Universitets-NAV." /> Universitets-NAV." />

Midtveiskonferanse i regi av ALIN-prosjektet - et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og NAV

Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN) er en del av universitetets satsning på Universitets-NAV.

Forskningsprosjektet består av fem arbeidspakker og er under ledelse av professor Mai Camilla Munkejord. Midtveiskonferansen er en arena hvor ALIN-forskerne får anledning til å diskutere foreløpige funn fra sine pågående studier. Det er samtidig en møteplass for forskere og NAV-ansatte for å utveksle idéer, tanker og ikke minst skape tettere relasjoner.

 

Program

Mandag 11. februar

Fra kl. 11.00: Ankomst, kaffe og servering av enkel lunsj

Oppstart kl. 12.00 i plenum (rom 1042):

Velkommen 

Nina Hermansen, leder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Grete Kristoffersen, direktør NAV Troms og Finnmark

Mai Camilla Munkejord, leder ALIN

13.15-13.45: Mingling/kaffe

13.45-18.00: Konferanseinnlegg (parallelle sesjoner, rom 2094 og 2116)

19.30: Middag og mingling

Tirsdag 12. februar

08.30-10.05: Konferanseinnlegg (parallelle sesjoner, rom 2094 og 2116)

10.30-11.45: Hva nå? (rom 1042)

Avslutning på fellesdelen med NAV i plenum

v/ Bente Ødegaard, NAV Troms og Finnmark

Øystein Spjelkavik, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

11.45-12.45 Lunsj og mingling

 

Tekstseminar som varer fra kl. 12.30 tirsdag 12. februar frem til ca. 16.30, og 08.30-12.00 onsdag den 13. februar

Etter konferansen følger et tekstverksted - diskusjon av foreløpige funn, jobbing med skriftlig formidling. Dette er obligatorisk for alle ALIN-forskerne og åpent for alle andre som ønsker å delta.

 

Deltagelse

Påmeldingsfristen for deltagelse er passert. Men er du spesielt interessert kan du ta kontakt med en av kontaktpersonene for konferansen:

Eirik Galåen (administrativ koordinator for Universitets-NAV): eirik.galaen@uit.no, tlf. 78450473

Ingvar Hauge (kontorsjef Institutt for barnevern og sosialt arbeid): ingvar.hauge@uit.no, tlf. 78450474

Mai Camilla Munkejord (leder ALIN): mamu@norceresearch.no, tlf. 56107626

Starts: 11.02.19 kl 11.00
Ends: 13.02.19 kl 12.00
Where: Rom 1042, 2094 og 2116
Location / Campus: Alta
Target group: Ansatte, Besøkende, Enhet
Link: Klikk her
Contact: Eirik Galåen
Phone: 78450473
E-boastta: eirik.galaen@uit.no
Add to calendar