#
#
Norgga árktalaš universitehtamusea ingrid.sommerseth@uit.no +4777623304 Tromsø TMU F 229

Ingrid Sommerseth • Sommerseth, Ingrid. Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. 2014.
 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Ethical Issues in the Semi-Darkness. Skeletal remains and Sámi graves from Arctic Northern Norway. (data) 2013 ISBN 9788276820652.
 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgroper og ildsteder i Indre Finnmark 2012. Arkeologisk graverapport. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism. (data) Rangifer 2011; Volum 31 (1). ISSN 0333-256X.s 111 - 128.s doi: 10.7557/2.31.1.2033.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.
 • Sommerseth, Ingrid. Boazulihkku (Reindeer Luck) as a link, between past and present reindeer landscapes - reflected in archaeological remains and Saami place names. Publications of Giellagas Institute 12 2009 (12). ISSN 1458-6282.s 150 - 164.
 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. (data) 2009 ISBN 978-82-8244-014-1.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millennium of settlement in a reindeer landscape in the interior of northern Norway. Iskos 2009 (17). ISSN 0355-3108.s 34 - 42.
 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. (prosjekt) Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 37 - 51.
 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift og nomadisme. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 95 - 105.
 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner og samiske stedsnavn i Mauken - Blåtind og Devddes: fra kulturmøter til villmark. Dieđut 2004 (5). ISSN 0332-7779.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbaser reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. (data) 2004 ISBN 82-7746-005-8.s 150 - 162.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor i et flerkulturelt landskap. (data) Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2003 (157). ISSN 0071-7436.s 79 - 89.
  • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region.. Equinox Publishing 2022 ISBN 9781781798171.
  • Sommerseth, Ingrid. Den samiske bjørnekultuen - arkeologiske spor til samisk historie og religion.. (data) META - Historiskarkeologisk tidskrift 2021. ISSN 2002-0406.s 9 - 31.
  • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter jakt og fangst på villrein i nord. 2016 ISBN 978-82-91-49562-0.s 130 - 140.
  • Sjøgren, Per Johan E; Storm, Dikka; Kirchhefer, Andreas; Sommerseth, Ingrid; Karlsen, Stein Rune; Elvebakk, Arve. Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?. Museumsforlaget AS 2015; Volum 2015 (3) ISBN 9788283050189. ISSN 0368-6310.s 117 - 158.
  • Sommerseth, Ingrid. Realising the Gap! Fra aktuell kunnskapsproduksjon til grenseforvaltning. Primitive tider 2013 (15). ISSN 1501-0430.s 133 - 139.
  • Sommerseth, Ingrid. Archaeology and the debate on the transition from reindeer hunting to pastoralism. (data) Rangifer 2011; Volum 31 (1). ISSN 0333-256X.s 111 - 128.s doi: 10.7557/2.31.1.2033.
  • Sommerseth, Ingrid. Gravfeltet på Hundstad. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.
  • Sommerseth, Ingrid. Forskningshistorisk bakgrunn. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 15 - 28.
  • Sommerseth, Ingrid. Innledning. (data) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 1 - 13.
  • Pape, Nora; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Barnegrav fra yngre romertid (A257). (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 83 - 92.
  • Sommerseth, Ingrid. Boazulihkku (Reindeer Luck) as a link, between past and present reindeer landscapes - reflected in archaeological remains and Saami place names. Publications of Giellagas Institute 12 2009 (12). ISSN 1458-6282.s 150 - 164.
  • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millennium of settlement in a reindeer landscape in the interior of northern Norway. Iskos 2009 (17). ISSN 0355-3108.s 34 - 42.
  • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. (prosjekt) Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 37 - 51.
  • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner og samiske stedsnavn i Mauken - Blåtind og Devddes: fra kulturmøter til villmark. Dieđut 2004 (5). ISSN 0332-7779.
  • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor i et flerkulturelt landskap. (data) Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2003 (157). ISSN 0071-7436.s 79 - 89.
 • Sommerseth, Ingrid. New traces of wild reindeer hunting in the alpine areas in Northern Norway. Exploitation of outfield resources – Joint Research at the University Museums of Norway.. (data) 2015 ISBN 9788278870426.
 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Ethical Issues in the Semi-Darkness. Skeletal remains and Sámi graves from Arctic Northern Norway. (data) 2013 ISBN 9788276820652.
 • Sommerseth, Ingrid. Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.. HIFO-Tromsøs reiseseminar i Finnmark 2022-05-19 - 2022-05-22 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.. Riksantikvarens årlige bergkunstmøte for de arkeologiske forvaltningsmuseene. 2022-01-07 - 2022-01-07 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.. (data) 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.. 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.. Presentasjon av faglig innhold i tidsskriftet Ottar 2022-04-06 - 2022-04-06 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet. (data) Ottar 2022; Volum 68 (1). ISSN 0030-6703.s 16 - 27.
 • Sommerseth, Ingrid. Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.. (data) 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.. (data) 2022.
 • Sommerseth, Ingrid. Tilstandsrapport for helleristningen på Brennholtet - Id. 56314, Narvik kommune.. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Her er de ti mest leste sakene på NRK.no/sapmi i 2020. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Skjøtselsrapport for helleristningene på Skjervøy - Id. 27573, Skjervøy kommune.. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Skjøtselsrapport for helleristningene i Kvalsund - Id. 101686, Hammerfest kommune.. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Hva kan arkeologien si om samiske kvinner i fortida?. Hvilken plass har samiske kvinner i historisk forskning og formidling? (data) 2021-02-04 - 2021-02-04 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Nytt fra bergkunsten i nord: bevaringsprogrammet for bergkunst BERG 2011- 2020. Samarbeidsmøte for forvaltningav kulturmiljø i nord 2021-03-16 - 2021-03-16 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst gjøres klar for besøk.. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i Balsfjord del I og del II. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Helleristningene i Balsfjord klargjøres for besøk. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Innskripsjonene på Steggelneset, Ryøya og historien om Birte. Kulturtur Ryøya 2021-05-29 - 2021-05-29 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Dyreberget på Leiknes - de eldste ristningene i nord. Faglig formidling av bergkunst til skoleklasser ute på lokaliteten Leiknes 2021-06-01 - 2021-06-01 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Som en hilsen fra en gammel jegerkollega. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Varder i urørt natur kan være ulovlig.. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Raser mot "vardebonanza": -Det ser jo fanden ikke ut. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Uenighet om varder. (data) 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Skal du gå i fjellet? Ikke gjør dette. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Tilstandsrapport for hulemaleriene i Kollhellaren - Id. 37407. Moskenes kommune.. 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegravene i nord: spor etter samisk bjørnekult og bein i huler og ur.. Kulturminnedagene 2021 Kåfjord 6.-7. september (data) 2021-09-06 - 2021-09-07 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver i Nord Norge. Senioruniversitetet 45+ 2021-09-29 - 2021-09-29 2021.
 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnejakt og samisk gravtradisjon.. (data) Ottar 2020; Volum 5 (333). ISSN 0030-6703.
 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.
 • Sommerseth, Ingrid. Historisk overblikk - Kapittel 2.1.2: Vannkraftutbyggingene. Kapittel 2.1.5: Samisk kulturminneforvaltning. Kapittel 2.4: Arkeologiske undersøkelser i nordnordske vassdrag 1957-2018.. 2020 ISBN 978-82-7574052-4.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Visste du at samene hedret brunbjørnen med en rituell begravelse lik den vi holder for mennesker? Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt forskningsprosjekt.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Da et nytt hyttefelt ble bygget i Narvik dukket det opp beinrester. Disse har blitt viktig forskningsmateriale for Ingrid Sommerseth.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskerne forteller: Bli med når arkeolog Ingrid Sommerseth utforsker en hule i håp om å finne samiske bjørnegraver. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Sensasjonelt funn av hellemalinger i Kvænangen. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Fant flere tusen år gamle hellemalerier: -Et sensasjonelt funn.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Odda 4-500 jahkásaš báktesárg árgungávdnosat leat sensašuvdna. 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Malingen av gravid steinalderkvinne er opptil 5000 år gammel. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms Det er også avdekket flere menneskefigurer på en bergside i Kvænangsbotn.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Stone age handprint found in Norway’s northernmost county Several pieces of rock art of human figures have also been discovered on outcrops in Kvænangsbotn, Troms og Finnmark County.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i Nord-Troms. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Melding fra en fantastisk dag på jobb: nye hellemalinger funnet i Kvænangen.. (data) (fulltekst) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. 5000 år gammel historisk hilsen.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Her har et steinaldermenneske dratt hånda over berget. Forskere har funnet kjempegammel bergkunst på en plass i Nord-Norge.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Håndavtrykk fra steinalderen funnet i nord.. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren. På Skjervøy står det eneste privathuset i Norge som inneholder helleristning.. 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Maria og Einar har 7000 år gammel bergkunst i kjelleren: -sønnen vår truet med å starte billettsalg. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Åge og Thuula fant 5000 år gammel historie på bærturen: - Ekstremt sjeldent. (data) 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Sluttrapport - Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) 2011 – 2020 ved Norges arktiske universitetsmuseum. 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Arbeid med bergkunsten i Nord-Norge i 2019. Riksantikvarens årlige møte for forvaltningsmuseene i Norge 2020-02-03 - 2020-02-04 2020.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunståret 2020 i Nord-Norge; i Norges arktiske universitetsmuseum forvaltningsområde.. Forvaltningsgruppemøte Bergkunsten i Alta, Verdensarvsenteret 2020-12-02 - 2020-12-02 2020.
 • Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Rapport lavkartlegging på Fykanvatn Id.36915, Meløy k. Nordland fylke med fagrapport av Arve Elvebakk "Den problematiske lavvegetasjonen i bergkunstfeltet på Fykan i Nordland". 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: Isnestoften 6, Alta k. Finnmark fylke.. 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltning av bergkunst i nord; erfaringer fra 2018 og faglige planer i 2019.. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2019-04-23 - 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunsten i nord; et fersk blikk på veien videre for samarbeid om forvaltning, forskning og formidling.. Vingenseminaret, et samarbeidsmøte og studietur. 2019-05-13 - 2019-05-16 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst på Kjeøya: Lokker fram to tusen år gammel kunstutstilling med app: Etter en båttur, en rotur og en klatretur er to arkeologer klar til å gi verkene «Elg i berginngang» og «Superhappy lottovinner» en forsiktig liten makeover.. 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Verre enn først antatt: - Kan bli stående i hundrevis av år.Det har blitt funnet nye tilfeller av hærverk ved helleristningene i Tysfjord. – I verste fall vil det vises i hundrevis av år framover.. 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet 6000 år gamle helleristninger.. (data) 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Flyttet stein med helleristninger. (data) 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord: Fra de mørkeste huler til liv på berg, symboler og figurer fra ei anna tid.. Fagdag for Norges arktiske universitetesmuseum og akademi for kunstfag 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Slik flyttet arkeologene helleristningssteinen: se bildene fra da arkeologer flyttet 6000 år gamle helleristninger fra Isnestoften til en ny tilværelse på Alta museum. (data) 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Flytter blokk med helleristninger fra toften til museet.. (data) 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Da folk endelig våget å gå i land på øya, oppdaget de inskripsjoner i svaberget.. (data) 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Tradisjonskunnskap og formidling i Arctandria. Levende tradisjon! Immateriell kultur i frivilligheten. 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver og bjørnekult: fra bjørn på berg til bein i huler og ur.. forskningsmøte mellom COASTARK og ArcArc 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.
 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik. Hulemaleriene i Lofoten: ny dokumentasjon, nye metoder og stadig nye forvaltningsutfordringer.. Forskningsseminar i kulturvitenskap, UM 2019-10-30 - 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Skader og hærverk på bergkunsten i Nord Norge: et økende fenomen og et sant mareritt.. Norsk Arkeologisk Møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Fremtidens arbeidsmarked: Innledning og sesjonsleder for Sesjon 2 på NAM.. Norsk Arkeologisk møte (NAM) 2019-11-07 - 2019-11-09 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Sacred Bear grave sites and Place names in Sápmi: Preliminary thoughts from an ongoing study.. Sacred Place names in Sámi Landscapes. 2019-11-21 - 2019-11-22 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Helle- og hulemalerier i Nord-Norge 3000 år gamle bilder på berg. En billedpresentasjon til Gløttprogrammet; Klang av Oldtid.. GLØTT, en helg med kunst og kunnskap i Tromsø 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor er det så mye hærverk på bergkunsten? en gjennomgang av lokalitetene fra Nord-Norge.. Forvaltningsmøte for verdensarven bergkunsten i Alta 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2019.. 2019.
 • Sommerseth, Ingrid. Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Báktesárgumat – symboler og figurer på berg knyttet til det samiske kulturlandskapet. Kulturminnevernets samarbeidsmøte i Nord Norge 2018-04-19 - 2018-04-20 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner og kulturhistorie langs Hålogalandsveien. Rapport fra Hålogalandsprosjektet 2015 - 2016.. 2018 ISBN 9788291200309.
 • Sommerseth, Ingrid. Et spennende gjensyn i Altafjorden - Oppdaget ny bergkunst på kaffeplassen som ble brukt under en arkeologisk utgravning for 23 år siden.. (data) Norark.no 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Fant historisk skatt i fjæra, en 200 år gammel kanonkule under ryddeaksjon.. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Levende tradisjonskunnskap på hav og på land.. Kystens dag - Tromsø kunstforening (data) 2018-11-17 - 2018-11-17 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Bergkunst i nord - feltsesongen 2018 ved Tromsø Museum. Riksantikvarens bergkunstmøte 2018-11-21 - 2018-11-21 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst:Forskningshistorie, dokumentasjon og skjøtsel på Fykanvatn, Id. 3695, Meløy k. Nordland fylke.. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel Reinøya 1-3 Id.142887, Karlsøy k. Troms fylke. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2018. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk rapport Bergkunst: dokumentasjon og skjøtsel på Gamnes Id. 214096, Sør-Varanger k. Finnmark fylke. 2018.
 • Sommerseth, Ingrid. "Med døden til følge" Ei utstilling om de siste års resultater fra arkeologiske utgravninger av graver på Svalbard.. Museumsutstilling 2017-11-07 - 2018-02-05 2017.
 • Sommerseth, Ingrid. Bjørnegraver: arkeologiske spor etter samisk jaktmagi og tradisjon.. Spor 2017 (63). ISSN 0801-5376.s 21 - 25.
 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.
 • Sommerseth, Ingrid. Praktisk båtbruk i kystlaget - verdifull kunnskap og trivsel med mening.. Oppstartskonferansen-Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag. 2016-10-17 - 2016-10-19 2016.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsdagene 2015. Fjellets kulturlandskap. Dividalens kulturelle mangfold.. Forskningsdagene 2015. 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Tønsnes havn i yngre steinalder og tidlig metalltid. Resultater fra den arkeologiske utgravningen i 2014.. Forskningsseminar arkeologi 2015-03-27 - 2015-03-27 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Forvaltningsundersøkelsene i 2014 på Tromsø Museum med særlig fokus på Tønsnesutgravningene.. Samarbeidsmøte regional forvaltning og Riksantikvaren. 2015-03-25 - 2015-03-26 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Reinbeitelandet, kulturminner og jakten på snøfonnene-jassa.. NFR-prosjektet Forskning i fellesskap - Utmark - Villreingruppeseminar 2015-03-18 - 2015-03-20 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Tromsø Museums arkeologiske forvaltningsprosjekter i 2014 med Tønsnes som strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år.. Forskningsseminar, Tromsø Museum 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Norges største arkeologifunn i 2014. (data) 2015.
 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer Luck and Archaeology. Rangifer Domus, exploring the domestication of reindeer and caribou. (data) 2014-11-30 - 2014-12-03 2014.
 • Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. (fulltekst) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran. Kvernskaret og Lifjellaksla i Bardu. Arkeologiske undersøkelser, Tromsø Museum - Universitetsmuseet. 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Har kommet over unike funn. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne. Graver etter det originale Tromsø. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Arkeologisk utgravning. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Reiseglade også i steinalderen. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Eksplosive krigsminner. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Nergaard, Ragnhild Holten. Reiseglade steinaldermennesker. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter den første jordbruksaktiviteten i Bjarkøyregionen. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Ny stor utgraving på Tønsnes – selveste «Ur-Tromsø». (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid; Oppvang, Janne. Nye store utgravninger på Tønsnes. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter fortida. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Nå graves det på Sandsøy. (data) 2014.
 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Om utstillingen "Hvem kom først?" og forskningshistorien bak spørsmålet. Pensjonistuniversitetet i Harstad "Kaffe og Kunnskap" 2014-03-03 - 2014-03-03 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor stilles spørsmålet "hvem kom først" og hvordan svarer vi. "koloniseringsprosjektet", Forskning i Felleskaps prosjekt med fokus på formidling som kunnskapsgenererende prosess. 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. (data) 2014.
 • Sommerseth, Ingrid. Hvorfor lage en arkeologisk utstilling om spørsmålet "Hvem kom først?".Med arkeologene på en visningsrunde i utstillingen. Norsk arkeologisk møte i Tromsø 2013 (data) 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Bakgrunn for og produksjon av utstillingen "Hvem kom først?" Publikum spør - arkeologene svarer. Sosialantropologisk forskningsseminar. 2013-10-25 - 2013-10-25 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" Omvisning i utstillingen på Tromsø Museum. Faglig program på en søndag 2013-10-20 - 2013-10-20 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Utstillingen "Hvem kom først?" i praksis. Gjenstandene fra TMUs unike samlinger i søkelyset. Vin & Viten (data) 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. En presentasjon av utstillingen: Hvem kom først? på Tromsø Museum. Det nasjonale museumsmøtet 2013 2013-09-11 - 2013-09-13 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. På sensasjonsjakt på Sennaland. 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Denne steinura på Sennalandet er et mysterium. 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Spennende funn på vidda. 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Holand, Ingegerd. Er det greit å forske på knokler?. (data) Magasinet Levende Historie 2013 (2).
 • Storli, Inger; Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer. Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum (data) 2013-07-05 - 2013-11-11 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Samedebatt på spissen - utstillingen "Hvem kom først?". 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først". 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. "Hvem kom først?" reportasje fra utstillingsåpningen. (data) 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Nylund, Per helge. Utstillingen Hvem kom først?. (data) 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.
 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.
 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fem år - etikk og forskning på menneskelige levninger. Forskningsseminar 2013-04-24 - 2013-04-24 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein. (data) Ottar 2013 (2). ISSN 0030-6703.s 11 - 19.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.
 • Sommerseth, Ingrid. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. SPARC- Snow Patch Archaeological Research Cooperation 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.
 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.
 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter villreinfangst i Tromsøområdet- hva forteller pila fra Sollidalsaksla. Desembernatt 2012, Tingenes tale. 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Hva vet vi om fonnefangst og fangstgropenes utbredelse, alder og bruk i Nord-Norge?. NFR-prosjektet "Forskning i fellesskap" - Jakt og fangst - rein/høyfjell i Utmarksnettverket 2012-12-02 - 2012-12-04 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Realising the Gap! -fra aktuell kunnskapsproduksjon til databaser og grenseforvaltning. Norsk Arkeologisk Møte- NAM 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Spor etter fonnefangst på villrein i høyfjellet - hva forteller beinpila fra Seiland?. Tromsø Museums 140 års jubileum, Tingenes tale- fortellinger om museets skatter. 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Wild reindeer Skills and Reindeer Luck - the Dynamics of the Northern Landscape. European Association of Archaeologists, 18th annual meeting 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgroper og ildsteder i Indre Finnmark 2012. Arkeologisk graverapport. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Kan stedsnavn vise vei?. (data) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Sommerseth, Ingrid. Past hunting embedded reindeer management in North Norway. XII Nordic Tag. The XII Nordic Theoretical Archaeology Group. 2012-04-25 - 2012-04-28 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. NORSKE RØTER.Norsk dokumentarserie. Historia om Norge før Norge vart til. Kven er vi? Kvar kjem vi frå? Spora gøymer seg i genane våre, i jorda, på havbotnen, i bergveggen - og i språket. Programleiar Samina Bruket reiser i fotspora til våre eldste forfedre - frå istid til vikingtid - gjennom heile landet frå Lista i sør til Varangerfjorden i nord.(2:3). 2012.
 • Sommerseth, Ingrid. Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?. Ottar 2012; Volum 1 (289). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskning på menneskelige levninger. Skjelettutvalgets arbeid gjennom fire år i NESH. Forskningsetikk for PhD. SVF-8038. 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.
 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.
 • Sjögren, Per; Sommerseth, Ingrid; Elvebakk, Arve. Dividalen / Dieváidvuovdi - Archaeology, Palaeoecology and Biodiversity. DYLAN workshop 2011-03-10 - 2011-03-11 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Registreringsrapport Indre Finnmark 2011.I forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. -1000 e. Kr." (LARM). 2011.
 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Fangstgropene i Finnmark. (data) 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Bivdá ealgabivdiid ohcat njuolaid. 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Arkeologiske spor etter villreinfangst i Avjovárri i eldre tid. Kulturuke i Karasjok 15.-18. november 2011-11-15 - 2011-11-16 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Reindeer hunting and Hunting embedded Reindeer Management in Interior Arctic Norway 2500 BC - AD 1000. EAA- European Association of Archaeologists (data) 2011-09-14 - 2011-09-18 2011.
 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid. Muligheter for snøfonneregistreringer i Nord-Norge?. Villreinseminar, Utmarksarkeologi 2011-06-20 - 2011-06-22 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift og kulturminner i Bardu. kulturminnetur med Bardu historielag 2011-06-14 - 2011-06-14 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Lokalisering og datering av fangstgropsystem i indre Finnmark, i lys av landskapskunnskap og arkeologiske metoder. LARM - workshop 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.
 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr." LARM. Registreringsrapport Indre Finnmark 2010. 2011.
 • Sommerseth, Ingrid. Unike funn fra Hundstadneset. Forskningshistorisk bakgrunn. Årbok for Kvæfjord 2010 (24). ISSN 0803-0790.s 4 - 10.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetning og gravfelt gjennom 3000 år. Presentasjon av de arkeologiske utgravningene på Hundstadneset. Åpent møte, folkemøte. 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. forberedelsesseminar/komitemøte 2010-09-25 - 2010-09-25 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. Jordbruk, bosetting og gravfelt gjennom 3000 år. Kaffe & Kunnskap 2010-11-14 - 2010-11-14 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Tamreindrift og samisk identitet i et arkeologisk perspektiv. Oppgitt tekst i forbindelse med disputas for ph.d.-graden i arkeologi 2010-01-13 - 2010-01-13 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøyprosjektet - Oppsummering av to års utgravninger: Med fokus på tidlig jordbruksbosetning, kokegrop- og gravfelt. Forskningsseminar 2010-04-09 - 2010-04-09 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst i LARM prosjektet. Det norske arkeologmøte 2010 i Bergen, NAM 2010-11-04 - 2010-11-06 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Kan arkeologien bidra i diskusjonen om overgang til tamreindrift?. Den 16. nordiske forskningskonferansen om rein og reindrift 2010-11-16 - 2010-11-18 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Kveøy i historisk lys. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Hood, Bryan. Molležis gávdnan boarráseamos. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Fant ei barnegrav fra romertiden i Troms. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Fant 1700 år gammel melketann. (fulltekst) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Barnegrav fra romertida funnet i Troms. (data) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Jubler over tannfunn. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Ii leat sámebátni. Kvesullos, Mátta-Romssas, lea gávdnon 1700 jagi boares mánnáhávdi. 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Arkeologisk møte i Kvæfjord. (fulltekst) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Unike bosettings-spor på Kveøya. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Satte Kveøy i historisk lys. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Doktorand på samisk fortid. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i samestrid. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Nye funn kan vekke liv i nordisk samestrid. 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Avhandling kan vekke liv i nordisk samestrid. (data) 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Dutkan eatnan-geavaheami Sis-Tromssas.Tromssa Musea árkeologiija doaktára Ingrid Sommerseth dutkus duođašta ahte ruoŧa boazosámit leat geavahan Sis Tromssa eatnamiid sihke goddebivdui ja boazodollui. (data) 2010.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Den første gården i Nord-Norge: Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7142-054-3.s 60 - 83.
 • Sommerseth, Ingrid. LARM-prosjektet: jakt- fangst og tidlige reindriftssamfunn. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftspraksis gjennom tid, fra villreinfangst til tamreindrift. Sametingets internseminar for kulturminnevernet 2010-11-24 - 2010-11-25 2010.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra jernalderens villreinfangst til tamreindrift i Indre Troms. Åpent foredrag annonsert i lokalavisene 2009-04-22 - 2009-04-22 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet 2008 - 2009. Utfordringer og erfaringer - HMS i felt. Sikkerhetsopplæring - feltarbeid ved Tromsø Museum 2009-05-12 - 2009-05-12 2009.
 • Pape, Nora Paalgard; Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Ei barnegrav fra romertid i Nord-Norge. NAM (Det norske arkeologmøtet) 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Fremskritt for den samiske fortida i nord: Utfordringer og potensial for det arkeologiske kildematerialet i innlandet. Forvaltningsarkeologi mot 2020. Hvorfor bevarer vi, hva og hvordan? 2009-06-09 - 2009-06-10 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet med fokus på på bronsealderens spor på Hundstad. Det norske arkeologmøte 2009 i Trondheim, NAM 2009-11-05 - 2009-11-07 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Forskningsetiske utfordringer ved forskning på menneskelige levninger. SVF-8038 phd-kurs i forskningsetikk (data) 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeologene må skrive om tidlig jordbrukshistorie. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Norges største jernalderfunn - midt i traseen. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Spor fra fortia. Idylliske Kveøya har tiltrukket seg folk i 2-3000 år. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Norrøne jernalderspor på Kveøya. 2009.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid; Pape, Nora Paalgard. Jordbruk for 3000 år siden. (data) 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra villreinfangst til tamreindrift: Nytt arkeologisk materiale gir for første gang ny kunnskap om samisk bosetting og ressursbruk i innlandsområdene. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. På sporet etter samer i Indre Troms. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Jernalderutgraving. I går var det startskudd for nye arkeologiske utgravinger på Hundstadnesset på Kveøya. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Mysteriekammeret. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. Villreinfangst og tamreindrift i Indre Troms. Belyst ved samiske boplasser mellom 650 og 1923. (data) 2009 ISBN 978-82-8244-014-1.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet: Arkeologiske undersøkelser på Hundstad i forbindelse med bruforbindelse mellom Kveøya og Hinnøya i Kvæfjord kommune - Årsrapport 2008. 2009.
 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av storgård og tidlig jordbruk på Hundstadneset, Kveøy. informasjon om utgravningen på Tromsø Museums nettside 2008-07-07 - 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. På sporet av en storgård fra jernalderen- sommerens utgravning på Kveøya. Forskningsdagene 2008 2008-09-28 - 2008-09-28 2008.
 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik. Årets utgravning på Kveøya, resultater og funn. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Kveøya 2008-08-23 - 2008-08-23 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Kveøyprosjektet- De arkeologiske utgravningene i 2008. møte 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.
 • Arntzen, Johan Eilertsen; Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid. Den største flateavdekkingen i Nord-Norge: Fra gård til grav på Kveøya. Det norsk arkeologmøtet (NAM): Konferanse 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Archaeological perspectives on the transition from wild reindeer hunting to reindeer herding: Boazulihkku as a link between past and present landscapes. Máttut - Máddagat. The Roots of Saami ethnicities, Societies and spaces / places (data) 2008-09-04 - 2008-09-06 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Med nytt blikk på jernalder i nord. Årets resultater fra Kveøya. Norsk arkeologisk møte - NAM 2008-11-06 - 2008-11-08 2008.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Med nytt blikk på jernalder i nord. Foreløpige resultater. Forskningsseminar 2008-11-14 - 2008-11-14 2008.
 • Sommerseth, Ingrid; Arntzen, Johan Eilertsen. Allerede store funn på Kveøya. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Omvisning på Kveøy-feltet. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Stadig nye funn på Kveøya. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Bryner og bein i Kveøyjorda. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Kveøya og de arkeologiske undersøkelsene. 2008.
 • Sommerseth, Ingrid. Mauken - Blåtind og reindrift til besvær. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s side 3 - .
 • Sommerseth, Ingrid. Reindriftssamiske kulturminner, Registreringsrapport 2007. 2007.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran - levende historier i landskapet. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 26 - 34.
 • Sommerseth, Ingrid. Árran - Sámi hearths. A millenium of settlement in a reindeer landscape, interior northern Norway. The first International Conference on Sámi Archaeology 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.
 • Sommerseth, Ingrid. Om kulturminner knytta til reindrifta i Troms. Samisk kulturkunnskap for ledere og saksbehandlere i fylkeskommunen 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.
 • Sommerseth, Ingrid. Devddes: Området som har alt. (fulltekst) Nye Troms 2005; Volum 32.
 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift og nomadisme. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 95 - 105.
 • Sommerseth, Ingrid. Jägare och renskötare i Indre Troms, arkeologiska undersökningar på gamla boplatser. Jokkmokks jubileumsmarknad 400 år. 2005-02-03 - 2005-02-06 2005.
 • Sommerseth, Ingrid. Samisk historie og tidlig reindrift. Temauke for media og kommunikasjon 2005-02-02 - 2005.
 • Sommerseth, Ingrid. Kulturminner i reinbeiteland, arkeologiske undersøkelser av den grenseoverskridende reindrifta i Indre Troms. SARVVIS- program for reindriftsrelatert forskning| 2005-03-02 - 2005.
 • Sommerseth, Ingrid. Sist sett i Dividalen - Samiske kulturminner knyttet til fangstbasert reindrift i Indre Troms. Forskningsseminar ved Institutt for arkeologi 2005-03-18 - 2005.
 • Sommerseth, Ingrid. "De svenske flytlappers og rens herjinger i vore fjeldskoger" - fra grenseoverskridende reindrift i Mauken - Blåtind og Devddes til kulturminner i skuddlinja. Konferanse om Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.
 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbaser reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. (data) 2004 ISBN 82-7746-005-8.s 150 - 162.
 • Sommerseth, Ingrid. Vår nære historie: jernalder i Tromsøområdet. Natur og samfunnsfag , lokalhistorie for 6. klassingene 2004-02-16 - 2004.
 • Sommerseth, Ingrid. Devddesvuopmi i Indre Troms "området som har alt". Samiske kulturminner knytta til fangstbasert reindrift og nomadisme. Seminar om veidesamfunn/reindrift (prosjekt) 2004-09-07 - 2004-09-09 2004.
 • Sommerseth, Ingrid. Folk før oss. Samiske kulturminner i Indre Troms. Balsfjord bonde- og småbrukarlags kulturdag 2003-06-14 - 2003.
 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner knytta til fortidige kulturrelasjoner fra fangstsamfunn til tamreinnomadisme. Forskerkurs for dr-art, Mellom gavebytte og krig: fortidige kulturrelasjoner 2003-11-11 - 2003-11-14 2003.
 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .
 • Sommerseth, Ingrid. Fra fangstbasert reindrift til nomadisme i Indre Troms. Etnografiske tekster og arkeologiske kontekster. Konferanse om samisk forhistorie 2002-09-04 - 2002-09-06 2002.
 • Sommerseth, Ingrid. Situating women in early sami reindeer herding societies: Some reflection on ethnographic texts and archaeological contexts. Challenging Situatedness: Gender, Culture and the production of knowledge. 2002-02-21 - 2002-02-23 2002.
 • Sommerseth, Ingrid. Grenseoverskridende reindrift i Indre Troms. Åpent møte i anledning Samerettsutvalgets møte i Tromsø 2002-02-27 - 2002.
 • Sommerseth, Ingrid. Status for samfunnsvitenskapene i dag: vitenskapsteori i lys av arkeologisk forskningshistorie. Kurs i vitenskapsteori for dr.art og dr.polit, 2002-11-06 - 2002-11-08 2002.
 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.
 • Sommerseth, Ingrid. Den samiske kulturhistoria i Mauken - Blåtind. (prosjekt) 2001.
 • Sommerseth, Ingrid. Samiske kulturminner i de militære øvelsesområdene i skytefeltene Mauken og Blåtind. 2001.
 • Sommerseth, Ingrid. De svenska fjällsamernas gamla boplatser på igjengrodda flyttvägar. (omtale) Samefolket 2000; Volum 81 (10).s doi: 0346-0320.
 • Sommerseth, Ingrid. Tidlige skifergjenstander på Slettnes. problemer omkring typologi, kronologi og fortidig mangfold. 1999 (53).
 • Se alle arbeider i CRIStin →