Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Forskningsgruppe for barne- og familievern ketil.lenert.hansen@uit.no +4777623273 (0047) 90791116 You can find me here

Ketil Lenert Hansen • Dominic Andrew Nyikach, Ketil Lenert Hansen :
  The lived experience of immigrant parents of disabled adolescents and young adults transitioning into adulthood: A narrative inquiry
  British Journal of Learning Disabilities 16. Nov 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rainer Lohmann, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Ketil Lenert Hansen, Anu Soikkeli :
  Perspective: Dimensions of Environment and Health in Arctic Communities
  Environment & Health 12. Dec 2023 ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen, John Fluke, Dionne Gesink, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, Lisa Merkel-Holguin et al.:
  Study Protocol: The Arctic Childhood Study: a Study of Violence and Health in Indigenous Sámi and Non-Sámi Children and Youth in Arctic Norway—a Mixed Methods Cohort Study Design
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 04. May 2023 ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag on Fulbright Arctic Initiative
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sami and other indigenous people: perspective on health and well-being
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Helseforskning med samisk etnisitet som kontekst
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Mihá study: mental health and well-being among indigenous Sámi adolescents and young adults in Norway: Risk and resilience.  
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Podkast «Psykisk helse og levekår blant samiske ungdom»
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  «Psyhkalaš dearvvasvuohta ja eallineavttut sámi nuoraid gaskkas»
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  podkast,Lørdagsuniversitetet #10 Ketil Lenert Hansen | Psykisk helse og levekår blandt samisk ungdom.
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Psykososial helse og levekår blant samisk ungdom
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi nuoraid psykososiála dearvvašvuohta ja eallindilálašvuohta
  2024
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet markere uken med episoden #10 Ketil Lenert Hansen | Psykisk helse og levekår blandt samisk ungdom
  2024 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fulbright Arctic Initiative Scholarship and The Arctic Childhood Study
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Rainer Lohmann, Anu Soikkeli :
  INCREASING HEALTH AND WELLBEING FOR ALL ARCTIC COMMUNITIES: A COMMUNITY-ORIENTED, NON-CLINICAL APPROACH
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Ylva Jannok Nutti, Hadi Strømmen Lile, Anne Lindblom :
  Mihá studien – samiske elevers folkehelse og livsmestring
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lihkku sámi álbmotbeivviin!!
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Konferanse om samisk ungdomshelse
  14. Jan 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Samisk ungdomshelse står på planen når det inviteres til to-dagers konferanse i Tromsø
  13. Apr 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva vet vi om samisk ungdomshelse av i dag?
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Vold og grønt skifte:Samisk helse til Washington DC
  23. Apr 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi dutki oassá lastá riikkaid gaskasaš konfe ránsii
  24. Apr 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Indigenous Scholars Panel
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Scolar Perspectives on Research, Practice, and Policy Between Norway and the U.S.
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kva er ein arktisk barndom? Det har vore fokus for professor Ketil Lenert Hansen frå UiT
  27. Apr 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hatytringer mot samer i Norge
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá - Unge samers psykiske helse
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Diskriminering og hatytringer mot samer
  2023
 • Anita Salamonsen, Ketil Lenert Hansen, Petter Viksveen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. Sep 2023 DATA
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dearvvašvuođadirektoráhtta háliida nannet eamiálbmotnuoraid fálaldagaid
  03. Oct 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasisme overfor reindrifta
  06. Jul 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. Sep 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Data fra Mihá undersøkelsen - om psykososial helse blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Psykisk helse blant samisk ungdom
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá studien - unge samers psykososiale helse og levekår
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva er samehets? Hvilke helsemessige konsekvenser kan det ha? Hva skiller samehets fra andre former for rasisme? Og ikke minst: Hva er viktig for å styrke de av oss som møter dette?
  06. Nov 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet: Hva er status på psykisk helse blant samisk ungdom i dag og hvilke trekk kan vi gjøre for å ta hensyn til det som er viktig for dagens samiske ungdom
  01. Nov 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kan være kilde til stress
  07. Nov 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lørdagsuniversitetet: Psykisk helse og levekår blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Aspect about Sámi health and well-being
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Samiske barn og unge psykiske helse og levekår
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge
  26. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NIMs undersøkelse viser at mange i befolkningen har observert hatprat mot samer de siste 12 månedene og at dette øker jo lenger nord man kommer i Norge. Vi ser også at hatprat observeres oftest på nettet og i sosiale medier, og at de fleste som observerer hatprat ikke gjør noe for å hjelpe. Du har gjennomført flere studier om hatprat og diskriminering mot samer. Stemmer disse resultatene med forskningen din, og kan du si litt om hvordan hatprat og diskriminering påvirker samenes helse?
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sámi
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag om psykisk helse blant samisk ungdom
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dutkamuš illásteamis nuoraid gaskkas
  22. Jul 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet gir masse utfordringer
  22. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet blant samisk ungdom/Sámi nuorat eai searvva debáhtaide
  22. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Stipend til forskning av ungdom
  22. Jul 2022 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →