Skallerud, Kåre

Gávpeallaskuvla UiT Romssas

Hoque, Mohammed Ziaul

Gávpeallaskuvla UiT Romssas

Clark, Derek John

Gávpeallaskuvla UiT Romssas

Mannberg, Andrea

Gávpeallaskuvla UiT Romssas

Hannevig, Hilde

Gávpeallaskuvla UiT Romssas

1-10 av 90 | Boahtte 10 Siste 10