Hilde-Marie-Pettersen-7.jpg
Hilde-Marie-Pettersen-7.jpg
Servodatdiehtaga instituhtta hilde.pettersen@uit.no +4777646252 91515084 Tromsø SVHUM D 2018

Hilde Marie Pettersen • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. The professional project of graphic designers and universities' visual identities. Journal of Professions and Organization 2021; Volum 8 (2). ISSN 2051-8803.s 184 - 199.s doi: 10.1093/jpo/joab010.
 • Pettersen, Hilde Marie; Røvik, Kjell Arne; Woll, Kristin. Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 51 - 69.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Design av organisasjoners visuelle uttrykk. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 33 - 51.
 • Pettersen, Hilde Marie. Oppskrifter for krisekommunikasjon: Hvordan påvirkes lederes skjønnsutøvelse?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 307 - 322.
 • Røvik, Kjell Arne; Pettersen, Hilde Marie. Masterideer. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 53 - 87.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 204 - 231.
 • Pettersen, Hilde Marie. Belastning eller berikelse?. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 74 - 95.
 • Danielsen, Ådne; Pettersen, Hilde Marie. Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 115 - 136.
 • Pettersen, Hilde Marie; Slettli-Hansen, Vigdis. Klassisk og moderne strategiteori: En komparativ teoretisering. Tidsskrift for organisasjonspsykologi : NOS-bulletinen 1996; Volum 4 (1). ISSN 0804-466X.s 13 - 21.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiT - et næringsfiendtlig universitet? Myter og realiteter om universitetsansattes forhold til 'verden der ute'.. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.. Henrik-Steffens-Vorlesungen 2019-12-17 - 2019-12-17 2019.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser. Academia Borealis 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En beste praksis for styrearbeid. Kupa styresamling (9.samling) 2018-11-07 - 2018.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Styrekultur. Kupa styresamling (9.samling) 2018-11-07 - 2018.
 • Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid; Danielsen, Frode Kristian. Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen. kronikk Nordnorsk debatt, avisa Nordlys, 5. desember 2018 2018-12-05 - 2018.
 • Pettersen, Hilde Marie. Omdømmehåndtering og strategisk kommunikasjon i offentlige organisasjoner. Fagdag 2017-03-22 - 2017-03-22 2017.
 • Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid. Universitetets visuelle identiteter. Frokostseminar 2017-04-26 - 2017-04-26 2017.
 • Pettersen, Hilde Marie. Styrets servicerolle - krisekommunikasjon. KUPA Styreutvikling 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.
 • Pettersen, Hilde Marie. Identitets- og verdiarbeid i en mediebedrift. Internseminar Nordlys 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.
 • Pettersen, Hilde Marie. Vurdering av stortingskandidaters kommunikasjon under valgdebatt, Valg 2017. 2017.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.. KUPA Styreutvikling, Styreseminar 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen. Trenerseminar Olympiatoppen 2016-09-09 - 2016-09-10 2016.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen. Olympiatoppens Trenerseminar 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Identitets- og omdømmekartlegging. 2015 ISBN 978-82-303-2831-6.s 128 - 133.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Forankring. 2015 ISBN 978-82-303-2831-6.s 108 - 119.
 • Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine. Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. 2012.
 • Pettersen, Hilde Marie. Kvalitet i fleksible studier - noen erfaringer og refleksjoner fra Universitetet i Tromsø.. Norgesuniversitetets høstkonferanse 2011-09-19 - 2011-09-19 2011.
 • Pettersen, Hilde Marie. Utvikling og endring i et lokalsamfunn. Dynamikken mellom aktører, prosjekter og master-idéer. 2011.
 • Pettersen, Hilde Marie. Non-formal students, some examples from University of Tromsø, Department of further and distance education. Programme Review Visit OECD team. "Recognition of non-formal and informal learning 2007-01-25 - 2007-01-25 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 2018

  Click for bigger map