No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Servodatdiehtaga instituhtta kjell.arne.rovik@uit.no +4777644311 90555706 Tromsø SVHUM D 2016

Kjell Arne Røvik • Pettersen, Hilde Marie; Røvik, Kjell Arne; Woll, Kristin. Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 51 - 69.
 • Røvik, Kjell Arne; Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars. Organisasjonsdesign som kompleks økologi. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 241 - 249.
 • Klemsdal, Lars; Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne. Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 27 - 32.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne. Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 15 - 26.
 • Røvik, Kjell Arne. Instrumental Understanding of Management Ideas. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198794219.s 121 - 140.s doi: 10.1093/oxfordhb/9780198794219.013.24.
 • Røvik, Kjell Arne. Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory. International Journal of Management Reviews 2016; Volum 18 (3). ISSN 1460-8545.s 290 - 310.s doi: 10.1111/ijmr.12097.
 • Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne. Lost in translation: A case-study of the travel of lean thinking in a hospital. BMC Health Services Research 2015; Volum 15 (1). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-015-1081-z.
 • Røvik, Kjell Arne. Translasjon - en alternativ doktrine for implementering.. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 403 - 417.
 • Andersen, Hege; Røvik, Kjell Arne; Ingebrigtsen, Tor. Lean thinking in hospitals: Is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews. BMJ Open 2014; Volum 4 (1). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873.
 • Nygård, Stine Ravndal; Røvik, Kjell Arne. Hit, men ikke lenger. Når Lean skal løftes inn i klasserommet.. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 307- - 333.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Lund, Torbjørn. "Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 87 - 120.
 • Røvik, Kjell Arne. Reformideer og deres tornefulle vei inn i skolefeltet.. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 13 - 50.
 • Røvik, Kjell Arne; Pettersen, Hilde Marie. Masterideer. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 53 - 87.
 • Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne. Det politiske Nord-Norge. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 11 - 25.
 • Røvik, Kjell Arne. Den besværlige implementeringen: Når reformideer skal løftes inn i klasserommet. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 82 - 93.
 • Røvik, Kjell Arne. Nord-Norge år 2038. Rapport fra framtiden. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 455 - 466.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Institusjonelt blikk på Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 11 - 22.
 • Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsendring som organisasjonsgjøring. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2012; Volum 15 (8). ISSN 1500-0788.s 49 - 58.
 • Røvik, Kjell Arne. Makt over Nord-Norge. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 355 - 369.
 • Røvik, Kjell Arne. From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations' Handling of Management Ideas. Organization Studies 2011; Volum 32 (5). ISSN 0170-8406.s 631 - 653.s doi: 10.1177/0170840611405426.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Røvik, Kjell Arne. Ledelse og bedrifters samfunnsansvar. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-934-4.s 104 - 137.
 • Røvik, Kjell Arne. Analyse av kommunikatorenes innmarsj i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.s 71 - 83.
 • Røvik, Kjell Arne; Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar. Nord-Norge: Fra utkant til global arena. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 13 - 22.
 • Røvik, Kjell Arne. Exit Nord-Norge? Lange linjer i landsdelens utvikling. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 23 - 39.
 • Røvik, Kjell Arne. Nordnorske Kommuner om 20 år. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 281 - 294.
 • Røvik, Kjell Arne. Managementtrender. (fulltekst) Praktisk økonomi & finans 2010; Volum 27 (3). ISSN 1501-0074.s 61 - 72.
 • Røvik, Kjell Arne. Skoleeier som iverksetter. 2009.s 135 - 147.
 • Røvik, Kjell Arne. Om å Diagnostisere og Håndtere Organisasjonskulturer i Forsvaret. 2009.s 12 - 24.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offenlig sektor. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215045559.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne. Design av organisasjon. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 121 - 135.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Røvik, Kjell Arne. Organization Theory and Public Sector. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-42890-7.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02574-2.
 • Røvik, Kjell Arne; Eilertsen, Tor Vidar; Furu, Eli Moksnes. Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 121 - 145.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 11 - 25.
 • Jentoft, Svein; Røvik, Kjell Arne; Nergård, Jens Ivar. Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 169 - 180.s doi: http://www.orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/14.
 • Jentoft, Svein; Nergård, Jens Ivar; Røvik, Kjell Arne. Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 129 - 138.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor.Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01454-8.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01454-8.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur og myte. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01454-8.
 • Røvik, Kjell Arne. Trender og Translasjoner: Ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01116-5.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne. Organization Theory and the Public Sector. Routledge 2007 ISBN 0-415-43381-9.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne. Organization Theory and the Public Sector. Instrument, culture and myth. Routledge 2007 ISBN 0415433800.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne. Organization Theory and the Public Sector. Instrument, Culture and Myth. Routledge 2007 ISBN 978-0-415-43380-8.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori för offentlig sektor. Liber 2005 ISBN 91-47-07596-1.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. Liber 2005 ISBN 91-47-07596-1.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul; Røvik, Kjell arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00404-0.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Røvik, Kjell Arne. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00404-0.
 • Ståhlberg, Krister; Røvik, Kjell Arne; Jacobsson, Bengt; Jöhnsson, Gert; Eldrud, Anders; Jørgensen, Torben Beck; Kjær, Peter; Lægreid, Per; Pedersen, Ove K.. Nordiske forvaltningsreformer. 1995 ISBN 87-7392-393-1.
 • Blindheim, Bjørn-Tore; Klemsdal, Lars; Røvik, Kjell Arne. Forord. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 11 - 11.
 • Røvik, Kjell Arne; Olsen, Jan Abel. Når Helse Nord «glemmer» Universitetssykehuset. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Røvik, Kjell Arne. Exit Nord-Norge: Om å være Jarl i en landsdel som kan forsvinne. (fulltekst) 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 19 - 22.
 • Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge; Røssland, Liv; Røvik, Kjell Arne; Widvey, Thorhild; Østerud, Øyvind; Aasheim, Eli. Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. 2012; Volum 2012 (12) ISBN 978-82-583-1144-4. ISSN 0333-2306.
 • Røvik, Kjell Arne. Da Veien Kom: Veibygginga i Gullesfjord 1947-1963. Årbok for Kvæfjord 2011; Volum 25. ISSN 0803-0790.s 42 - 48.
 • Røvik, Kjell Arne. Kjell Arne Røvik om arbeidsliv. Morgenbladet 2009. ISSN 0805-3847.
 • Røvik, Kjell Arne. Monolitt eller Mosaikk. 2009.s 12 - 24.
 • Røvik, Kjell Arne. Dropp Hykleriet!. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Røvik, Kjell Arne. Managementsamhället: Trender och ideer på 2000-talet. Liber 2008.
 • Nilsen, Elin Anita; Røvik, Kjell Arne. From "gentleman's agreement" to project management: unlocking processes of translating organizational practices. 21st EGOS Colloquium, Unlocking Organizations 2005-06-30 - 2005-07-02 2005.
 • Røkenes, Arild; Røvik, Kjell Arne; Almestad, Irene. Tidsspille eller forbedring. Innføring av målstyring og rutineforbedring ved sosialkontorene. 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 2016

  Click for bigger map