Bjørn-Steinar Sæther • Thomas Bøhn, John Frederik Strøm, Pablo Sanchez-Jerez, Nigel B. Keeley, Torild Johansen, Karl Øystein Gjelland et al.:
  Ecological interactions between farmed Atlantic salmon and wild Atlantic cod populations in Norway: A review of risk sources and knowledge gaps
  Reviews in Aquaculture 2024 DOI
 • Gaute A.N. Helberg, Marianna Anichini, Jelena Kolarevic, Bjørn Steinar Sæther, Christopher Noble :
  Soundscape characteristics of RAS tanks holding Atlantic salmon (Salmo salar) during feeding and feed withdrawal
  Aquaculture 2024 DOI
 • Linda Fourdain, Pablo Arechavala-Lopez, Ingebrigt Uglem, Bjørn-Steinar Sæther, Pablo Sanchez-Jerez :
  Spatiotemporal Variations in Trace Element Compositions in Pollock Populations under the Influence of Coastal Norwegian Salmon Farms
  Marine and Coastal Fisheries 2022 ARKIV / DOI
 • K Kushani K Premawansha, M P K S K de Silva, K B S Gunawickrama, Bjørn-Steinar Sæther :
  Nutritional Evaluatioin of Fish feeds formulated with fish discards or shellfish waste as alternative protein sources
  Fishery Technology 2022
 • Ingebrigt Uglem, Kilian Toledo-Guedes, Pablo Sánchez-Jerez, Eva Marita Ulvan, Tor Hatten Evensen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?
  Aquaculture Research 2020 ARKIV / DOI
 • Hans van de Vis, Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Tore S Kristiansen, Marien Gerritzen, Karin van de Braak et al.:
  Welfare of farmed fish in different production systems and operations
  Springer Nature 2020 DOI
 • Inger-Britt Falk-Petersen, Stefano Peruzzi, Hege Lysne, Hilde Toften, Helge Tveiten, Bjørn-Steinar Sæther et al.:
  Effects of different incubation and start-feeding temperature regimes on growth, survival, and histomorphology of cod larvae
  Aquaculture International 2019 ARKIV / DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Snorre Bakke, Bjørn-Steinar Sæther, Tina Thesslund, Jørgen Schou Christiansen :
  Temperature selection and the final thermal preferendum of snow crab (Chionoecetes opilio, Decapoda) from the Barents Sea
  Polar Biology 2019 ARKIV / DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Ragnhild Whitaker, Bjørn-Steinar Sæther, Philip James, Bjørn Ronald Olsen, Tina Thesslund et al.:
  First observations of temperature tolerances of adult male snow crab (Chionoecetes opilio) from the Barents Sea population and the effects on the fisheries strategy
  Marine Biology Research 2017 DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Ragnhild Whitaker, Gustav Martinsen, Bjørn-Steinar Sæther, Svein Kristian Stormo :
  Testing baits prepared from by-Product of the shrimp and snow crab industry in the pot fishery for Gadus morhua Linnaeus, 1758) and Pollachius virens (Linnaeus, 1758)
  Journal of Applied Ichthyology 2017 DOI
 • Pål Arne Bjørn, Erik Berg, Thomas Bøhn, Sigurd Heiberg Espeland, Kevin Alan Glover, Per Erik Jorde et al.:
  Effekter av torskeoppdrett i åpne merder på ville torskebestander
  2022 FULLTEKST
 • Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen et al.:
  Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk
 • Anette Hustad, Birthe Vang, Hans Christian Eilertsen, Sten Ivar Siikavuopio, Bjørn-Steinar Sæther, Ragnhild Aven Svalheim et al.:
  Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport
  2020 ARKIV
 • Odd Børre Humborstad, Christopher Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Kjell Øyvind Midling, Mike Breen :
  Fish welfare in capture-Based Aquaculture
  Springer Nature 2020
 • Kristine Gismervik, Christopher Noble, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark et al.:
  Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations
  2020
 • Jelena Kolarevic, Christopher Noble, James F. Turnbull, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo-Gomez et al.:
  Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems
  2020
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, James F. Turnbull, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen et al.:
  Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background
  2020
 • René Alvestad, Kristian Hovde Liland, Ingrid Måge, Christopher Noble, Bjørn-Steinar Sæther :
  CHARACTERISTICS AND QUALITY OF PRODUCTION DATA IN AN ATLANTIC SALMON (Salmo salar L.) PRODUCER’S LEGACY DATABASE
  2019
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Big Data i oppdrettsnæringen
  2018
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Fiskevelferd - hvordan måle velferd?
  2018
 • Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo-Gómez, Bjørn-Steinar Sæther, Jonatan Nilsson et al.:
  Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem
  Nord universitet 2018
 • Kristine Gismervik, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark et al.:
  Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer
  Nord universitet 2018
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal et al.:
  Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn
  Nord universitet 2018
 • Stein Harris Olsen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Den perfekte juletorsken har bodd på hotell
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 19. Dec 2017 FULLTEKST
 • Kristoffer Vale Nielsen, Chris Noble, Kristine Gismervik, Cecilie Marie Mejdell, Jonatan Nilsson, Jelena Kolarevic et al.:
  Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?
  2017
 • Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Giuseppe Lembo, Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Åsa Maria Olofsdotter Espmark et al.:
  Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017 FULLTEKST
 • Giuseppe Lembo, Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Hanne Marie Nielsen et al.:
  Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017 FULLTEKST
 • Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Turid Synnøve Aas, Trine Ytrestøyl et al.:
  Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther, David Izquierdo Gomez :
  Physical needs in the environment
  2017
 • Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo Gomez, Bjørn-Steinar Sæther, Jonatan Nilsson et al.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal et al.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Kristine Gismervik, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark et al.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Chris Noble, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik et al.:
  AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Sameksistens mellom fiskeri og havbruk - effekter av oppdrett på villfisk
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther, André Sture Bogevik :
  Kunnskapsstatus; fôr til villfanget, levendelagret torsk
  2017 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ann-Magnhild Solås, Roy Robertsen, Otto Andreassen, Geir Dahl-Hansen, Guttorm Christensen et al.:
  Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden
  2017 ARKIV
 • Sten Ivar Siikavuopio, Philip James, Even Stenberg, Tor Hatten Evensen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Evaluation of protein hydrolysate of by-product from the fish industry for inclusion in bait for longline and pot fisheries of Atlantic cod
  Fisheries Research 2017 DOI
 • Ingebrigt Uglem, Eva Marita Ulvan, Kilian Toledo-Guedes, Erlend Hegstad, Steffen Blakstad, Bjørnar Buserud et al.:
  Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?
  Journal of Applied Ichthyology 2017 DOI
 • Bjørn-Steinar Sæther, Torbjørn Tobiassen :
  Godt investert!
  Næringsnytte 2017 DATA / FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Karl Øystein Gjelland, Sonnich Meier, Kjell Ø. Midling et al.:
  Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruksnæring (ProCoEx)
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Sameksistens langs kysten
  Næringsnytte 2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Chris Noble, Kjell Ø. Midling, Torbjørn Tobiassen, Leif Akse, Christian Koren et al.:
  Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Levendelagring av villfanget fisk
  2016
 • Terje van der Meeren, Ørjan Karlsen, Håkon Magne Otterå, Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem :
  Interaksjon mellom fiskeoppdrett og fiskeressurser på kysten
  2016 FULLTEKST
 • Kjell Ø. Midling, Bjørn-Steinar Sæther :
  FBA, FoU, status og planer
  2016
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Levendelagring og vedlikeholdsfôring av hyse
  2016
 • Sten Ivar Siikavuopio, Gustav Martinsen, Bjørn-Steinar Sæther, Tina Thesslund :
  Uttesting av kunstig agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio)
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Pablo Sánchez-Jerez :
  ProCoEx tiltak for positiv sameksistens
  2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Pablo Sánchez-Jerez :
  Sameksistens mellom fiskeri og havbruk
  2016
 • Kjell Ø. Midling, Tor Hatten Evensen, Odd Børre Humborstad, Stein Harris Olsen, Ragnhild Aven Svalheim, Bjørn-Steinar Sæther :
  Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger
  2016 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →