Lokale regler og anbefalinger for UiT i Tromsø fra 10. november

Tromsø kommune har besluttet at følgende regler og anbefalinger vil gjelde fra 10. til 23. november

Vedtaket vil få følgende konsekvenser for studenter og ansatte:

Munnbind:
Det er kun påbud om bruk av munnbind for de som oppholder seg i publikumsarealer ved våre museer, dersom det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand.

Bruk av hjemmekontor:
Ansatte som må benytte kollektivtransport til arbeidsstedet skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Bruk av hjemmekontor skal avklares med nærmeste leder og skal ikke gå ut over planlagt fysisk undervisning, annen kjernevirksomhet eller kritiske funksjoner.  

Arrangement:
Arrangør skal gjennomføre risikovurdering av arrangementet og følge kommunens anbefalinger:  

  • Sikre tilstrekkelige arealer slik at deltakere ikke må stå tett.
  • Legg til rette for sitteplasser der dette er mulig.
  • Ha oversikt over deltakere for å kunne varsle dersom det blir påvist smitte i ettertid.
  • Ha håndsprit og munnbind lett tilgjengelig.
  • Orienter om bruk av munnbind når besøkende ikke sitter på plassen sin.

Møter:
Møter skal avholdes digitalt der dette er mulig og hensiktsmessig.

Sosiale sammenkomster på jobb:
Sosiale samlinger mellom ansatte som ikke jobber fysisk sammen til daglig bør unngås.

Fysisk undervisning, seminarer, disputaser og eksamen gjennomføres som planlagt.

Tromsø kommune har nå publisert en veileder, som forklarer hva de ulike kravene og -anbefalingene innebærer for innbyggere, arbeidsgivere, serveringssteder, arrangører, skoler og andre berørte grupper.

 
Last changed : 12.11.2021, av Lars Nordmo