Truls Tunby Kristiansen • Unn Sollid Manskow, Truls Tunby Kristiansen :
  Challenges in Obtaining and Sharing Core Patient Information in Norwegian Nursing Homes and Home Care Services: A Qualitative Study of Nurses’ and Doctors’ Experiences
  Cappelen Damm Akademisk 2022 DOI
 • Unn Sollid Manskow, Truls Tunby Kristiansen :
  Challenges Faced by Health Professionals in Obtaining Correct Medication Information in the Absence of a Shared Digital Medication List
  Pharmacy 2021 DOI
 • Truls Tunby Kristiansen :
  The Sociological Observation of Society as a Whole
  Cybernetics & Human Knowing 2020 FULLTEKST
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning
  Sosiologisk Tidsskrift 2016 FULLTEKST / DOI
 • Truls Tunby Kristiansen :
  Digital health, (in)equality and paradox
  2023
 • Eirin Rødseth, Annabelle Yabsley, Truls Tunby Kristiansen, Siri Bjørvig :
  Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility
  NVC Nordens Välfärdcenter / Nordic Centre for Welfare and Social Issues 2022
 • Line Helen Linstad, Line Silsand, Truls Tunby Kristiansen, Stine Nalum Næss, Anne G Ekeland :
  Kunstig intelligens i helsetjenesten – en stille revolusjon?
  Dagens medisin 16. Sep 2021 FULLTEKST
 • Unn Sollid Manskow, Truls Tunby Kristiansen, Hasse Berntsen :
  Helsepersonell sliter med å få tak i informasjon om hvilke legemidler pasientene deres bruker
  26. May 2021 FULLTEKST
 • Truls Tunby Kristiansen, Line Helen Linstad :
  Helsefellesskap - høring og rasjonalitetskonflikt​
  2021
 • Unn Sollid Manskow, Truls Tunby Kristiansen :
  Innføring av Pasientens legemiddelliste i kommunehelsetjenesten. - Status, erfaringer og utfordringer
 • Truls Tunby Kristiansen, Line Helen Linstad :
  Samskaping i digitalisering av norsk helse- og omsorgssektor: kollektive handlingsproblemer og motivasjon i en offentlig høring
  2020 OMTALE
 • Truls Tunby Kristiansen, Gunn Hilde Rotvold, Line Helen Linstad :
  The Nordic E-health Model
  2020 OMTALE
 • Truls Tunby Kristiansen, Roar Hagen :
  Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?
  sosiologen.no 24. Apr 2020 FULLTEKST
 • Anna Lundgren, Johanna Carolina Jokinen, linda randall, Gustaf Norlén, Louise Ormstrup Vestergård, Alex Cuadrado et al.:
  State of the Nordic Region 2020: Wellbeing, health and digitalisation edition
  Nordisk ministerråd 2020 FULLTEKST
 • Truls Tunby Kristiansen :
  Det norske samfunnet som handlingsdyktig fellesskap - Svikt og endring etter 22. juli-terroren
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Institutional change through rational collective action
  2014
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model
  2013
 • Vinjar Fønnebø, Truls Tunby Kristiansen, Torkel Falkenberg, Gabriella Hegyi, Paolo Roberti di Sarsina, Solveig Wiesener :
  Legal status and regulation of CAM in Europe Part II - Herbal and homeopathic medicinal products
  2013 FULLTEKST
 • Truls Tunby Kristiansen :
  Det norske samfunns sosiologiske refleksjon: en empirisk analyse av ulike teoretiske tilnærminger til forholdet mellom samfunnsdel og samfunnshelhet i norsk sosiologi
  UiT Norges arktiske universitet 2008 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →