#
#
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. hilde.brox@uit.no 77660507 TROM ILP 5.053

Hilde Brox • Brox, Hilde; Pötzsch, Holger. Communicative digital skills. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245026597.s 71 - 84.
 • Brox, Hilde. Collaborative writing with online tools. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202547615.s 92 - 105.
 • Brox, Hilde. Whats in a wiki? Issues of agency in light of student teachers' encounters with wiki technology. (fulltekst) Nordic Journal of Digital Literacy 2017; Volum 12 (4). ISSN 1891-943X.s 129 - 142.s doi: 10.18261/issn.1891-943x-2017-04-03.
 • Brox, Hilde. Troublesome tools: How can Wikipedia editing enhance student teachers’ digital skills?. Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 329 - 346.s doi: 10.5617/adno.2493.
 • Brox, Hilde; Jakobsen, Ingrid K.. Wiki, tekster og arbeidsmåter i morgendagens engelskfag: et eksempel fra lærerutdanninga. (fulltekst) Acta Didactica Norge 2014; Volum 8 (2). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.1126.
 • Brox, Hilde. The Elephant in the Room: A Place for Wikipedia in Higher Education?. Nordlit 2012 (30). ISSN 0809-1668.s 143 - 155.s doi: 10.7557/13.2377.
 • Brox, Hilde; Ghezzi, Chiara. Creating Virtual Worlds with Meaning: Case Studies of Web 2.0 Tools in Higher Education. (fulltekst) Information Sciences for Decision Making 2010 (39). ISSN 1290-2942.
 • Brox, Hilde. Creating learning environments with web 2.0. Murmansk State Humanities University 2009 ISBN 978-5-88476-900-7.s 83 - 84.
 • Brox, Hilde. Materialers betydning for opplevelse av skaperglede. Erfaringer fra The Songbook Project med lærerstudenter i engelsk. Estetiske læringsprosesser. Muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene. 2021-11-04 - 2021-11-05 2021.
 • Ørevik, Sigrid; Brox, Hilde; Skjelbred, Dagrun. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i engelsk. (data) (omtale) 2020.
 • Brox, Hilde. Collaborative writing in the English classroom: How and why?. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202671082.s 141 - 154.
 • Brox, Hilde. Why won't they take them on? A study on student teachers' first-time engagement with wiki technology. (fulltekst) 2019.
 • Brox, Hilde. Kan Wikipedia brukes i undervisning om kildekritikk?. Fagforum Vestlandet - samling for skolebibliotekarer 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Brox, Hilde. Exploring technology in teacher education through wikis. NERA 2017 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Brox, Hilde. What’s in a wiki? From “tools for learning” to human-technology encounters in teacher education. Media Education Summit 2016 2016-11-04 - 2016-11-05 2016.
 • Brox, Hilde. Hvordan bruke Wikipedia for å styrke elevers digitale kompetanse?. Nordnorsk skolebibliotekseminar 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.
 • Brox, Hilde. Wikipedia og biblioteket. Treffpunkt Mikromarc (data) 2015-11-05 - 2015-11-06 2015.
 • Brox, Hilde. Wiki som verktøy for samarbeidslæring. Lunschseminar for UiT-ansatte 2015-01-21 - 2015-01-21 2015.
 • Brox, Hilde. Hvorfor jobbe med digital samskriving i språkfagene?. Nye veier i språkundervisningen? 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Brox, Hilde. Mini-workshop: Wikipedia. PhD-kurs i forskningsformidling 2013-09-18 - 2013-09-20 2013.
 • Brox, Hilde. Nettbasert kurs med åpne gratisverktøy. Eksempler fra et pågående eksperiment. Fleksibilitet og kvalitet 2013-05-13 - 2013-05-14 2013.
 • Brox, Hilde. Wikier som læringsressurs. Bibliotekkonferansen i Nord 2013-04-23 - 2013-04-25 2013.
 • Brox, Hilde. Leksikon og evige sannheter. Senioruniversitetet 2012-11-15 - 2012-11-15 2012.
 • Brox, Hilde. From consumers to producers: developing literacy in Teacher Education through Wikipedia. Next Generation Learning 2012 2012-02-21 - 2012-02-23 2012.
 • Brox, Hilde. Engelsk og IKT. Kick-off for universitetsskoleprosjektet 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Brox, Hilde. Wikipedia i lærerutdanninga?. NKUL 2011 2011-05-04 - 2011-05-06 2011.
 • Brox, Hilde. Wikipedia and Literacies in Higher Education. Creative use of LMS, Wikis and Mobile Technologies for Learning 2011-05-19 - 2011-05-20 2011.
 • Brox, Hilde. The use of Web 2.0 as learning tools. New Technologies: new possibilities and new challenges. 2011-08-22 - 2011-08-23 2011.
 • Brox, Hilde. Entering new arenas for learning: digital competence in Teacher Education. The 4th Arctic Frontiers Conference: Living in the High North 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.
 • Brox, Hilde. Web 2.0 og sosiale medier i høyere utdanning: eksempler fra engelsk i lærerutdanninga. Humaniora og innovasjon 2010-09-09 - 2010-09-09 2010.
 • Brox, Hilde. Gode digitale verktøy i undervisning: eksempler fra engelsk. Lærende Nettverk 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.
 • Brox, Hilde. Facebook i lærerutdanninga. Kaleido 2010 2010-11-30 - 2010-12-01 2010.
 • Brox, Hilde. Digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring. Lærerutdanningsløft i Nord-Norge 2010-12-13 - 2010-12-15 2010.
 • Brox, Hilde. Sosiale medier nytter. (data) Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.s 16 - 16.
 • Brox, Hilde. Digital Storyline: virtuell læringsarena med web 2.0. 2010.
 • Brox, Hilde; Ghezzi, Chiara. Creating virtual worlds with meaning: case studies of web 2.0 tools application in higher education. TICEMED 2009 - Ubiqutous Learning 2009-05-28 - 2009-05-29 2009.
 • Brox, Hilde. Digital kompetanse i lærerutdanninga; et eksempel fra Tromsø. Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk 2009-01-30 - 2009-01-30 2009.
 • Brox, Hilde. Creating Learning Environments with Web 2.0: using blogs and wikis in teaching. Quality of Education and Flexible Learning 2009-02-26 - 2009-02-28 2009.
 • Brox, Hilde. Digital Storyline: wiki og web 2.0 i engelskundervisninga. NKUL 2009 2009-05-13 - 2009-05-15 2009.
 • Brox, Hilde. Integrering av IKT i lærerutdanninga; eksempler fra Universitetet i Tromsø. NKUL 2009 2009-05-13 - 2009-05-13 2009.
 • Solvang, Kjellrid; Brox, Hilde; Dahl, Anne. Images and Orality. NAES Tenth Nordic Conference for English Studies 2007-05-24 - 2007-05-26 2007.
 • Brox, Hilde. Commercial and non-commercial internet resources in the teaching of English. Murmansk State Humanities University 2007 ISBN 9785884768147.s 49 - 50.
 • Brox, Hilde; Dahl, Anne; Solvang, Kjellrid. Teaching oral English through pictures. Tenth Nordic Conference for English Studies 2007-05-24 - 2007-05-26 2007.
 • Brox, Hilde. Thi langwij a thi guhtr: Tom Leonard's Glaswegian poems. 2002.
 • Se alle arbeider i CRIStin →