Áigeguovdil


Prøveforelesning - MSc in Marine Biotechnology Ole Christian Hagestad

17. jun     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - MSc in Biotechnology Ole Christian Hagestad

17. jun     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Trial lecture - MSc in Biotechnology Renate Døving Osvik

23. jun     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø    

Disputas - MSc in Biotechnology Renate Døving Osvik

23. jun     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Digitalt, Tromsø