Rurála ja doaresbeal buohccidikšu ja dearvvašvuođafuolahus Arktisas ja Davvisámi guovlluin

  Dutkanjoavkku ulbmilin lea hábmet báikkálaččat vuođđuduvvon boaittobeal-dutkansearvevuođa Hámmarfeastta campusis. Mii háliidat veahkehit máhtuin hástalusaid birra mat gusket buohccidikšobargui, ohppui, dearvvašvuhtii ja eallinvuohkái boaittobealperspektiivvas. Mis lea erenoamáš fokus dutkat davvisámegiel pasienttaid buohccidivššu, DGT-geavaheami oahpus ja mo olbmuid eallinvuogit, ássanguovllut ja barggut váikkuhit dearvvašvuhtii.