Studentpresttjenesten / University Chaplaincy

Studentpresten i Finnmark

Også for studentene i Finnmark er vi tilgjengelige, på telefon for samtale og på e-post, og ved behov kommer vi oss fort til Alta / Hammerfest.

Religiøs aktivitet i Alta

Pinsemenigheten Filadelfia.

Besøksadresse: Moreneveien 1.Gudstjeneste søndager kl.17.00Møtepunkt (Ungdomsguds-tjenester) Fredager kl.20.00

Den katolske kirke St Josef kapell
Altavegen 224, tlf: 78811447. Messe kl 17.00 1.,3. og 5. søndag i måneden

Alta moské
Nyinnflyttet i det gamle Skoglundbygget i Bossekopp. Inngang på baksiden.


Last changed: 04.12.2023 17.18


Nordlyskatedralen Alta kirke

Gudstjeneste i Nordlyskatedralen
hver søndag kl. 1100. 


Ungdomsgudstjenester
..

Familiegudstjenester søndag: ....

Bibeltimer og Temakvelder - se nettsidene til kirka