Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Bilde av Hansen, Ketil Lenert
Forskningsgruppe for barne- og familievern ketil.lenert.hansen@uit.no +4777623273 (0047) 90791116 Here you can find me

Ketil Lenert Hansen • Ketil Lenert Hansen, John Fluke, Dionne Gesink, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, Lisa Merkel-Holguin et al.:
  Study Protocol: The Arctic Childhood Study: a Study of Violence and Health in Indigenous Sámi and Non-Sámi Children and Youth in Arctic Norway—a Mixed Methods Cohort Study Design
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 04. May 2023 ARKIV / DOI
 • Dominic Andrew Nyikach, Ketil Lenert Hansen, Kwesi Kassah :
  Transition to adulthood: experiences of service providers working with immigrant disabled adolescents and young adults in Norway
  Disability & Society 30. May 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sami
  Routledge 2022 FULLTEKST / DOI
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fulbright Arctic Initiative Scholarship and The Arctic Childhood Study
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Aina Westrheim Ravna :
  Fjellheims hardkjør og samiske barn og unge
  Nordnorsk Debatt 2023
 • Ketil Lenert Hansen, Bonita Beatty, Jessica Graybill, Elena Grigorieva, Rainer Lohmann, Anu Soikkeli :
  INCREASING HEALTH AND WELLBEING FOR ALL ARCTIC COMMUNITIES: A COMMUNITY-ORIENTED, NON-CLINICAL APPROACH
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Ylva Jannok Nutti, Hadi Strømmen Lile, Anne Lindblom :
  Mihá studien – samiske elevers folkehelse og livsmestring
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Lihkku sámi álbmotbeivviin!!
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Konferanse om samisk ungdomshelse
  14. Jan 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen, Siv Kvernmo :
  Samisk ungdomshelse står på planen når det inviteres til to-dagers konferanse i Tromsø
  13. Apr 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hva vet vi om samisk ungdomshelse av i dag?
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Vold og grønt skifte:Samisk helse til Washington DC
  23. Apr 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Sámi dutki oassá lastá riikkaid gaskasaš konfe ránsii
  24. Apr 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Indigenous Scholars Panel
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Scolar Perspectives on Research, Practice, and Policy Between Norway and the U.S.
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Kva er ein arktisk barndom? Det har vore fokus for professor Ketil Lenert Hansen frå UiT
  27. Apr 2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hatytringer mot samer i Norge
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Mihá - Unge samers psykiske helse
  2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Diskriminering og hatytringer mot samer
  2023
 • Ketil Lenert Hansen, Aina Westrheim Ravna :
  Pressen og samiske barn og unge
  Nordnorsk Debatt 2023
 • Ketil Lenert Hansen :
  Data fra Mihá undersøkelsen - om psykososial helse blant samisk ungdom
  2023 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge
  26. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NIMs undersøkelse viser at mange i befolkningen har observert hatprat mot samer de siste 12 månedene og at dette øker jo lenger nord man kommer i Norge. Vi ser også at hatprat observeres oftest på nettet og i sosiale medier, og at de fleste som observerer hatprat ikke gjør noe for å hjelpe. Du har gjennomført flere studier om hatprat og diskriminering mot samer. Stemmer disse resultatene med forskningen din, og kan du si litt om hvordan hatprat og diskriminering påvirker samenes helse?
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The history and current situation of discrimination against the Sámi
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Fordrag om psykisk helse blant samisk ungdom
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dutkamuš illásteamis nuoraid gaskkas
  22. Jul 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet gir masse utfordringer
  22. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Ytringsfrihet blant samisk ungdom/Sámi nuorat eai searvva debáhtaide
  22. Aug 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Stipend til forskning av ungdom
  22. Jul 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  -Some aspects of the Norwegian indigenous (Sami) population living conditions 
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasisma ja sápmelaccaid vealaheapmi
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Nevvodan NRK Supera rasismma birra Professor Ketil Lenert Hansen lea okta fágaolbmuin geat leamaš duogábealde NRK Super rasisma ráiddu.
  01. Feb 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Boktips: The Sámi World I anledning Samefolkets dag ønsker vi å tipse om den nye boka The Sámi World som handler om kulturen og historien til det samiske folket, og hvor en rekke UiT-forskere bidrar.
  02. Feb 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Epidemiologisk helseforskning med etnisitet som kontekst
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Dán jagi fáttabeaivvit leat rasisma birra
  25. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema - Rasisme: Kampen for menneskerettighetene
  24. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Rasismens historie
  24. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  NRK Super - Rasisme
  25. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema Rasisme - være en god antirasist
  24. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema Rasisme - Fordommer
  24. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hvordan har unge samer det egentlig?
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tar grep mot hets av samer
  17. Jun 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Nu ska ungdomars upplevelser av våld och samehets studeras
  22. Jun 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  De nye samiske veiviserne vil jobbe mot diskriminering De samiske veiviserne skal jobbe mot hets, diskriminering og rasisme. Nå er fire nye veivisere klare for å ta på seg den store oppgaven.
  29. Jun 2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood pilot Study
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Arrangerte workshop om samehets
  06. Apr 2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  The Arctic Childhood Study - introduction to the study
  2022
 • Ketil Lenert Hansen :
  Hvordan har unge samer det egentlig?
  2022 FULLTEKST
 • Ketil Lenert Hansen :
  Tema - Rasisme 4. Vær en god antirasist!
  24. Jan 2022 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Dutkanberoštumit

  • Nuorra sápmelaččaid psyhkalaš dearvvašvuohta 
  • Sápmelaččaid vásihan vealaheapmi Norggas