Anita Movik Simensen • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Gifted Students’ Actualization of a Rich Task’s Mathematical Potential When Working in Small Groups
  Education Sciences 2024 ARKIV
 • Karla Culligan, Sacha Dewolfe, Anita Movik Simensen :
  Challenges, Opportunities, and Key Questions in Research for Mathematics in Indigenous and Migrational (MIM) Contexts Through a Language Focused Lens
  Journal of Mathematics and Culture 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Anita Movik Simensen, Ane Marthe Johannessen, Hilja Lisa Huru :
  Seeking a Strength-Based Approach to Assessment in a Multicultural Context: A Participator Approach
  Journal of Mathematics and Culture 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Nora Marie Ollila Sandmo :
  Matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonskunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur
  Universitetsforlaget 2023
 • Annica Andersson, Trine Mette Foyn, Anita Movik Simensen, David Richard Wagner :
  Storylines in Voices of Frustration: Implications for Mathematics Teacher Education in Changing Times
  Education Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, David Richard Wagner, Annica Andersson :
  Constructs and methods for identifying patterns of interactions in mathematics classrooms
  Universidad de Alicante 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Elena Golishnikova, Anita Movik Simensen :
  The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic
  2020
 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems
  WTM Verlag 2019
 • Hilja Lisa Huru, Anna-Kaisa Räisänen, Anita Movik Simensen :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge
  Nordisk matematikkdidaktikk 2018
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  European Society for Research in Mathematics Education 2015
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Læreren som matematikkstudent
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Anita Movik Simensen :
  Matematiske læringsmuligheter: Et spesialpedagogisk perspektiv
  2023
 • Anita Movik Simensen :
  Learning Opportunities for Students Achieving low in Mathematics
  2023
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, Annica Andersson, Beth Ann Herbel-Eisenmann, David Richard Wagner :
  Mathematics Education Storylines and Cultures in Indigenous and Migrational Contexts
  Journal of Mathematics and Culture 2023 FULLTEKST
 • Anita Movik Simensen :
  Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk?
  2022
 • Irene Andersen, Ane Marthe Johannesen, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, Annica Andersson :
  Lærere og elever fra Lakselv viser vei: Presenterte forskning for internasjonale publikum
  Sagat 2022
 • Anita Movik Simensen :
  Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper
  Universitetet i Agder 2022
 • Anita Movik Simensen, Ane Marthe Johannesen, Hilja Lisa Huru :
  Collaborative tests in mathematics: seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context
  2022
 • Karla Culligan, Sacha Dewolfe, Anita Movik Simensen :
  Closing symposium: Challenges, opportunities, key questions for research in MIM contexts
  2022
 • Annica Andersson, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt
  Sagat 2021
 • Anita Movik Simensen :
  Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?
  2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen :
  Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Anita Movik Simensen :
  Nysgjerrig på matematikk i naturen.
  Tidsskriftet Forskerfrø 2020
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.
  2019
 • Joseph Dicks, Karla Culligan, Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Mathematics and Language in New Brunswick and the High North
  Antistasis 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  Tasks that enhance creative reasoning
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  ROM – Realfagstalenter og motivasjon
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  "Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk
  2018
 • Anita Movik Simensen :
  Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?
  2018
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling - algebra i barnehagen
  2018
 • Anita Movik Simensen, Pauline Vos :
  Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk
  2018
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk
  2017
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge
  2017 PROSJEKT
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur
  2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Kven immersion in mathematics
  2017
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene
  Cappelen Damm Akademisk 2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn)
  2016
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Brøkvafler og desimalsaft
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Vil lære kvensk med matematikk
  04. Oct 2016 DATA
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?
  2016
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Brøkvafler og desimalsaft
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  2015
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn)
  2015
 • Anita Movik Simensen, Trude Sundtjønn :
  TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Inger Wallem Anundsen , Anita Movik Simensen :
  Matematikk i naturen - natur i matematikken
  Fagbokforlaget 2014
 • Kristina Markussen Raen, Anita Movik Simensen :
  TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid
  2014
 • Trude Sundtjønn, Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →