#
#
Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta walter.schonfelder@uit.no +4777620828 97603850 Tromsø SVHUM D 1006

Walter Schönfelder • Trude H.P. Karlsen, Walter Schönfelder:
  Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV
  Orkana Forlag 2021 External link
 • Thomas Johansen, Walter Schönfelder:
  Utvidet oppfølging i NAVs egen regi - bidrar det til økt arbeidsinkludering?
  Orkana Forlag 2021 External link
 • Cathrine Arntzen, Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord:
  Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging
  Orkana Forlag 2021 External link
 • Jo Benjamin Dybvik, Walter Schönfelder:
  Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state
  Disability & Society 2020 External link
 • Walter Schönfelder, Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord:
  Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system
  Social work in health care 2020 External link
 • Walter Schönfelder, Sanne Bech Holmgaard:
  Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers
  Children and Youth Services Review 23. Feb 2019 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway
  Springer Nature 2019 External link
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life
  Journal of Population Ageing 2019 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 External link
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane:
  Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder:
  Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane:
  Handlingsrom i barnevernet
  Fagbokforlaget 2018
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen:
  An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care
  BMC Health Services Research 2016 External link
 • Walter Schönfelder:
  Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap: Samhandlingsreformen i et profesjonsteoretisk perspektiv
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Walter Schönfelder, Trond Bliksvær:
  Private rehabilitation clinics in a public, universal health care system
  Research in the Sociology of Health Care 2011 External link
 • Walter Schönfelder:
  CAQDAS and qualitative syllogism logic - NVivo 8 and MAXQDA 10 compared
  Forum Qualitative Sozialforschung 2011 External link
 • Walter Schönfelder:
  The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse
  Cambridge Scholars Publishing 2008
 • Grigory Rezvyy, Walter Schönfelder, terje Øiesvold, Reidun E. Olstad, Georges Midre:
  Between health care and social security - psychiatric patients and the disability pension system in Norway and Russia
  BMC Health Services Research 2007 External link
 • Marion Mohrlok, Michaela Strieder, Rainer Neubauer, Walter Schönfelder:
  Gemeinwesenarbeit heute - Ergebnisse einer vergleichenden Studie
  Rundbrief Verband für sozial-kulturelle Arbeit 1991
 • Walter Schönfelder:
  Fishing, Selling, Pushing. Gemeinwesenarbeit als spezialisierte Berufspraxis - ein Vergleich der Praxis in den USA und der BRD
  Sozial Extra 1991
 • Walter Schönfelder, Marion Mohrlok, Michaela Strieder, Rainer Neubauer:
  Projektfinansierung (Fundraising) in den USA
  Theorie und Praxis der sozialen Arbeit 1991
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane:
  Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder:
  Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner
  2008
 • Marion Mohrlock, Michaela Neubauer, Rainer Neubauer, Walter Schönfelder:
  Let's Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich
  1993
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Sosial omsorg - ein blind flekk?
  2020
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem"
  2020
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen, Thomas Johansen, Mai Camilla Munkejord:
  Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen:
  Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Sosial omsorg - en blind flekk?
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?
  2019
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord:
  Jobbspesialister i krysspress
  2019
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Omsorg og nypoteter
  Klassekampen 27. Jun 2019
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Minna om moltemyra
  Harvest Magazine 19. Jun 2019 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Hjemme best? For hvem?
  Bergens Tidende 30. Apr 2018 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'
  2018
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Kor ble det av sosial omsorg?
  Kommunal rapport 30. Nov 2017 External link
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder:
  Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Å bli gamal i Steigen og Tana
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.
  2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø:
  Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway
  2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø:
  Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care
  2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø:
  Social care – a blind spot in Norwegian home care
  European Journal of Public Health 2017 External link
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen, Mai Camilla Munkejord:
  Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø:
  Ageing at home - funn og anbefalinger
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Kor blei det av den sosiale omsorga?
  Altaposten 29. Dec 2017
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen:
  An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care
  2016
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø:
  Ageing at home
  2016
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder:
  Vil sikre trygg alderdom i eget hjem
  01. Jul 2016
 • Walter Schönfelder:
  Workforce coordination and skill mix in the Norwegian Coordination reform
 • Walter Schönfelder, Elin Anita Nilsen:
  Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy
  2013
 • Walter Schönfelder:
  Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet - refleksjoner om erfaring, kunnskap og dokumentasjon (Keynote)
  2013
 • Walter Schönfelder:
  Midler for forskning og utvikling fra EU systemene
  2013
 • Walter Schönfelder:
  Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap
  2012
 • Walter Schönfelder:
  Et profesjonsteoretisk perspektiv på Samhandlingsreformen
  2012
 • Walter Schönfelder:
  Lokale løsninger i en reformtid. Samhandlingsreformen i nordnorske utkantskommuner
  2012
 • Trond Bliksvær, Lena Klasson Heggebø, Walter Schönfelder:
  Den gjenstridige effekten. Memo om effektbegrepet innen praksis og forskning
  2011
 • Walter Schönfelder:
  Utvikling av nasjonale måleinstrumenter i arbeidsrettet rehabilitering
  2010
 • Walter Schönfelder:
  Samarbeid i psykisk helsearbeid – mellom hvem og om hva? (Keynote)
  2010
 • Walter Schönfelder:
  Kaldt, vått og kjempeartig. Deltakererfaringer fra Basecamp Salten 2009 i Gildeskål kommune
  2010
 • Walter Schönfelder:
  Mellom linjene i psykisk helsearbeid
  2010
 • Walter Schönfelder:
  From “The art of text analysis” to “The impossible just got possible”. Learning experiences with MAXQDA and NVivo
  2010
 • Walter Schönfelder:
  Mellom linjene i psykisk helsearbeid
  2009
 • Walter Schönfelder:
  The limits of analyzing rhetoric in the analysis of organizational discourse
  2007
 • Walter Schönfelder:
  From treatment to well-being - the changing understanding of helping people
  2006
 • Walter Schönfelder:
  The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse
  2006
 • Walter Schönfelder:
  Samarbeid mellom linjene i psykiatrien - profesjonssosiologiske perspektiv
  2005
 • Walter Schönfelder:
  Between the Lines in Psychiatry
  2004
 • Walter Schönfelder:
  Fra problem til potensiale : en sammenliknende studie om beboerdeltakelse ved kommunal planlegging i Tyskland og Norge
  1999
 • Walter Schönfelder:
  Partizipationsmöglichkeiten der Lokalbevölkerung an kommunalen Planungsprozessen. Eine komparative Analyse deutscher und norwegischer Planungspraxis
  1997
 • See all publications in Cristin →  SVHUM D 1006

  Click for bigger map