Bilde av Dahl-Eriksen, Tor Christian
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Dahl-Eriksen, Tor Christian
Servodatdiehtaga instituhtta tor.dahl-eriksen@uit.no +4777646547 95237701 You can find me here

Tor Christian Dahl-Eriksen • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  The UN Security Council: legitimacy and organized hypocrisy
  Studia Politica Slovaca 2023 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Sovereignty as responsibility, with references to the framework of R2P
  Penn State Journal of Law & International Affairs 2023
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Responsibility to Protect and Rising Asian Powers
  Millennial Asia 2021 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P i Sikkerhetsrådets klype - nødvendig, men problematisk
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the UN Security Council: an "unreliable alliance"
  International Journal on World Peace 2019
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  International Anarchy, Cooperation , and Joint Action - A discussion on R2P framed by selected theoretical perspectives on international relations
  The Fletcher Forum of World Affairs 2017
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the "thin Cosmopolitan" imagination
  The Fletcher Forum of World Affairs 2016 FULLTEKST
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the 'thin cosmopolitan' imagination
  2015
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter
  Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2008
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter
  Mennesker og Rettigheter 1997
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P in a multipolar more Asia-dominated world
  2019
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P and the alliance with the UN Security Council
  2018
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  R2P - discussed from a cosmopolitan perspective
  2015
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  John Kristen Skogan (red.):Hva nå USA og Europa?
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2007
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Global politikk - Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Normer og makt - Innføring i internasjonal politikk
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena
  1997
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk
  1996
 • Tor Christian Dahl-Eriksen :
  Transnasjonale regioner - Nasjonalstat og Demokrati, "En vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen"
  UiT Norges arktiske universitet 1995

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →