Turid Moldenæs
Photo: Torje Jenssen
Turid Moldenæs
Servodatdiehtaga instituhtta turid.moldenes@uit.no +4777644679 97774165 Tromsø SVHUM D 2014

Moldenæs, Turid • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. The professional project of graphic designers and universities' visual identities. Journal of Professions and Organization 2021; Volum 8 (2). ISSN 2051-8803.s 184 - 199.s doi: 10.1093/jpo/joab010.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Design av organisasjoners visuelle uttrykk. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215051727.s 33 - 51.
 • Andersen, Trine Lise; Moldenæs, Turid; Ronglan, Lars Tore. When different logics meet: the crisis communication of a national head coach in elite football. Soccer and Society 2021. ISSN 1466-0970.s doi: 10.1080/14660970.2021.1916914.
 • Hansen, Kia Krarup; Moldenæs, Turid; Mathiesen, Svein Disch. The knowledge that went up in smoke: Reindeer herders' traditional knowledge of smoked reindeer meat in literature. Polar Record 2020. ISSN 0032-2474.s 460 - 475.s doi: 10.1017/S0032247420000170.
 • Didriksen, Stine Meier; Moldenæs, Turid. Lederes referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. En analyse av to norske lederes selvbiografier.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 199 - 220.
 • Andersen, Ole Johan; Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. Ledelse som utøvelse av skjønn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 17 - 32.
 • Andersen, Ole Johan; Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. Lederes skjønnsutøvelse og situasjon - en sammenheng?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 341 - 356.
 • Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. Re-politicisation as post-NPM response? Municipal companies in a Norwegian context. Local Government Studies 2017; Volum 43 (4). ISSN 0300-3930.s 512 - 532.s doi: 10.1080/03003930.2017.1305954.
 • Moldenæs, Turid. Kjønnet som forsvant: En refleksjon over kjønnsdimensjonen i norske organisasjonsfaglige lærebøker. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2016; Volum 19 (2). ISSN 1500-0788.s 28 - 33.
 • Moldenæs, Turid. Story found or story lost? Storytelling in audiovisual municipality branding.. Scandinavian Journal of Public Administration 2016; Volum 20 (2). ISSN 2001-7405.
 • Ekeland, Christian; Moldenæs, Turid. TIL-skueren: supporter, tilhenger eller fans?. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 93 - 107.
 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding. Public Management Review 2015; Volum 17 (9). ISSN 1471-9037.s 1282 - 1304.s doi: 10.1080/14719037.2014.906965.
 • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 151 - 172.
 • Moldenæs, Turid. Endring, selvstyrte grupper og demokratisk dialog. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4.s 85 - 88.
 • Moldenæs, Turid. Metaforerer til glede, nytte og besvær. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4.s 289 - 292.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 204 - 231.
 • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Nordlendingen - blott til lyst og underholdning?. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 315 - 325.
 • Moldenæs, Turid; Høgmo, Per Mathias. Nordnorsk fotball som identitetsskaper og identitetsmarkør. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 327 - 341.
 • Moldenæs, Turid; Trælvik, Else-Bitten. Betydningen av lokalt eierskap - En illusjon?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.
 • Moldenæs, Turid. Visjonsarbeid i domstolene - mellom flere identiteter. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.s 162- - 179.
 • Moldenæs, Turid. Ledelse som kunst: en fortelling om topplederens betydning i omstillingen av Store Norske. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 123 - 168.
 • Moldenæs, Turid. Reinventing a Place through the Origin Myth. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 165 - 183.
 • Moldenæs, Turid; Foss, Lene. The Engaged Researcher - From Translator to Literary Change Agent. Systemic Practice and Action Research 2007; Volum 20 (1). ISSN 1094-429X.s 27 - 39.s doi: 10.1007/s11213-006-9047-z.
 • Bye, Geir; Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Tre strategier for organisasjonsendring. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 226 - 243.
 • Moldenæs, Turid; Bye, Geir. Selvstyrte grupper: Design eller naturlig utvikling?. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 28 - 48.
 • Moldenæs, Turid; Gabrielsen, Hanne C. Kvalitetsikring og etisk regnskap. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 129 - 152.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Refleksjoner over forskerrollen: Hva lærte vi?. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 274 - 290.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Finnmark Hotellforening og Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe. En analyse av to nettverk innenfor rammen av VS2010 og HF-satsingen. 2004 ISBN 8212019713.s 51 - 60.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Løvland, Jarle. The Tromsø module. John Benjamins Publishing Company 2001 ISBN 9781588110497.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Bedre forskere og bedre brukere av forskning? En integrert modell for samarbeidet mellom forskere og brukere. 2000 (9) ISBN 82-7609-104-0. ISSN 0806-394X.s 195 - 230.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Lederskapets oppslutning: Hva betyr formell struktur?. 1999 (324) ISBN 82-7422-302-0. ISSN 0801-6143.s 91 - 120.
 • Moldenæs, Turid. Økonomisk demokrati i en flerkulturell kontekst. (fulltekst) Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1997; Volum 7 (1-2). ISSN 0803-6799.s 13 - 18.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Participation in business- tradeoff between democracy and efficency. Bedre bedrift 1996; Volum Januar. ISSN 0801-6127.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Researchers contribution to collaboration among firms. Bedre bedrift 1996; Volum Februar. ISSN 0801-6127.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. "Researchers" contribution to development processes and networks among firms. Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1995; Volum 5 (2). ISSN 0803-6799.
 • Foss, Lene; Moldenæs, Turid. Research contribution in ED-2000. Bedre bedrift 1995. ISSN 0801-6127.
 • Andersen, Ole Johan; Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 156 - 176.
 • Moldenæs, Turid. I sitt bilde? : identitet og identitetsproduksjon i lokalsamfunn. Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 82-519-2111-2.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiT - et næringsfiendtlig universitet? Myter og realiteter om universitetsansattes forhold til 'verden der ute'.. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.. Henrik-Steffens-Vorlesungen 2019-12-17 - 2019-12-17 2019.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser. Academia Borealis 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En beste praksis for styrearbeid. Kupa styresamling (9.samling) 2018-11-07 - 2018.
 • Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid; Danielsen, Frode Kristian. Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen. kronikk Nordnorsk debatt, avisa Nordlys, 5. desember 2018 2018-12-05 - 2018.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Styrekultur. Kupa styresamling (9.samling) 2018-11-07 - 2018.
 • Pettersen, Hilde Marie; Moldenæs, Turid. Universitetets visuelle identiteter. Frokostseminar 2017-04-26 - 2017-04-26 2017.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.. KUPA Styreutvikling, Styreseminar 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Andersen, Ole Johan; Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. Forord. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 5 - 6.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen. Trenerseminar Olympiatoppen 2016-09-09 - 2016-09-10 2016.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen. Olympiatoppens Trenerseminar 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.
 • Moldenæs, Turid. Finnmarksbilder. Lederseminar 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.
 • Moldenæs, Turid. Omdømme og yrkesstolthet i fagopplæringen. Fagsamling, KOMOPP 2015-09-18 - 2015-09-19 2015.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Forankring. 2015 ISBN 978-82-303-2831-6.s 108 - 119.
 • Moldenæs, Turid; Pettersen, Hilde Marie. Identitets- og omdømmekartlegging. 2015 ISBN 978-82-303-2831-6.s 128 - 133.
 • Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid; Wæraas, Arild. Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid. Yrkesfagene - en omdømmevinner?. Konferanse 2013-09-25 - 2013-09-26 2013.
 • Bjørnå, Hilde; Wæraas, Arild; Moldenæs, Turid; Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Angell, Svein Ivar; Krane, Martin Sollund. Omdømmebygging i kommunene. Demosreg årsmøte 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.
 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Three strategies for municipal branding. Nordisk kommuneforskerkonferanse (Norkom) 2012-11-22 - 2012-11-24 2012.
 • Moldenæs, Turid; Stridbeck, Ulf; Sunde, Inger Marie; Østby, Roar. Etterkontroll av kommisjonen for straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen. 2012.
 • Moldenæs, Turid. Helt den ene dagen, skurk den neste. 2012.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging av kommuner: hva, hvorfor, hvordan, dilemmaer. Toppledersamling Sørreisa kommune 2012-12-17 - 2012.
 • Moldenæs, Turid. Uklart tenkt eller overfladisk lest?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Didriksen, Stine; Moldenæs, Turid. Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge v/SpareBank1 Nord-Norge. 2010.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging av steder - substans eller fasade?. Forskningsdagene i Nord-Troms 2010-09-27 - 2010-09-27 2010.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging av steder. Seminar 2010-09-28 - 2010-09-28 2010.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging som organisasjonskommunikasjon. Medlemsforum 2010-08-31 - 2010-08-31 2010.
 • Moldenæs, Turid. Fartsblinde på autopilot. 2010.
 • Didriksen, Stine; Moldenæs, Turid. Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge, v/Sparebank1 Nord-Norge. 2010.s 6 - 7.
 • Moldenæs, Turid. Fasade og fasadepussere, Nordlys, 8. juli 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Moldenæs, Turid. Stedsforskning kan gi mer levende lokaldemokrati. Kommunal rapport 2010. ISSN 0801-6410.s doi: 18.02.2010.
 • Moldenæs, Turid. Skamros til Røde Robert. 2010.
 • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine. Når det blir kult å ikkje bry seg!. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine. Den nye nordlendingen. Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 2010.
 • Moldenæs, Turid. Ledelse som kunst: En fortelling om topplederens betydning i omstillingen av Store Norske Kulkompani. 2009 ISBN 82-92352-06-6.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging av steder - Nordkapp kommune. Reiselivskonferanse 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.
 • Moldenæs, Turid. Enkeltindividet som kulturskaper - med fokus på topplederen. Eksemplet Store Norske. Konferanse i bedriftskultur 2009-10-07 - 2009-10-08 2009.
 • Moldenæs, Turid. Topplederen som kultusrkaper. Arenakveld, Sparebanken Nord Norge 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmebygging av steder. Workshop Framtidsstudier og omdømmebygging i Nord-Troms 2007-02-22 - 2007.
 • Moldenæs, Turid. Omdømmet til Kirkenes. fare eller utviklingsmulighet?. Konferanse 2007-10-11 - 2007.
 • Moldenæs, Turid; Kjos Kendall, Ellen. Alle valg har konsekvenser. 2007.
 • Moldenæs, Turid. Stemmer fra Troms - Fylkeskommunal områdesatsning, i Stat & Styring, nr. 2, 2006. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 40 - 42.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Troms og Finnmark. 2003.s 45 - 49.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Noen innledende utfordringer og samarbeidsområder. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 12. – 13. mars 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Kjøllefjord 23. – 24. oktober 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, Arbeidsnotat.. 2001.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Foss, Lene. Tre modeller for organisasjonsutvikling. Innledning til Lederforum i Båtsfjord.. Lederforum i Båtsfjord. Kontakt og utviklingsforum for fiskerinæringen i Toms og Finnmark. 1999-02-10 - 1999.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Løvland, Jarle. A preliminary internal assesment of the research activity of the Tromsø module of the ”ED 2000” programme.. 1999.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Velvin, Terje. Nils H. Nilsen – Forbedringer og utfordringer. Arbeidsnotat, Bedriftsutvikling 2000, Norges forskningsråd.. 1998.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid. Gruppeorganisering i fiskeindustribedrifter. Hva, hvorfor og hvordan? Arbeidsnotat, BU-2000.. 1998.
 • Bye, Geir; Moldenæs, Turid; Strand, Hallgeir. Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Vardø AS – april 1997. BU–2000. 1997.
 • Larsen, Mai-Liss; Johnsen, Elin; Moldenæs, Turid. Samarbeid og profesjonalitet i kommunehelsetjenesten. NORUT-rapport 01/94. 1994 ISBN 82-7697-038-9.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  SVHUM D 2014

  Click for bigger map