No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norgga guolástusallaskuvla bent.dreyer@uit.no

Bent Magne Dreyer • Thomas Nyrud, Bent Magne Dreyer :
  Strukturendringer i kystflåten – hvordan, hvorfor og konsekvenser
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2023 ARKIV
 • Bernt Arne Bertheussen, Bent Dreyer, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen :
  Institutional and financial entry barriers in a fishery
  Marine Policy 2021 ARKIV / DOI
 • Geir Sogn-Grundvåg, Dengjun Zhang, Bent Dreyer :
  Competition in a fish auction: The case of Atlantic cod in Northern Norway
  Fisheries Research 2021 ARKIV / DOI
 • Bernt Arne Bertheussen, Bent Dreyer, Sofie Dreyer, Susann Evenseth :
  Performance differences between nations exploiting a common natural resource: The Icelandic–Norwegian mackerel case
  Marine Policy 2020 ARKIV / DOI
 • Bent Magne Dreyer :
  Hva gjorde islendingene, og har det vært vellykket?
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Om å sitte på den grønne gren
  Norsk fiskerinæring 2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Skatt – til glede og forargelse
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Det store steget
  Norsk fiskerinæring 2023
 • Thomas Nyrud, Bent Magne Dreyer :
  Structural changes in the Norwegian coastal fishing fleet and implications for fishing capacity
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Viktig med kunnskap om kapasitet
  Næringsnytte 2022
 • Bent Magne Dreyer, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Jahn Petter Johnsen, Thomas Nyrud, Bjørnar Siikavuopio et al.:
  Kapasitetsutvikling og konkurranseforhold – Utvalgte grupper i kystflåten
  2022 ARKIV
 • Bent Magne Dreyer :
  Management of new fisheries
  2022
 • Øystein Hermansen, Bent Magne Dreyer :
  Kvotebytteavtaler 2018 - Estimering av førstehåndsverdi for fartøygrupper
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Min båt er så liten – og havet så stort
  Norsk fiskerinæring 2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Laks til velsignelse eller forargelse
  Dagens næringsliv 17. Jun 2022 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Ove Johansen, Bent Magne Dreyer :
  Betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk fisk til EU
  2022 ARKIV
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan fangstreguleringene, det grønne skiftet og sesongbasert høsting påvirke leveringsmønsteret
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Parisavtalen – konsekvenser for landingsmønsteret i kystflåten
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan vil Parisavtalen påvirke sjømatpolitikken?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Villfangst, FBA og/eller oppdrett?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan vil Parisavtalen påvirke sjømatpolitikken?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Nofima og arealbruk
  2022
 • Bent Magne Dreyer, Thomas Nyrud :
  Kapasitetsutviklingen i kystflåten
  2022
 • Bent Magne Dreyer, Silje Steinsbø :
  The Paris Agreement - opportunities and challenges for a Norwegian mesopelagic fishery
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Er det blitt for dyrt å gå på havet?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Grønt skifte i blått hav
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Grønt skifte i den blå åker
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Sjømatpolitikk i det grønne skiftet
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Helårlige arbeidsplasser eller klimavennlig fiske: Kan vi få i pose og sekk?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hva gjør Parisavtalen med landingsmønsteret?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Målkonflikter i norsk fiskeripolitikk
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Bent Dreyer tar ordet! Når demningen brister
  Norsk fiskerinæring 2022
 • Øystein Hermansen, John Roald Isaksen, Bent Dreyer :
  Fordeling av strukturgevinst - et prosjekt om kystflåten for Norges Fiskarlag
  2021
 • Bent Dreyer, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen :
  Fordeling av strukturgevinst – presentasjon for Fiskeridirektoratet
  2021
 • Bent Dreyer, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen :
  Økonomiske og miljømessige konsekvenser av institusjonelle rammebetingelser
  2021
 • Bent Dreyer, Edgar Henriksen, Bjørn Inge Bendiksen :
  Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien
  2021 ARKIV
 • John Roald Isaksen, Øystein Hermansen, Dag Standal, Bjørn Inge Bendiksen, Sepideh Jafarzedeh, Bent Dreyer :
  Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport
  2021 ARKIV
 • Bent Dreyer :
  Konsekvenser av reguleringer og rammer for fiskeriene
  2021
 • Bent Dreyer :
  Mange god mål gjør det vanskelig å prioritere
  2021
 • Bent Dreyer :
  Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor
  2021
 • Bent Dreyer :
  Høstingsstrategier, sløsing og litt om været
  2021
 • Bent Dreyer :
  Norsk fiskerinæring på 20 minutter – Status og litt om utfordringer
  2021
 • Bent Dreyer :
  Økonomiske og miljømessige konsekvenser av institusjonelle rammebetingelser
  2021
 • Bent Dreyer :
  Målet helliger middelet
  Norsk fiskerinæring 2021
 • Bent Dreyer :
  Sirkulær økonomi, klimakur og sjømat
  2021
 • Bent Dreyer :
  Økonomiske og miljømessige konsekvenser av institusjonelle rammebetingelser
  2021
 • Bent Dreyer, John Roald Isaksen, Øystein Hermansen :
  Den ene målsetningen slår den andre i hel
  12. May 2021 FULLTEKST
 • Bent Magne Dreyer :
  Utfordrende målkonflikter
  Næringsnytte 2021
 • Øyvind Fylling-Jensen, Jens Petter Wold, Ragnhild Dragøy, Bent Dreyer :
  Storsatsing på digitalisering i matproduksjon
  29. Sep 2020 FULLTEKST
 • Bent Dreyer :
  Bent Dreyer tar ordet! It's the biology - stupid!
  Norsk fiskerinæring 2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group