Bilde av Sønvisen, Signe Annie
Bilde av Sønvisen, Signe Annie
Norgga guolástusallaskuvla signe.a.sonvisen@uit.no +4777646028

Signe Annie Sønvisen • Signe Annie Sønvisen :
  Motivation for learning statistics: An example from fishery and aquaculture science
  Teaching Statistics 2023 ARKIV / DOI
 • Tore Syversen, Grethe Lilleng, Jørgen Vollstad, Hanssen Bård, Signe Annie Sønvisen :
  Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway
  Marine Pollution Bulletin 2022 ARKIV / DOI
 • Trine Thorvaldsen, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  The impact of fisheries management on fishers' health and safety: A case study from Norway
  Marine Policy 2022 ARKIV / DOI
 • Signe A. Sønvisen, Christian Vik :
  Shaping aquaculture management—an interest tug o’ war
  Sustainability 2021 ARKIV / DOI
 • Mariann Sandsund, Anita Øren, Trine Thorvaldsen, Ingunn Marie Holmen, Signe Annie Sønvisen, Cecilie Thon Heidelberg et al.:
  Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway
  International Maritime Health 2019 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Dag Standal :
  Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Charles Mather, Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Aarthi Sridhar, Johny Stephen :
  Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries
  Maritime Studies 2017 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Jahn Petter Johnsen :
  Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance
  Maritime Studies 12. Jul 2017 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Ingunn Marie Holmen, Anita Øren :
  Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers
  International Maritime Health 2017 DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  New Ways of Seeing Community? Understanding Local Value Creation and Viable Communities in Global Assemblages
  2023
 • Anne Gaspers, Andreas Ugelvik Misund, Daniel Jensen, Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen :
  NEW PRODUCTION SYSTEMS, NEW OPINIONS: EXPLORING PUBLIC PERCEPTION OF EMERGING AQUACULTURE SYSTEMS
  2023
 • Trine Thorvaldsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Signe Annie Sønvisen :
  Innovation first! Managing operational risk in aquaculture technology development
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Ståle Walderhaug, Marius Mikalsen, Elena Parmiggiani :
  Usability evaluation of decision support systems in challenging contexts
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Christian Vik :
  Shaping Aquaculture Management – An interest Tug O’War
  2022
 • Gjertsen Arild, Susanne Normann, Bjørkan Maiken, Løvland Jarle, Signe Annie Sønvisen :
  Havbruksnæringens kompetansebehov i Nordland og Helgeland
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Trine Thorvaldsen, Marit Schei Olsen, Tonje Cecilie Osmundsen, Kristine Vedal Størkersen, Andreas Ugelvik Misund et al.:
  Aquaculture technology and governance - Going down rabbit holes
  2022
 • Trine Thorvaldsen, Heidi Moe Føre, Tonje Cecilie Osmundsen, Andreas Ugelvik Misund, Kristine Vedal Størkersen, Samson Afewerki et al.:
  A cross regional study of drivers for innovation in aquaculture
  2022
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective
  2021
 • Signe Annie Sønvisen :
  Rekruttering og sysselsetting i endring
  2021
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Roy Robertsen, Nathan Young, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Knud Simonsen et al.:
  Salmon farming in the North: How do we regulate growth?
  Fram Forum 2021 ARKIV
 • Kine Charlotte Jakobsen, Signe Annie Sønvisen, Ståle Walderhaug, Truls Bakkejord Ræder :
  Arbeidskraft i Nord
  2021 ARKIV
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway
  2019
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen :
  Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR)
  2019
 • Kine Charlotte Jakobsen, Signe Annie Sønvisen :
  Regionale forskjeller i sykefravær
  2018
 • Jakobsen Kine, Signe Annie Sønvisen :
  Regionale forskjeller i sykefravær
  2018
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn
  2018
 • Signe Annie Sønvisen, Hydle Katja :
  Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Forgubbing i fiskeflåten?
  2018
 • Signe Annie Sønvisen :
  Plast fra havbruk – verdifull ressurs?
  2018
 • Trine Thorvaldsen, Mariann Sandsund, Ingunn Marie Holmen, lisbeth Aasmoe, Signe Annie Sønvisen, Anita Øren et al.:
  Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer
  2018 ARKIV
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen :
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.
  Gemini 26. Jan 2017
 • Signe Annie Sønvisen, Dag Standal :
  Levende lagring - næring med framtid?
  27. Jan 2017
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten
  16. Mar 2017 OMTALE
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017
  16. Mar 2017 OMTALE
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?
  2017
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske
  2017 DATA / ARKIV
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet
  2017
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten
  16. Mar 2017 OMTALE
 • Signe Annie Sønvisen, Dag Standal :
  Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012)
  2017
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen :
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.
  26. Jan 2017
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen :
  Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue
  28. Jan 2017
 • Roger Richardsen, Signe Annie Sønvisen, Heidi Bull-Berg, Inger Lise Tyholt Grindvoll :
  Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120
  2017 ARKIV
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182
  2016 ARKIV
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov
  2016
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov
  2016
 • Even Ambros Holte, Signe Annie Sønvisen, Ingunn Marie Holmen :
  Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs
  2016
 • Signe Annie Sønvisen :
  Får vi folk til en moderne fiskerinæring?
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →