No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Servodatdiehtaga instituhtta torvald.falch@uit.no +4777644494 Alta

Torvald Falch • Torvald Falch, Per Selle :
  Ettpartidominans i et flerpartisystem: Norske Samers Riksforbund i Sametinget
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Populisme på samisk. Framveksten av Nordkalottfolket på Sametinget
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Urfolks selvbestemmelse og demokratiets rolle. Institusjonalisering av rettigheter og representasjon
  Statsvetenskaplig Tidsskrift 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Sametingets relevans og rekkevidde
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch :
  Samisk selvbestemmelse som motmakt – en statsvitenskapelig analyse av rettsliggjøringen av forholdet mellom samene og staten
  Lov og Rett 2022 DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Et rettighetsfellesskap: samisk systembygging i den norske enhetsstaten
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Torvald Falch, Per Selle :
  Finnmarkseiendommens selvstendighet. Om representasjon av private rettigheter, politiske interesser og etnisitet
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Torvald Falch, Hans Kristian Hernes, Per Selle :
  Rettigheter og representasjon. Institusjonelle begrensninger og muligheter for urfolks selvbestemmelse
  UiT Norges arktiske universitet 2023

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →