Eksamen

På grunn av koronasituasjonen ble det laget en midlertidig forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Denne vil være gjeldende også for høstsemesteret 2021. Den oppdaterte forskriften finner du her.

Informasjon om eksamen rettet mot fagansvarlige og sensorer finnes på uit.no/vurdering. For andre spørsmål rundt eksamen, se uit.no/eksamen.

Last changed : 01.09.2021, av Majda Sojtaric