Illustrasjons-/bannerbilde for PhD-kurs: Barnerettsforskning; teori, metode og gjennomføring (JUR-8012)
Dzianis Vasilyeu

Temaet for PhD-kurset er barnerett som forskningsfelt.

Barneretten omfatter et mangfold av tema, perspektiv, innfallsvinkler og metoder, med siktemålet om å belyse barns rettslige stilling på ulike områder. Kjernen i kurset knytter seg til bruk og utvikling av teorier i barnerettslige forskningsprosjekter, særlige metodiske utfordringer i barneretten og viktigheten av en rettighetstilnærming på dette området. Menneskerettslige aspekter står sentralt, og siktemålet er å gjøre deltakerne fortrolig med den internasjonale diskursen på en måte som gjør at de kan relatere egne arbeider til dette. Emnet tar opp nyere utviklingstrekk, herunder om tverrvitenskapelig elementer i barnerettslige prosjekter. 

Målet med kurset er å legge til rette for at deltakerne kan bygge videre på eksisterende forskning og bidra til utviklingen av barnerettsforskningen. Emnet vil kombinere arbeid med mer overordnede barnerettslige teorier, metoder og problemstillinger, og konkret arbeid med eget forskningsprosjekt.

Deltakere på kurset være tatt opp til et PhD-program i rettsvitenskap. 

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.

  • Søknadsfrist for Ph.d.-studenter fra andre institusjoner enn UiT er 1. juni. 
Starts: 13.11.24 kl 08.15
Ends: 14.11.24 kl 16.00
Where: Teorifagbygget hus 4: Rom 4.213
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte, Enhet
Contact: Trude Haugli
E-boastta: Trude.haugli@uit.no

Sign me up!
Add to calendar