Bilde av Johnsen, Jahn Petter
Photo: Hilde Katrine Eriksen
Bilde av Johnsen, Jahn Petter
Norgga guolástusallaskuvla jahn.johnsen@uit.no +4777646784 +47 930 868 42 You can find me here

Jahn Petter Johnsen • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Er en annen verden mulig? Et institusjonelt perspektiv på kystopprør.
  Dreyer Forlag A/S 2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Small-Scale Fisheries Governance in Norway: Hierarchy, Institutions and Markets
  Springer Nature 2020 ARKIV / DOI
 • Nathan Young, Camilla Brattland, Celeste Digiovanni, Bjørn Hersoug, Jahn Petter Johnsen, Kine Mari Karlsen et al.:
  Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Andrew M. Song, Jahn Petter Johnsen, Tiffany Morrison :
  Reconstructing governability: How fisheries are made governable
  Fish and Fisheries 2018 ARKIV / DOI
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Ungraying of the Fleet - More and younger
  2024
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  New Ways of Seeing Community? Understanding Local Value Creation and Viable Communities in Global Assemblages
  2023
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Mellom nettverk og marked III - Rekruttering og sysselsettingssystem i den norske fiskeflåten
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  uit.no/nyheter 2023
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen, Jostein Vik :
  Tror på framtida og anbefaler gjerne yrket videre
  Kyst og fjord 2023
 • Bent Magne Dreyer, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Jahn Petter Johnsen, Thomas Nyrud, Bjørnar Siikavuopio et al.:
  Kapasitetsutvikling og konkurranseforhold – Utvalgte grupper i kystflåten
  2022 ARKIV
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Roy Robertsen, Nathan Young, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Knud Simonsen et al.:
  Salmon farming in the North: How do we regulate growth?
  Fram Forum 2021 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen, Henning Rød :
  Snurrevad
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 14. Jan 2021 FULLTEKST
 • Signe Annie Sønvisen, Jahn Petter Johnsen, Jostein Vik :
  Return of Community - Understanding Local Value Creation and Viable Coastal Communities in a Blue Growth perspective
  2021
 • Keshav Prasad Paudel, Vetle Lunde Ommundsen, Jahn Petter Johnsen :
  Spatio-temporal pattern of fishing activities and efforts in Barents Sea (2011 – 2018)
  2021
 • Ann-Magnhild Solås, Ingrid Kvalvik, Knud Simonsen, Ragnheidur Inga Thorarinsdottir, Nathan Young, Jahn Petter Johnsen et al.:
  Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts
  2020 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hvordan kan kystoneplanlegging løse utfordringen med å finne plass til en ny arealkrevende næring?
  2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Et ran av kysten?
  Fiskeribladet 2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Rettelse – ny feil følger!
  Fiskeribladet 2020
 • Bjørn-Petter Finstad, Jahn Petter Johnsen :
  Er en annen verden mulig? - Eller: Hvorfor lykkes ikke kystopprørene?
  2020
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hekktråler
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 11. Dec 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Drivgarn
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 08. Jan 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Professor:-Viktig å vite hva en sammenligner faktisk lengde med.
  17. Apr 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Bjørn-Petter Finstad :
  Kvotemeldinga vil neppe føre til grunnleggende endringer i fiskeripolitikkens hovedlinjer
  Fiskeribladet 13. Apr 2020 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Nytt kvotesystem - ny kurs?
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Torskefiske
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 12. Apr 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Bifangst
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
  02. Oct 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Vil ha kontakt med skippere
  30. Sep 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen, Camilla Aadland :
  Forskere vil intervjue fiskeskippere
  02. Oct 2019
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen, Camilla Aadland :
  Forskere vil intervjue skippere med erfaring fra fiske i Barentshavet
  30. Sep 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Roger B. Larsen, Kari Ellingsen :
  Forskere vil ha kontakt med skippere i Barentshavet
  02. Oct 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Norsk fiskeripolitikk for dummies
  11. May 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  How to govern ungovernable objects?
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Makrellstørje- fiske
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen, Signe Annie Sønvisen :
  Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR)
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Politiske kompromisser i praksis: Fiskeripolitikk og kvotesystem i Norge
  2019
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Det nye kvotesystemet. Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale?
  2019
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen et al.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen, Kathrine Tveiterås :
  Hvor er vi, hvor skal vi og hvem skal betale? Om endringene i kvotesystemet
  2019
 • Jahn Petter Johnsen :
  Tull med tall for Torbjørn Trondsen
  FiskeribladetFiskaren 13. Sep 2019 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  What do the Great Barrier Reef management and Norwegian spatial fisheries management have in common?
  2018 ARKIV
 • Jahn Petter Johnsen :
  Områdeforvaltning ute og hjemme, hva kan vi lære om flerbruk av sjø i Australia og i Norge?
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Marin planlegging som forvaltningsinstrument
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Creation of political spaces at sea. Some lessons to be learned from spatial regulations in Norwegian fisheries
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Lille Lofoten
  24. Jul 2018 FULLTEKST
 • Jahn Petter Johnsen :
  Hvordan kan et nytt kvotesystem innfri både næringens og samfunnets krav og forventninger?
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Mye og mangt om båta og folk
  Nordnorsk Magasin 2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen. Den rettighetsbaserte dreining –Utviklingstrekk og utfordringer
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Marine governance and socio-ecological change: Examples from Great Barrier Reef and Norway
  2018
 • Jahn Petter Johnsen :
  Industrielle fiskerier
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →