Rist, Therese

Centre for the Ocean and the Arctic
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644602

Winther, Jan-Gunnar

Centre for the Ocean and the Arctic
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta

Normann, Anne Katrine

Centre for the Ocean and the Arctic
Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta