Vårmøte: Rom-, plasma og klimafysikk, NFS

Peat Bakke / European Southern Observatory / NASA / MaxPixel / Pixabay / NASA / Scott Robinson

Welcome to the spring meeting for the Space-, Plasma- and Climate division of Norsk Fysisk Selskap (Norwegian Physical Society) in Tromsø!

Registration is open. Deadline: 19.02.2024

Abstract submission is open. Deadline: 05.03.2024

To join NFS, apply for membership (only in Norwegian)

Starts: 13.03.24 kl 12.00
Ends: 15.03.24 kl 16.00
Where: Medisin og helsefagbygget 1: Auditorium 1
Location / Campus: Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende
Contact: Audun Theodorsen
E-boastta: audun.theodorsen@uit.no

Sign me up!
Add to calendar