Bilde av Sommerseth, Ingrid
Bilde av Sommerseth, Ingrid
Norgga árktalaš universitehtamusea ingrid.sommerseth@uit.no +4777623304 Tromsø TMU F 229

Ingrid Sommerseth • Marianne Skandfer, Bryan Hood, Ingrid Sommerseth :
  LARM Investigations in Inner Finnmark 1: The Kárášjohka/Karasjok Region.
  Equinox Publishing 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Den samiske bjørnekultuen - arkeologiske spor til samisk historie og religion.
  META - Historiskarkeologisk tidskrift 2021 ARKIV / DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Befaringsrapport av tre hellemalingslokaliteter på gnr. 7/1, Klubben i Porsanger kommune
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Forvaltning av bergkunsten i nord - "vi må ikke la det gro igjen det vi har åpnet!"
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet: Rávdnjai - den strie straumen
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Kan være et skrytebilde som er hogget inn i berget
  03. Apr 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Nord-Norges største hellemalerier kan gå tapt
  03. May 2023 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway: hidden sites, stories, and toponymy.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Tromsø Museum feiret jubileumet; Les om gjenstandene i museets samlinger- Helleristningene ved Hella
  15. Oct 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nye hellemalinger i nord - takk til finnerne
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Alta, hvordan tar vi vare på kulturarven og problemer med hærverk
  21. Oct 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  De samiske bjørnegravene: gravtradisjon, myter og landskap
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Research Dissemination - using social media in my work with management and research of ancient rock art in Northern Norway.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene i nord og forvaltning
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2022
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Det er et sjeldent funn: Lars sin nye hobby gjorde at han fant 1000 år gammel pilespiss
  30. Sep 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene; et perspektiv om alder, tid og bruk
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport arkeologisk nødutgravning. Smeerenburg 2017.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
  Ottar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.
  11. Jan 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst og Skjøtsel; etanol som rensemiddel på bergkunstfeltene i nord.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.
  06. Apr 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.
  23. Mar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fortellingen om bergkunsten på Tennes i Balsfjord og omvisning på feltene.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fant 5000 år gamle hellemaleri i Alta:-Det kriblet litt ekstra i magen
  21. Jun 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Innskripsjonene på Steggelneset, Ryøya og historien om Birte
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Balsfjord del I og del II
  25. May 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene i Balsfjord klargjøres for besøk
  25. Jun 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst gjøres klar for besøk.
  25. May 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Som en hilsen fra en gammel jegerkollega
  05. Jun 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skal du gå i fjellet? Ikke gjør dette
  30. Jul 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for hulemaleriene i Kollhellaren - Id. 37407. Moskenes kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Uenighet om varder
  30. Jul 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Varder i urørt natur kan være ulovlig.
  02. Aug 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Raser mot "vardebonanza": -Det ser jo fanden ikke ut
  29. Jul 2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Bjørnegravene i nord: spor etter samisk bjørnekult og bein i huler og ur.
  2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Tilstandsrapport for helleristningen på Brennholtet - Id. 56314, Narvik kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Bjørnegraver i Nord Norge
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Dyreberget på Leiknes - de eldste ristningene i nord
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Nytt fra bergkunsten i nord: bevaringsprogrammet for bergkunst BERG 2011- 2020
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene på Skjervøy - Id. 27573, Skjervøy kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Skjøtselsrapport for helleristningene i Kvalsund - Id. 101686, Hammerfest kommune.
  2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Hva kan arkeologien si om samiske kvinner i fortida?
  2021 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Her er de ti mest leste sakene på NRK.no/sapmi i 2020
  01. Jan 2021
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien
  05. Mar 2021 DATA
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth et al.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →