Bilde av Eriksen, Sissel Henriette
Photo: Torje Jenssen

Sissel Henriette Eriksen • Sissel H. Eriksen, Amy Holtan :
  Analyse i kvalitativ forskning – Det vi ikke skriver om
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2023 ARKIV / DOI
 • Sissel H. Eriksen, Mulugeta Emebet :
  Leisure time of working children in Addis Ababa
  Childhood 27. Aug 2021 ARKIV / DOI
 • Anne Grete Sandaunet, Sissel H Eriksen :
  Den teoretiske bacheloroppgaven
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Emebet Mulugeta, Sissel H. Eriksen :
  Aspirations and Setbacks of Working Children in Addis Ababa: Can They Realise Their Futures?
  Children & society 2019 DOI
 • Marianne Vibeke Trondsen, Sissel H. Eriksen :
  Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Emebet Mulugeta, Sissel H. Eriksen :
  Growing up Too Fast: Rural Children Working in Addis Ababa
  Eastern Africa Social Science Research Review 2016 DOI
 • Sissel H. Eriksen, Emebet Mulugeta :
  Social networks for survival among working children in Addis Ababa
  Childhood 2015 DOI
 • Amy Holtan, Astrid Strandbu, Sissel H. Eriksen :
  When emotions count in construction of interview data
  Nordic Social Work Research 2013 DOI
 • Anita Salamonsen, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine
  Qualitative Health Research 27. Sep 2012 DATA / ARKIV / DOI
 • Magnhild Nicolaisen, Kirsten Thorsen , Sissel H. Eriksen :
  Jump into the Void? Factors Related to Preferred Retirement Age: Gender, Work, and Leisure Activities
  The International Journal of Aging & Human Development 2012 DOI
 • Anita Salamonsen, Laila Launsø, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 02. Jul 2010 ARKIV / DOI
 • Anne Britt Flemmen, Sissel H. Eriksen :
  Omvei til kunnskap. Med tolk i møter med fremmede
  Akademisk Publisering 2009
 • Sissel H. Eriksen :
  Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa
  Addis Ababa University Press 2008
 • Amy Holtan, Sissel H Eriksen :
  The brittle attraction: Women deprived of the custody of children
  International Journal of Child & Family Welfare 2006
 • Sissel H Eriksen :
  Bønder, mat og kultur
  Tapir Akademisk Forlag 2003
 • Sissel H. Eriksen :
  Kvinna tar ansvaret. Kvinners innsats for familie og helse
  Nytt om Kvinneforskning 1988
 • Sissel H. Eriksen, Emebet Mulugeta :
  They are still kids: Leisure time of working children in Addis Ababa
  2016
 • Sissel H. Eriksen :
  Trender i norsk frivillighet
  2015
 • Sissel H. Eriksen :
  Arbeid - for nød og for lyst
  Nordnorsk Magasin 2015
 • Sissel H. Eriksen :
  Social Networks among Children in Addis Ababa
  2014
 • Sissel H. Eriksen :
  Frivillighet - uuttømmelig ressurs eller begrenset gode?
  2013
 • Emebet Mulugeta, Sissel H. Eriksen :
  From childhood in the countryside to street work in Addis Ababa
  2013
 • Anita Salamonsen, Mona Anita Kiil, Sissel H. Eriksen :
  Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling
  2013
 • Sissel H. Eriksen :
  Forskerkontakt, Holberg i skolen
  2012
 • Anita Salamonsen, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling
  BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2012 ARKIV
 • Amy Holtan, Astrid Strandbu, Sissel H. Eriksen :
  When emotions count - an analysis of construction of data
  2012
 • Emebet Mulugeta, Sissel H. Eriksen :
  From childhood in the countryside to street work in Addis
  2012
 • Anita Salamonsen, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  Bodily experiences in various systems of treatment among patients with breast cancer
  2011
 • Anita Salamonsen, Laila Launsø, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  From recipient to explorer. The choice and use of complementary and alternative medicine as a tool for coping with multiple sclerosis
  2010
 • Roar Hagen, Sissel H. Eriksen :
  Kjønn, sannhet og sosiologi
  Nordlys 2010
 • Anita Salamonsen, Laila Launsø, Tove Elisabeth Kruse, Sissel H. Eriksen :
  Unexpected courses of Multiple Sclerosis among patients using complementary and alternative treatment
  2009
 • Anne Britt Flemmen, Sissel H. Eriksen :
  Detour towards knowledge - use of interpreter in research
  2009
 • Emebet Mulugeta, Sissel H. Eriksen :
  Social networks among working children in Addis Ababa
  2009
 • Sissel H. Eriksen :
  Hva skjer hvis det ikke gjøres? Frivillig arbeid - mellom statlig og privat virksomhet
  2009
 • Sissel H. Eriksen :
  Bygda og reiselivet
  2009
 • Sissel H. Eriksen, Anne Britt Flemmen, Emebet Mulugeta, Mulumebet Zenebe :
  Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women
  2008
 • Sissel H. Eriksen :
  Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa
  2008
 • Sissel H. Eriksen :
  Ledermangel i frivillige organisasjoner
  2008
 • Sissel H. Eriksen :
  Charity and business. Microfinance in Ethiopia
  2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Gruppeintervju, fokusgruppeintervju og online/virtuelle fokusgrupper
  2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Fokusgrupper
  2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Håp for framtida? Mikrokreditt for kvinner i Etiopia
  2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Bokanmeldelse: Spor etter krigen. Livshistorier. Av Tone Schou-Wetlesen of Haldis Hjort
  Nordnorsk Magasin 2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Bokanmeldelse: Sykdom i Nord-Norge før 1940 av Ingunn Elstad og Torunn Hamran
  Nordnorsk Magasin 2007
 • Sissel H. Eriksen :
  Samfunnsvitenskapelig skriving
  2006
 • Sissel H Eriksen :
  Saving and Credit Groups for Women; the Presence of NGOs and Hope for the Future
  2004
 • Sissel H Eriksen :
  Income-Generating Groups for Women in Ethiopia
  2002
 • Sissel H Eriksen :
  En kultursosiologisk studie av matvaner blant bønder
  1994
 • Sissel H. Eriksen :
  Bokanmeldelse: Regulating Markets - Regulating People av Unni Kjærnes m.fl. (eds)
  Sosiologisk Tidsskrift 1994

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →