Personkort bilde

Kari Elida Eriksen

Stipendiat Norgga guolástusallaskuvla
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (Fulltekst: https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-kompetansepolitikk/kompetanseforum-hordaland/kompetansenordhordland.pdf (Omtale: https://www.nrk.no/hordaland/ny-rapport_-skolene-ma-vaere-tettere-pa-arbeidslivet-1.14482503) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.
 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (Omtale: http://www.nonl.no/17-aktiviteter/medlemsaktiviteter/326-nye-utfordringar-%E2%80%93-kva-no) 2019-02-04 - 2019.
 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (Fulltekst: http://bora.uib.no/handle/1956/16937 2017.
 • Rusten, Grete; Grimsrud, Gro Marit; Eriksen, Kari Elida. Corporate Social Responsibility, education and job training. (Sammendrag: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-39676-3_22) Springer Nature 2020 ISBN 9783030396763.s 343 - 359.s doi: 10.1007/978-3-030-39676-3_22.

 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (Fulltekst: https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-kompetansepolitikk/kompetanseforum-hordaland/kompetansenordhordland.pdf (Omtale: https://www.nrk.no/hordaland/ny-rapport_-skolene-ma-vaere-tettere-pa-arbeidslivet-1.14482503) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.

 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (Omtale: http://www.nonl.no/17-aktiviteter/medlemsaktiviteter/326-nye-utfordringar-%E2%80%93-kva-no) 2019-02-04 - 2019.

 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (Fulltekst: http://bora.uib.no/handle/1956/16937 2017.

 • Rusten, Grete; Eriksen, Kari Elida; Grimsrud, Gro Marit. Kompetanse og utdanning i Nordhordland. Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen. (Fulltekst: https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/pilotprosjekt-kompetansepolitikk/kompetanseforum-hordaland/kompetansenordhordland.pdf (Omtale: https://www.nrk.no/hordaland/ny-rapport_-skolene-ma-vaere-tettere-pa-arbeidslivet-1.14482503) 2019 ISBN 978-82-691593-1-8.

 • Eriksen, Kari Elida; Rusten, Grete. Kompetanseprosjektet for Nordhordland. Kva no-møte (Omtale: http://www.nonl.no/17-aktiviteter/medlemsaktiviteter/326-nye-utfordringar-%E2%80%93-kva-no) 2019-02-04 - 2019.

 • Eriksen, Kari Elida. "I Need Some Space!" - Combining Digital and Traditional Methods in the Planning of Public Open Space. (Fulltekst: http://bora.uib.no/handle/1956/16937 2017.

 • [Loading...]