Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium

STUDIESTED: Nettbasert, Other
Sosiologi, master, uit.no

Dersom du ønsker å studere statsvitenskap, har du mulighet til å ta det første semesteret nettbasert. Sammen med de nettbaserte variantene av examen philosophicum og examen facultatum, tar du et nettbasert emne i statsvitenskap: STV-1000 Politisk analyse. I dette emnet introduseres du for sentrale begreper og perspektiver i statsvitenskap. Politisk analyse gir en bred innføring i statsvitenskap som fagdisiplin og retter seg mot deg som er interessert i spørsmål om politikk, demokrati og politiske prosesser.

Fakta

Varighet:1 Semester
Location: Nettbasert Other
Studiepoeng:30
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse
Søknadsfrist:1. juni
Søknadskode:5328
Søk studiet

Dette nettbaserte studiet gir deg som student mulighet til å studere hvor du vil, og når du vil.

Examen philosophicum og examen facultatum er obligatoriske emner i bachelorstudiet i statsvitenskap, mens STV-1000 politisk analyse er anbefalt som innføringsemne i studiet.

Generell studiekompetanse.Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Kontakt
Michael Sverdrup Stenberg

Stenberg, Michael Sverdrup


Førstekonsulent, eksamensansvarlig
Telefon: +4777645676 michael.s.stenberg@uit.no

Bli student ved UiT!