Personkort bilde

Jonas Stein

Førsteamanuensis Servodatdiehtaga instituhtta
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19304555) Marine Policy 2020; Volum 112:103776. ISSN 0308-597X.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103776.

 • Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies 2020. ISSN 1359-7566.s doi: 10.1080/13597566.2020.1840364.

 • Stein, Jonas. The striking similarities between northern Norway and northern Sweden. (https://doi.org/10.23865/arctic.v10.1247) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 79 - 102.s doi: 10.23865/arctic.v10.1247.

 • Stein, Jonas. The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway. (https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1644369) Norsk Geografisk Tidsskrift 2019; Volum 73 (3). ISSN 0029-1951.s 156 - 167.s doi: 10.1080/00291951.2019.1644369.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1624191) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.

 • Buck, Marcus; Haugen, Kristian H.; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. Oppslutningen om Ap, H, Sp og FrP ved sametingsvalg sammenliknet med stortingsvalg 1989–2017: Er det nasjonale valgvinder eller samepolitikken som teller?. (http://samilogutmuitalit.no/nb/2018/oppslutningen-om-ap-h-sp-og-frp-ved-sametingsvalg-sammenliknet-med-stortingsvalg-1989-2017-er) Sámi allaskuvla 2018 ISBN 978-82-7367-021-2.s 16 - 41.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • [Loading...]