppnådd minimum 100 studiepoeng totalt. For å starte på år 4 i utdanningen må både profesjonsfag år 3 og bacheloroppgaven være bestått. For å starte på profesjonsfag i år 4, må studentene ha bestått praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Institute Country
University of Otago New Zealand
University of Côte d'Azur Frankrike