Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Illustrasjons-/bannerbilde for Samfunnsfagkonferansen 2022: Mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagsdidaktikken

Det er en glede å få ønske dere velkommen til årskonferansen for Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærerutdannigene i Alta/Áltá/Alattio 23.-25. november 2022.

 Hovedtema for konferansen i år er mangfold, urfolk og minoriteter i samfunnsfagdidaktikken. Vi ønsker med dette å rette fokus mot disse temaene, både knyttet til undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette mangfoldet samfunnsfagdidaktikken? Hvordan kan samfunnsfagdidaktikere arbeide teoretisk og praktisk med etiske, digitale, inkluderende aspekter ved mangfold, urfolk og minoriteter? Hvilke muligheter tilfører slike perspektiver samfunnsfagene?

Norge er et mangfoldig samfunn, noe våre utdanningsinstitusjoner - fra barnehager til universiteter - skal speile og videreutvikle. Disse ambisjonene kommer blant annet klart til uttrykk i de nye læreplanenes (LK20).

Vi møtes i Alta/Áltá/Alattio, i hjertet av Sápmi. Denne byen er preget av historiske møter mellom ulike kulturer over mange hundre år, kulturmøter som både har preget sted, historie og vår egen nåtid. I disse omgivelsene ønsker vi å legge til rette for kunnskapsutveksling, refleksjon, debatt og videre utvikling om hvordan mangfoldskompetanse, urfolksperspektiver og minoritetsforståelse i samfunnsfaglig tematikk. Øvrige stikkord til disse fagdidaktiske mulighetene og utfordringene kan være: seksuelle minoriteter, diskriminering, forskningsetikk, urfolksmetodikk, digitale læremidler/verktøy.

Påmelding og innsending av abstract åpner mandag 15. august. Frist for påmelding er satt til fredag 14. oktober. Omfanget på abstracts er på rundt 200 ord og adresse for innsending kommer senere. Foredragene er tenkt organisert i ulike tematiske sesjoner på 3-4 bidrag på rundt 15-20 minutter med spørsmålsrunder til slutt. Kom derfor med forslag til tema på sesjoner og bidragsytere.

Onsdag 23. november er det stipendiatsamling. Mer informasjon om denne finner dere her.

 

 

Har du spørsmål om konferansen?

Faglige spørsmål kan rettes til Helge Chr. Pedersen: helge.c.pedersen@uit.no

Praktiske spørsmål kan rettes til Bjørn-Henrik Johannessen: bjorn.h.johannessen@uit.no

Spørsmål om stipendiatsamlingen kan rettes til Erlend Eidsvik: erlend.eidsvik@uit.no

 

OvernattingScandic Alta:

 

Velkommen til Alta/Áltá/Alattio

Starts: 23. Nov 2022 kl. 09.00
Ends: 25. Nov 2022 kl. 13.00
Where: Campus Alta
Location / Campus: Alta
Target group: Besøkende, Inviterte
Contact: Helge Chr. Pedersen
E-boastta: helge.c.pedersen@uit.no
Add to calendar