#
#
Servodatdiehtaga instituhtta marit.aure@uit.no +4777645622 0047 41240034 Tromsø SVHUM D 1030

Marit Aure • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
  • Aure, Marit; Nyseth, Torill; Leandersen, Britt; Mabrour, Hakima. Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 267 - 290.
  • Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Tina; Aure, Marit. Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis. Søkelys på arbeidslivet 2022; Volum 39: 2. ISSN 1504-8004.s 1 - 14.s doi: 10.18261/spa.39.2.1.
  • Liabø, Rebekka Brox; Aure, Marit; Førde, Anniken. Hær e æ! Dramaturgi for demokrati. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 189 - 208.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
  • Aure, Marit; Olsen, Marianne A.. Å gjøre byen til sin Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst. (fulltekst) Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.
  • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov; Seljevold, Sirkka. Å sy sammen – sammensyinger: fortellinger om broderiverksted og integrerende samhandling. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215042954.s 224 - 245.s doi: 10.18261/9788215042961-2021-10.
  • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Stitching People Together: The Art of Cross-Cultural Encounters in an Embroidery Workshop. (fulltekst) Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 400 - 415.s doi: 10.33134/NJMR.373.
  • Taff, Gregory; Aure, Marit. Meeting Places and Integration: Participatory Mapping of Cross-Cultural Interactions in Norwegian. (fulltekst) Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 383 - 399.s doi: 10.33134/NJMR.384.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken. Living With Difference – Interventions for Just Cities. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 376 - 382.s doi: 10.33134/NJMR.520.
  • Hayfield, Erika Anne; Aure, Marit; Barille, Stephanie; Farrel, Chad; Gaini, Firouz; Gerrard, Siri; Gotfredsen, Anne; Gram-Hanssen, Irmelin; Hamilton, Lawrence; Hoffmann, Lara; Winsnes Johansen, Tonje Margrete; Isfeld, Runa Preeti; Johannesdottir, Greta Bergrun; Meckl, Markus; Mortensen, Jana; Pitukhina, Maria; Rozanova-Smith, Marya; Vladimirova, Vladislava; Yeasmin, Nafisa. Migration and mobility. 2021 ISBN 978-9935-24-946-3.
  • Aure, Marit; Dauksas, Darius. Lithuanian families in Norway and their fear of the Child Protection Agency. Routledge 2020 ISBN 978-0-429-02483-2.s 58 - 68.s doi: 10.4324/9780429024832.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Liabø, Rebekka. Vulnerable Spaces of Coproduction: Confronting Predefined Categories through Arts Interventions.. (fulltekst) Migration Letters 2020; Volum 17 (2). ISSN 1741-8984.s 249 - 256.s doi: 10.33182/ml.v17i2.895.
  • Aure, Marit; Riabova, Larissa. Emotions and community development after return migration in the rural Arctic. Routledge 2020 ISBN 9781003022367.s 159 - 174.s doi: 10.4324/9781003022367.
  • Pavlovskaya, Marianna; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Introduction: guest editorial for special issue ‘gender and im(mobilities). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2019; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1115 - 1120.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1499618.
  • Aure, Marit. Hit by a Stroke: An Autoethnographic Analysis of Intergenerational Care Across Geographical Distances. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4.s 141 - 157.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_9.
  • Aure, Marit. The Genesis of Leaders: Women in the Petroleum Industry. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-23370-6.s 104 - 122.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Journal of Rural Studies 2018; Volum 60. ISSN 0743-0167.s 52 - 59.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.005.
  • Aure, Marit. Mobile fathering: absence and presence of fathers in the petroleum sector in Norway. Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 2018; Volum 25 (8). ISSN 0966-369X.s 1225 - 1240.s doi: 10.1080/0966369X.2018.1462769.
  • Aure, Marit; Munkejord, Mai Camilla. Creating a Man for the Future: A Narrative Analysis of Male In-Migrants and Their Constructions of Masculinities in a Rural Context. Sociologia Ruralis 2016; Volum 56 (4). ISSN 0038-0199.s 531 - 551.s doi: 10.1111/soru.12111.
  • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New moving patterns among middle-aged and elderly people in Norway. (data) Routledge 2016 ISBN 9781138891906.s 69 - 90.
  • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Lokalsamfunnet som integreringsarena. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.s 410 - 429.
  • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Sted- nye teorier i en norsk kontekst. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 13 - 30.
  • Aure, Marit; Nygaard, Vigdis; Wiborg, Agnete. Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 195 - 211.
  • Aure, Marit. Grensemangfold i arbeid og endring. (data) Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 113 - 128.
  • Aure, Marit; Brox, Ellen; Arntzen, Ingar M; Borch, Njål Trygve. Shaping Community and Technology: Testing New Technology at a Norwegian International Youth Film Workshop. Lapland University Press 2014 ISBN 978-952-310-993-3.s 151 - 175.
  • Aure, Marit. Highly skilled dependent migrants entering the labour market: Gender and place in skill transfer. Geoforum 2013; Volum 45. ISSN 0016-7185.s 275 - 284.s doi: 10.1016/j.geoforum.2012.11.015.
  • Aure, Marit. Grensedragning. Om å studere stedlige differensieringer, internasjonal migrasjon og lokale fellesskap. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 159 - 171.
  • Walsh, Deatra; Valestrand, Haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North: Advancing an international comparative perspective. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 260 - 265.s doi: 10.1080/00291951.2013.847857.
  • Aure, Marit. The emotional costs of employment-related mobility. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 284 - 294.s doi: 10.1080/00291951.2013.847855.
  • Valestrand, Haldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit. Gendered mobilities in the North. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.s 259 - 259.s doi: 10.1080/00291951.2013.847856.
  • Aure, Marit. Ny arbeidskraft, nye innbyggere - nye nordlendinger. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.
  • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril. Håp, engasjement - men kommer det flere folk?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011; Volum 6. ISSN 0805-083X.s 32 - 36.
  • Aure, Marit. Borders of Understanding: Re-Making Frontiers in the Russian-Norwegian Contact Zone. Ethnopolitics 2011; Volum 10 (2). ISSN 1744-9057.s 171 - 186.s doi: 10.1080/17449057.2011.570981.
  • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok : integrasjon av høyt utdannede innvandrere på arbeidsmarkedet. Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (2). ISSN 0804-0486.s 131 - 152.
  • Aure, Marit; Flemmen, Anne Britt; Golebiowska, Kate. Transnational Links at the Edge. Ashgate 2011 (.) ISBN 978-0754679622.s 125 - 145.
  • Aure, Marit. Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: å bli arbeidsmigrant. Sosiologi i dag 2007; Volum 37 (3-4). ISSN 0332-6330.s 9 - 29.
  • Bærenholdt, Jørgen Ole; Aure, Marit. Tværfaglighet og sammenligning på tværs mod nord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 73 - 87.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
 • Aure, Marit; Berg, Nina Gunnerud; Cruickshank, Jørn; Dale, Britt Engan. Med sans for sted. Nyere teorier. (omtale) Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 47 - 64.
 • Hansen, Tina; Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022. ISSN 0804-3116.
 • Aure, Marit. Kan mangfold løfte filmklubbene? - ressurser og rekruttering. Norsk filmklubbforbund - Seminar TIFF 2022 2022-01-21 - 2022-01-21 2022.
 • Aure, Marit; Andreassen, Hege Kristin. Anti-gender and Democracy: the Istanbul Convention in Turkey and Norway. Internasjonalt Seminar 2022-03-03 - 2022-03-03 2022.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. Hvem hjelper hvem? Etablering av en aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn.. (fulltekst) (prosjekt) Nordnorsk debatt - Nordlys 2022.s 25 - 25.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. Vil nå ut til sårbare flyktninger. (fulltekst) 2022.
 • Aure, Marit; Afana, Nihal. En kvinne og to barn druknet. Prosjektet Medkvinner ble startet for å forhindre at slike tragedier skjer igjen. (fulltekst) Forskersonen.no 2022.s doi: https://forskersonen.no/innvandring-meninger-populaervitenskap/en-kvinne-og-to-barn-druknet-prosjektet-medkvinner-ble-startet-for-a-forhindre-at-slike-tragedier-skjer-igjen/2002494?fbclid=IwAR21wAoalsTvI4DbSJEHdrILWsJXAXStn2NIQyMO-hoKFy472X3r_Y4FzX8.
 • Aure, Marit. Min by? Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst. Nasjonalt årsmøte (prosjekt) 2022-04-06 - 2022-04-07 2022.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til den mangfoldige byen. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 7 - 29.
 • Aure, Marit. Mangfoldsttenkning i jazzformidling. Det nordnorske jazzmøtet 2022-05-14 - 2022-05-14 2022.
 • Aure, Marit. Et utadrettet forskningsprosjekt som også skaper krysskulturelle møter. Presentasjon av Cit-egration.. Presentasjon for Samfunnsløftet Sparebanken NN 2022-06-20 - 2022.
 • Liabø, Rebekka Brox; Junttila, Kristina; Aure, Marit. Konferansemiddag og eritreisk kaffesermoni. parade, forestilling, performance, teknisk arr Marit Aure. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-24 - 2022.
 • Aure, Marit; Sojtaric, Maja. Boklansering: Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Introduksjon og presentasjon redaktør Marit Aure. Bokkommentar Maja Sojtaric. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-25 - 2022.
 • Simonsen, Kirsten; Aure, Marit. On ambigious concepts in integration research by Kirsten Simonsen, introduced by Marit Aure. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-23 - 2022.
 • Aure, Marit. Medkvinner - noen foreløpige funn. Cit-egration. Medkvinner - årsavslutning og sommerfest 2022-06-02 - 2022.
 • Aure, Marit. Aktivitetsguide Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon integrering. Krafttak for Mangfold 2022-05-20 - 2022.
 • Aure, Marit; Lopez, Tomas Demetrio Ventura. Silent Sofa. Bærekraftige mangfoldige byer. Innovasjon i integrering, innlegg av Marit Aure, arrangør Tómas López. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-25 - 2022.
 • Aure, Marit. Fra integrering til mangfoldstenkning og forskjellsfellesskap. Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022-05-23 - 2022.
 • Aure, Marit. Mangfoldstenkning: Frivilligheten som ressurs og inkluderingsarena. Fylkessamling for lokallag i Troms og Finnmark 2021-11-07 - 2021-11-07 2021.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandrerbakgrunn?. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Avisa Nordland 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Aure, Marit; Førde, Anniken. Fra integrering til forskjellsfellesskap. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Ringsaker Blad 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. iFinnmark 2021.
 • Hansen, Irene Nordhaug; Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Fra integrering til forskjellsfellesskap. Fremover 2021.
 • Aure, Marit. Morrasendinga fra NRK i Troms- Noen faglige perspektiver på korona-pandemien og tiden fremover.. (data) 2021.
 • Aure, Marit. "Vi syr oss sammen, men er fortsatt, og vil forbli, forskjellige". Webinar om Broderiverkstedet i Tromsø. https://www.rodekors.no/lokalforeninger/troms/tromso/om-tromso-rode-kors/aktuelt-i-tromso-rode-kors/webinar-vi-syr-oss-sammen-men-er-fortsatt-og-vil-forbli-forskjellige/ 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Aure, Marit. "Et broderiverksted der du ikke lærer å sy", intervju publisert i UiTs nettside. 2021.
 • Aure, Marit. Hvorfor rekrutterer ikke frivillige organisasjoner flere ledere med minoritetsbakgrunn?. Hvilke strukturer avgjør mangfoldet? https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/langsiktig-og-ut%C3%A5lmodig-1/ (fulltekst) (omtale) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Aure, Marit. MANGFOLD, RESSURSER OG REKRUTTERING I FRIVILLIGHETEN. Foredrag 2021-11-07 - 2021-11-07 2021.
 • Nyseth, Torill; Aure, Marit. Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.. Storbykonferansen (omtale) 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Aure, Marit; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Embroidery workshop/Broderiverksted. Forskningsdagene ved UiT Norges arktiske universitet (omtale) 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Aure, Marit. Nøding og sosial kapital. Inkludering på topp 2 (omtale) 2021-06-02 - 2021-06-02 2021.
 • Aure, Marit. Embroidery workshop: Stitching people together: the art of cross-cultural encounters. Broderiverksted, med populærvitenskapelig presentasjon (prosjekt) 2021-09-22 - 2021-09-22 2021.
 • Aure, Marit. "Deltakelse og demokrati. Hvorfor er dette viktig?". Silent Sofa 2021-09-04 - 2021.
 • Aure, Marit. Hvorfor skal politikere lytte til innspillene i Silent Sofa?. Silent Sofa (fulltekst) 2021-09-04 - 2021.
 • Aure, Marit. Gå ikke alene – Sammen lager vi kart og kompass!. Kulturytring Drammen (fulltekst) 2021-06-21 - 2021-06-23 2021.
 • Aure, Marit. "De broderte som påskudd for å bli kjent med nye folk". www.forskning.no. (fulltekst) 2021.
 • Aure, Marit; Assmuth, Laura; Hakkarainen, Marina; Pihla, Maria Siim. Labor migration and translocal families: Mobile lives during the pandemic. Baltic Rim Economies 2021. ISSN 1795-5076.s 51 - 51.
 • Aure, Marit. Innflyttere og integrering i nord, kunnskapsgrunnlaget. Styringsgruppemøte, forprosjekt innflytterstrategi i Troms 2020-12-08 - 2020-12-08 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. (data) (prosjekt) 2020.
 • Aure, Marit. How COVID-19 Has Impacted Offshore Workers in Norway. Blogg. 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) 2020-06-04 - 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Aure, Marit. Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Aure, Marit; Fedreheim, Gunn Elin. Nordområdenes internasjonale mangfold. (data) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Mangfold i rekruttering. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Broderi-aktivitet. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Om prosjektet Cit-egration. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis. Retten til byen. Byvandring, Innlegg 2020-09-08 - 2020-09-08 2020.
 • Aure, Marit; Rydningen, Jonas Solberg. Et bærekraftig bysentrum i det urbane Arktis, «Retten til byen». En byvandring med innspill til SVs-gruppe i byutviklingskomiteen i behandlingen av ny sentrumsplan i Tromsø kommune. /Sustainable city center in the urban Arctic - The right to the city. A city work With the socialist left, preparing for the New city center plan in Tromsø municipality. Nordic Edge Expo and Conference 21-25 September 2020 (fulltekst) 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.
 • Aure, Marit; Dauksas, Darius. Video presentation: Lithuanian families in Norway and their fear of the Child Protection Agency.. Book launch (fulltekst) 2020-04-29 - 2020-04-29 2020.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Innlegg under lansering av Aktivitetsguiden.no. Lansering av Aktivitetsguiden.no 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe. En unik mulighet. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Aure, Marit. Klassisk sosiologi: Integrering i byer. (fulltekst) sosiologen.no 2020.
 • Aure, Marit. "Mistet 555 innbyggere på tre måneder – nå ryker skolene." Deltaker i intervju med Andreas Nilsen Trygstad og Susanne Skjåstad Lysvold, journalister i NRK Nordland. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. "Flyktninger forlater Harstad: Jobb og utdannelse lokket Salim vekk." Deltaker i intervju med Kristine Hals, journalist. (fulltekst) 2020.
 • Aure, Marit. TV-intervju Distriktsnyheter Nordland. Intervjuet av programleder Gisle Forland. (fulltekst) 2020.
 • Olsen, Marianne A.; Paltiel, Lise R.; Aure, Marit. Metodiske lærdommer mellom gatekunst og friluftsmuseum. Et rom for inkludering?. (fulltekst) (prosjekt) 2019 ISBN 978-1-138-94450-3.s 22 - 31.
 • Aure, Marit. Rigget for arbeid? hvordan forstå utfordringene med arbeidsinkludering og Hurtigspor i samhandling mellom Nav og kommunene. ALINs Midtveisseminar. Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (omtale) (prosjekt) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
 • Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted 2019-02-13 - 2019.
 • Aure, Marit. Analytiske tilnærminger til studier av integrerende samhandling. Sosiologiforeningens Vinterseminar 2019-02-01 - 2019-02-03 2019.
 • Moe, Trude Haugseth; Aure, Marit. Familien er patriarkatets siste skanse. 2019.
 • Solstad, Silje; Aure, Marit. Slipp meg til jeg har mye å bidra med. 2019.
 • Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit. Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. (fulltekst) (prosjekt) Forskning.no 2019. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit; fjeldstad, øivind. Liten effekt av hurtigspor for flyktninger. (fulltekst) (prosjekt) 2019.
 • Aure, Marit. Hvordan implementeres kjønn- og mangfoldsperspektivet i ulike utdanninger? Deltaker i panel. Likestilling og mangfold i UH-sektoren 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.
 • Aure, Marit. Deltakelse i paneldiskusjon i forbindelse med premiere på forskningsfilmen "Hva språk har å si. Enfilm om språk, arbeid og mangfold" av Florian Hiss og Anwar Saab, UIT. Paneldiskusjon om "Hva språk har å si" 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Aure, Marit. Migrasjon. Hva er hva og hvem er hvem? Nye migranter og jakten på livsvilkår. Kirkens Bymisjon vs verden. Bymisjonskonferansen 2019 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Beyond difference? Performing art initiatives in youth integration. Nordic Geographers Meeting 2019-06-18 - 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider 2019-05-13 - 2019-05-13 2019.
 • Aure, Marit. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer, innledningsforedrag. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit; Olsen, Marianne A.. Gatekunstprosjektet - Perspektivet museum. Flere steemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit. Frivillighet og inkludering. Fungerer det i flerkulturelle byer? Ordstyrer i paneldebatt. Internasjonalt seminar 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.
 • Aure, Marit. Gatekunstprosjektet i Bærekraftige mangfoldige byer: tenkning og resultat. Uenighetsfellesskapet - Mangfoldsnettverket 2019-06-13 - 2019-06-14 2019.
 • Aure, Marit. Innvandrere og integrering: nye innbyggere i kommunene. Samplan, etterutdanningskurs 2019-05-28 - 2019.
 • Aure, Marit. Cit-egration. Sustainable Diverse Cities i Norden. Dialogmøte: integrasjon på Nordkalotten og i Tromsø 2019-09-06 - 2019.
 • Aure, Marit. Norsk fritid og frivillighet møter en mangfoldig befolkning- utfordringer og muligheter. Nasjonal inkluderingskonferanse 2019-10-17 - 2019.
 • Aure, Marit. Bærekraft og samfunnsansvar: norske bedrifter i utlandet. Møteleder. Internasjonalt seminar 2019-10-24 - 2019.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mangfoldige byer – nye møteplasser, møter og forhandlinger. Storbykonferansen 2019 2019-10-30 - 2019-10-31 2019.
 • Aure, Marit; Pettersen, Ida Martine; Fjeldststad, Øivind. Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger. (fulltekst) 2019.
 • Aure, Marit. Med forskerblikk på Gatekunstprosjektet om forskingsprosjektet Cit-egration, samarbeidet og funn. Mangfoldsnettverket, Tromsøseminar 2019-06-12 - 2019-06-13 2019.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit. Cross-Cultural Guide to Bodø, participatory mapping. Røde kors Lån en bodøværing 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. Forskerforum 2018. ISSN 0800-1715.s 38 - 38.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Mangfoldige byer: Innovasjon i integrering - relevans for Distriktssenteret. Seminar 2018-01-24 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration. Samarbeid - Hålogaland teater 2018-01-16 - 2018.
 • Aure, Marit. BYFORSK - Cit-egration: Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration. BYFORSK Prosjektseminar 2018-01-18 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Dugnad for den bærekraftige mangfoldige byen. Konklaven. Nord-Norge redder verden. Litt 2018-06-29 - 2018.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit. Kunst som krysskulturell dialog?. Kunst som krysskulturell dialog? 2018-06-26 - 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken. Kreativitet og fellesskap som rød tråd?. Kreativitet of fellesskap som rød tråd? Broderiverksted 2018-06-26 - 2018-06-27 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (fulltekst) 2018.
 • Al-Mahamid, Marsil Andjelov; Aure, Marit; Kjelstrup, Bodil Vibeke. Broderiworkshop Nordnorsk kunsmuseun. Broderiworkshop Nordnorsk kunstmuseum 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Taff, Gregory; Olsen, Marianne A.; Paltiel, Lise R.; Aas, Andre Enger; Liabø, Rebekka Brox; Bjørn, Fanny; Al-Mahamid, Marsil Andjelov. Stand på Forskningsdagene, UTFORSK UIT,. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-23 2018.
 • Aure, Marit. Finding a place in a Northern space. Approaching mobility 2018-04-06 - 2018-04-06 2018.
 • Aure, Marit. Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse i STEM-fagene. Utfordringer og tiltak. Likestilling i akademina: makt, kvilitet og faglige prioriteringer 2018-10-09 - 2018-10-09 2018.
 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit. Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR) 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.
 • Aure, Marit. Rettferdige byer.Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon i integrering. Ly for stormen 2018-10-23 - 2018.
 • Aure, Marit. Norge Nå. Kvinnetreff i Vangsvik. (sammendrag) 2018.
 • Aure, Marit; Dauksas, Darius. "Barnetvernet" and discourses of uncertainty among Lithuanians in Norway. On the Move: Employment-related geographical mobility in Canada & beyond, International symposium 2018-11-18 - 2018-11-21 2018.
 • Aure, Marit. Forsker på integrering i Tromsø og Bodø. (fulltekst) 2018.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab 2018-10-02 - 2018-10-02 2018.
 • Aure, Marit. Presentasjon av Bærekraftige mangfoldige byer:Innovasjon i integrering, et BYFORSKprosjekt. SAMKUL programseminar 2017-11-28 - 2017-11-28 2017.
 • Aure, Marit. Perspectives from Norway. Annual Team meeting NL Component 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Korleis skal vi leve saman i byar som blir meir mangfaldige?. Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Mangfaldige byar. Avisa Nordland 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit; Dockweiler, Maria. Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse på TN-fakultetet ved Uiniversitetet i Stavanger. En forskningsrapport. Universitetet i Stavanger 2017.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Den mangfaldige byen; eit nytt utvida vi. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Innovation in Integration. Exploring 'meetings' and interaction. Seminar Laugarvatn 2017-03-30 - 2017-03-31 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility. Webinar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.
 • Aure, Marit. Om fedre som jobber offshore. (data) 2017.
 • Aure, Marit. Mobilt farsskap blant fedre som jobber offshore. Lunsjseminar 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv når det er nok kvinner å ta av?. (data) Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. HVorfor blir kvinnene ikke professorer?. (data) Stavanger Aftenblad 2017. ISSN 0804-8991.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. (data) Forskerforum.no 2017.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Fem utfordringer for likestilling i akademia. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.s 36 - 36.
 • Aure, Marit. Integrering i arbeidslivet – lærdom fra studier av høyt utdannede innvandrere. introduksjonssamling / fagsamling i Kirkenes på Scandic hotell den 2. november. 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Landsverk, Johanne; Aure, Marit. Dette vil gjere det lettare for kvinner å bli professor. (fulltekst) 2017.
 • Aure, Marit. Kunst, kultur, frivillighet, forskning. Lunsjseminar 2017-10-26 - 2017-10-26 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering. Hvordan skape gode byer?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/innovasjon-i-integrering-hvordan.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Lydersen, Kari. Innovasjon i integrering: Hvordan skape gode byer?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s xx - yy.
 • Hellstrand, Ingvil Førland; Aure, Marit. Kommer kjønnsbalansen av seg selv?. (data) Forskerforum.no 2017.
 • Aure, Marit. Innledning til Ruben Östlunds film PLAY. filmfremvisning 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. innovasjon i integrering. Faglig innlegg og ledelse av seminar. Innovasjon i integreringsarbeid. Arbeidsseminar 2016-08-22 - 2016-08-23 2016.
 • Aure, Marit. Migrasjon og inkludering I et arbeidsmarkeds perspektiv. Internasjonalt seminar 2016-01-21 - 2016.
 • Aure, Marit. Et blikk på migrasjon i våre dager. Kunnskaps behov eventuelt mangler i nord. Fagseminar Kirkenes Hva vet vi om migrasjon og måten den håndteres på? Hva trenger vi mer kunnskap om? 2016-02-09 - 2016-02-09 2016.
 • Aure, Marit. Arbeidsplassen; jobb og integreringsarena.. Flerkulturelt fellesskap på arbeidsplassen - utfordringer, muligheter, løsninger 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.
 • Aure, Marit. Den internasjonale kvinnedagen 8.mars. 2016.
 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Aure, Marit. Truer økende innvandring likestillingen i Norge? Online. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Rekordhøyt kvinneunderskudd i nord. 2016.
 • Aure, Marit. Aldri har underskuddet på kvinner i nord vært større. (data) 2016.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Migrant workers as the rural rescue? Challenges of creating stability through mobility. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2016-03-02 - 2016-03-04 2016.
 • Bye, Geir; Aure, Marit; Myhr, Sindre. "Det handler om equal opportinities" . Kvinner i ledelse i norsk olje og gassektor. Utviklingstrekk 2006-2015. 2016.
 • Aure, Marit. Ny studie viser dobling av antall kvinnelige ledere i olja. (data) 2016.
 • Aure, Marit. Nyere stedsteorier: med sans for sted. faglig forum 2016-05-11 - 2016-05-11 2016.
 • Aure, Marit. Kritisk punkt: går det an å være mann i 2016?. Kritisk punkt Festspillene i Nord-Norge 2016-06-21 - 2016-06-21 2016.
 • Aure, Marit. Boom and Bust: Work Related Mobility in The Petroleum Industry in Norway.. Petrocultures 2016-08-29 - 2016-09-03 2016.
 • Aure, Marit. Understanding fathering in work related mobility in the petroleum industry. Gender and (Im)mobilities in the Context of Work - an international interdisciplinary conference 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.
 • Aure, Marit. Goliat og stedsattraktivitet: En analyse av tilflytting til Hammerfest (27/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-318-8.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Herøy som integreringsarena. 2015 ISBN 978-82-7492-302-7.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Aure, Marit. Er arbeidsinnvandring redninga?. Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. Vesteraalens Avis 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Redningen for Herøy?. Helgelendingen 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Er arbeidsinnvandring redninga for kystsamfunn?. FiskeribladetFiskaren 2015.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Kystinnvandringa. Avisa Nordland 2015.
 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Male in-migrants in Finnmark, northernmost Norway and constructions of masculinities: experiencing a rural space of opportunities. XXVI ESRS Congress 2015-08-18 - 2015-08-21 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. HVorfor så få?. Avisa Nordland 2015.s 3 - 3.
 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit. Er netthets et likestillingsproblem?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Absence, presence and ideals of fatherhood Men in the petroleum industry in Norway. The Work of Gender in the Lives of Children and Young People 2015-10-28 - 2015-10-30 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari; Lium, Håvard. Integrering ved hjelp av frivillige organisasjoner. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. The rural rescue- Work migrants in place. Nordic Geographical Meeting 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.
 • Aure, Marit. Fatherhood and E-RGM in The Petroleum Industry in Norway. paper at On The Move: Full Team Meeting 2015-05-31 - 2015-06-02 2015.
 • Aure, Marit. Timely Practices of Mobility and Masculinity. What kind of masculinities may different modes of mobility produce and allow?. Paper at Canadian Fed50th Annual Conference of the Canadian Sociological Association 2015-06-01 - 2015-06-05 2015.
 • Aure, Marit. Arena for inkludering. resultater fra Bolyst gjennom ildsjeler. Frivillige organisasjoner - arena for inkludering? 2015-06-23 - 2015.
 • Aure, Marit. Er arbeidsinnvandringa redninga for kystsamfunn. 2015.
 • Aure, Marit. Mer enn bare Machomenn i Finnmark. 2015.
 • Aure, Marit. Netthets og kjønn. 2015.
 • Aure, Marit; Lydersen, Kari. Hvorfor er få innvandrere aktive ildsjeler?. (fulltekst) Forskning.no 2015. ISSN 1891-635X.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av bofasthet og flytting, og bo- og flyttemotiver.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Mobile practices, fluidity and consolidation. International workshop on rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-19 - 2014-03-21 2014.
 • Munkejord, Mai Camilla; Aure, Marit. Masculinities in the North: in-comers’ negotiations of rural masculine identities. Gender, Mobile Lifestyles and Places: An International Work-shop 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.
 • Aure, Marit. Extreme Mobilities and New Masculinities in the North: Gender and Time-space/rhythms in the Petroleum Industry. Rural change - mobilities and flexibilities 2014-03-20 - 2014-03-21 2014.
 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. New Moving Patterns? Middle-aged and elderly people: Geographical Mobility i Norway. Elderly & Arctic Change 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.
 • Aure, Marit. Workrelated Mobilities in the Petroleum Industry: Changing Masculinities in the Welfare state. NORA, Voices in Nordic Gender Research 2014-11-07 - 2014-11-07 2014.
 • Aure, Marit. Selskapet lyste ut jobb til to "arbeidskarer". Nå beklager de. 2014.
 • Aure, Marit. Integreres ved hjelp av frivillige organisasjoner. 2014.
 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.
 • Aure, Marit; Nygård, Vigdis; Wiborg, Agnete. Dette er ikke mitt hjemsted - det er min hjemby. Miljøpsykologiske perspektiv på forståelse av stedstilknytning relasjoner mellom mennesker og steder. Sted, en bokworkshop 2014-10-27 - 2014-10-28 2014.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril. Vekst og utvikling i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.
 • Lie, Ivar; Aure, Marit. Regionale sentras rolle – bo- og flyttemønster og bo- og flyttemotiv. En analyse av flyttedata og bo- og flyttemotivundersøkelsen.. 2014 ISBN 978-82-7571-245-3.
 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet langs kysten. Årsmøte NFKK 2014 Tromsø, Kysten er drivkraften 2014-03-27 - 2014-03-28 2014.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Tiltakssonen og barnetrygd. Finnmarken 2013. ISSN 0805-4681.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Bolyst for alle i "det nye Herøy". Kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Valestrand, Halldis; Walsh, Deatra; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Jones, Michael; Turner, Catriona. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 67, No. 5, December 2013. Special issue: Gendered mobilities in the north. 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Tilflytting for enhver pris? En studie av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner. (fulltekst) (omtale) 2013 ISBN 978-82-93181-13-2.
 • Valestrand, haldis; Gerrard, Siri; Aure, Marit; Walsh, Deatra E. Gendered Mobilities in the North. Guest Editorial. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (5). ISSN 0029-1951.
 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic. Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013.
 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine. Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013 ISBN 978-82-7356-722-2.
 • Aure, Marit. Teoretiske lærdommer av bo-og flyttemotivundersøkelsen. Seminaret Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013-12-04 2013.
 • Aure, Marit; Myhr, Sindre. The New elders? Elderly People and geographical mobility in Norway. Arctic change 2nd workshop 2013-09-10 - 2013-09-11 2013.
 • Aure, Marit. Approaching mobility and masculinity. Special session workers"on the move" 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.
 • Aure, Marit. Narrating home as place attachment: This is not my home place-it`s my home city. Canadian Association of Geography 2013-08-11 - 2013-08-16 2013.
 • Aure, Marit. Highly skilled migration-a seamless transfer of skills and people. Labur mobility in the European North 2013-04-11 - 2013-04-12 2013.
 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Norges forskningsråd Nordområdekonferanse 2013-11-20 - 2013-11-21 2013.
 • Aure, Marit. Bolyst i det nye Herøy. Herøy-innledning til kakefest og kafedialog for gamle og nye Herøyfjerdinger 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Aure, Marit. Frivillighet, inkludering og bolyst. Ildsjelsamling 2013-11-01 - 2013-11-03 2013.
 • Aure, Marit. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner. Framtid i Nord 2013-06-27 - 2013-06-27 2013.
 • Aure, Marit. Innvandrere i bygdenorge-nye innbyggere eller trekkfugler?. Bulystkonferansen 2013-04-09 - 2013-04-10 2013.
 • Myhr, Sindre; Aure, Marit. Nye familietyper og livsløpstendenser. Flyttemotiver og bostedsvalg 2013-12-04 - 2013.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar. Nye nordlendinger eller langpendlere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.s 41 - 41.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril. De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Sørlie, Kjetil; Aure, Marit; Langset, Bjørg. Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet. (fulltekst) (sammendrag) 2012; Volum 2012 (22) ISBN 978-82-7071-958-7. ISSN 1502-9794.
 • Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Work migrants as the rural rescue? Integration of labour migrants as a condition for place development. Rural at the edge 2012-05-21 - 2012-05-23 2012.
 • Aure, Marit. Å måle resultater og effekter av lokalt tilflyttingsarbeid-med eksempler fra Tilflytting for enhver pris?. Forskningsdagene 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.
 • Aure, Marit; Abelsen, Birgit; Nilsen, Trond. Ungdom og Goliat. Ungdommers holdninger til framtidig arbeid i Vest-Finnmark. 2012.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit. Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse.. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-93181-06-4.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit; Josefsen, Eva; Vaage, Turid. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene.. 2012.
 • Aure, Marit. Highly Skilled Dependent Migrants Entering the Labour Market: the role of Gender and Place.. Desire for Northern Living 2012-03-05 - 2012-03-09 2012.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit. Utenlands arbeidskraft et must. Fiskaren 2011. ISSN 0015-3095.
 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Emaus, Per-Arne. Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft. 2011 ISBN 978-82-7571-206-4.
 • Flemmen, Anne Britt; Aure, Marit. The making of borders in the new Russian-Norwegian borderzone. Remaking Borders. First EastBordNet Conference 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.
 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Dialogmøter, Inkldueringsutvalget 2010-10-03 - 2010.
 • Aure, Marit. Innvandrere i arbeidsmarkedet. Heldagsseminar, Global Future Mentor 2010-10-28 - 2010.
 • Aure, Marit. Hva slags marked er arbeidsmarkedet?. Avslutningsseminar Global Future Troms 2010-03-24 - 2010.
 • Aure, Marit. Hva hemmer og fremmed innvandrere med høyere utdanning sin deltakelse i arbeidsmarkedet i Tromsø. Åpent Seminar 2010-10-09 - 2010.
 • Aure, Marit; Ruud, Morten. Nye grenser i Nord. 2010.
 • Aure, Marit; Grønvik, Yngve. Grensene flyttes til nærmiljøet. 2010.
 • Aure, Marit. Arbeidsmarkedet i Tromsø. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Aure, Marit. ”Nye grenser i den norsk-russiske kontaktsonen”. 5..årlige Stoltenbergseminar i 2010-09-27 - 2010.
 • Aure, Marit. The Gendered Borders in the Labour Market - Exclusion of Highly Skilled Migrants in the Skilled Labour Market in Tromsø. workshop, Cost EastbordNet 2010-05-14 - 2010-05-15 2010.
 • Aure, Marit. It was love” - Exclusion of highly skilled migrants in the skilled labour market in Tromsø. American Association of Geographers, annual conferenc 2010-04-14 - 2010-04-18 2010.
 • Aure, Marit. Sustainable Labour Markets: High Skilled Migrants and Gender in the Arctic. Actic Frontiers 2010-01-18 - 2010-01-21 2010.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Anmeldelse av boka Glitterfitter: Glitterfitter og kjønnspolitiske spørsmål. Avisa Tromsø 2009.s 35 - .
 • Aure, Marit. b/order. Russiske menn, grenser og forståelser. Kvinneforskningsmaraton 2009-09-19 - 2009.
 • Aure, Marit. Vi søkte etter arbeidstakere - vi fikk familier. Seminar for næringsdrivende i Tromsøregionen 2009-09-23 - 2009.
 • Aure, Marit. Metodologiske perspektiv på lokalsamfunnsforskning. NOVA fagseminar 2009-05-13 - 2009-05-13 2009.
 • Aure, Marit. b/order - om grenser og forståelser. Kjønnsforskning NÅ! 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Aure, Marit. ”When they become “more like us”: On changing/moving and ambiguous borders”. COST IS0803, Work Group 1 Borders ”Productive Borders: Perspectives on the Critique of Duality” 2009-04-14 - 2009-04-16 2009.
 • Fossland, Trine; Aure, Marit. Når høyere utdanning ikke er nok - rekkruttering av høyt utdannede innvandrere til det norske arbeidsmarkedet. Forskerseminar 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.
 • Aure, Marit. “When they become more like us”. forskningsseminar 2009-03-27 - 2009.
 • Aure, Marit. Hva slags nord - hvem sitt nord?. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit. Approcahing Teriberka - social, cultural and economic issues. faglig innlegg 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.
 • Aure, Marit. Life as a Migrant: Experiences of gender and Place. Women's World 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.
 • Aure, Marit. Det meste er nord - hva slags nord og hvem sitt nord. Om tilnærmimger og perspektiv på nordområdene. Dialogkonferanse - Nordområdeprosjektet 2008-11-04 - 2008-11-04 2008.
 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.
 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russere kom ikke for å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russiske mødrer ønskes. 2008.
 • Aure, Marit. Drømte ikke om Finnmark. 2008.
 • Aure, Marit. Ønsket ikke å bli. 2008.
 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til Norge. 2008.
 • Aure, Marit. Russisk arbeidsmigrasjon til fiskeindustrie i Finnmark,. 2008.
 • Aure, Marit. Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002. 2008 ISBN 978-82-91636-75-7.
 • Aure, Marit. How to become a labour migrant? A Migration Process from Russia to The Fish Processing Industry in Norway. Immigration and Integration in Rural Areas 2007-03-26 - 2007-03-28 2007.
 • Aure, Marit Anne; Foss, Nina. Byutvikling med hvem?. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Aure, Marit Anne. Hva er et lokalsamfunn- en teoretisk tilnærming. Lokalsamfunnsarbeid i flerkulturelle kommuner 2004-10-05 - 2004.
 • Aure, Marit Anne. The Transnational North: Constructions of Labour Migrants. NOLD7: Embeddedness and Migration - Local Dynamics in a Mobile World 2004-03-24 - 2004-03-28 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 1030