Julie Høie Nygård • Julie Høie Nygård :
  Presentasjon av funn fra feltarbeid i fire klimabudsjettkommuner
  2024
 • Julie Høie Nygård :
  Klimabudsjett som verktøy for klimaomstilling i norske kommuner
  2024
 • Julie Høie Nygård :
  Kan et klimabudsjett være løsningen på klimakrisa?
  2023
 • Julie Høie Nygård :
  Et Ph.d-prosjekt om klimabudsjett: Hvordan omstiller kommuner seg til lavutslippssamfunn?
  2023
 • Julie Høie Nygård, Elin Anita Nilsen :
  Include Partnerforum Klimabudsjett
  2023
 • Julie Høie Nygård, Elin Anita Nilsen :
  Include Partnerforum Klimabudsjett
  2023

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →