Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser


Foto for infrastruktur

Den 1. januar 2022 ble det opprettet en felles forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelsene ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). Forvaltningsenheten har status som en kjernefasilitet ved Helsefakultetet(?). Hovedoppgaven er forvaltning av allerede innsamlet materiale for de fire befolkningsundersøkelsene ved ISM, herunder både data og biologisk materiale.
 
Formålet med en felles forvaltningsenhet er en samordning av oppgaver og rutiner rundt forvaltningen som på sikt vil gi stordriftsfordeler og effektivisere oppgavene. Med felles organisering, systemer og prosedyrer vil forvaltningen av befolkningsundersøkelsene bli mindre sårbar. Forvaltningsenheten ivaretar oppgaver knyttet til organisering, formidling, økonomi, søknader og saksbehandling, prosjektadministrasjon, utlevering og koblinger og oppbevaring av data og biologisk materiale.

De fire befolkningsundersøkelsene er Tromsøundersøkelsen, Kvinner og Kreft, SAMINOR og Fit Futures.