Bilde av Pedersen, Helge Christian
Photo: Sunniva C.D. Werkland

Helge Christian Pedersen • Helge Christian Pedersen :
  Samisk innhold i samfunnsfagundervisningen. Ungdomsskolelæreres vurdering av egen praksis
  Universitetsforlaget 2023
 • Yngve Johansen, Helge Christian Pedersen :
  Lášmmohallan. Inkludering av samiske leker og aktiviteter i «norsk» kroppsøving
  Universitetsforlaget 2023
 • Håkon Rune Folkenborg, Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  Altasaken – en døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagundervisningen?
  Universitetsforlaget 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Mangfoldig arv – entydig identitet? Historiebruk, identitetskonstruksjon og medborgerskap i Finnmark
  Nytt Norsk Tidsskrift 2023 DOI
 • Gøril Figenschou, Helge Christian Pedersen, Silje Solheim Karlsen :
  Ávdnet - samiske tema i skole og utdanning - et postkolonialt prosjekt
  Universitetsforlaget 2023
 • Fredrik Fagertun, Helge Christian Pedersen :
  Sivil motstand: kirkestrid, lærerstreik og idrettsboikott
  Orkana Forlag 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  A Sporting Nation: Creating Sámi Identity through Sport
  International Journal of the History of Sport 2021 ARKIV / DOI
 • Helge Christian Pedersen, Lisbeth Bergum Johanson :
  Vikings and iPads: how iPads may influence historical thinking in the classroom
  Education In The North 2021 ARKIV / DOI
 • Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.
  Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2019 ARKIV
 • Lisbeth Bergum Johanson, Helge Christian Pedersen :
  Facebookfortellinger som historiedidaktiske verktøy
  Universitetsforlaget 2018
 • Helge Christian Pedersen :
  Kildekritikk i skolens historieundervisning. Samisk historie, digitale medier og misbruk av historien
  Universitetsforlaget 2018
 • Helge Christian Pedersen :
  Identitet og etnisitet i nord
  Oplandske Bokforlag 2016
 • Gøril Figenschou, Silje Solheim Karlsen, Helge Christian Pedersen :
  Ávdnet. Samiske tema i skole og utdanning
  Universitetsforlaget 2023
 • Helge Christian Pedersen, Eivind Åsrum Skille :
  Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord
  Oplandske Bokforlag 2016 DATA
 • Helge Christian Pedersen :
  Kritisk kildebruk – historikerens metode
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Altasaken - en døråpner til samisk tematikk i samfunnsfagundervisningen
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Samiske tema i Samfunnsfag
  2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Da ønsket om scenenekt kom til Sápmi
  Khrono.no 01. Feb 2023
 • Helge Christian Pedersen :
  Tjelles bok viser at historien er sammensatt og nyansert, også den om internatene i Finnmark
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. Oct 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold
  Khrono.no 04. Jan 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Indigenous Sport. Perspectives from Sápmi. Some reflections on Sámi Sport, Postcolonial Theory, and Indigenous Methodology. Routledge Award Keynote
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  The Power of Football. A Modern Nation Raising on the Football Pitch
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Didaktiske og kulturelle rammer for samisk innhold i samfunnsfaget.
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Indigenous Sport. Perspectives from Sápmi. Some reflections on Sámi Sport, Postcolonial Theory, and Indigenous Methodology
  2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Historien som samisk skiidrett i Sverige - et postkolonialt prosjekt?
  Idrott, historia & samhälle 2022
 • Helge Christian Pedersen :
  Hvem eier samenes historie?
  www.nordnorskdebatt.no 22. Dec 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold
  www.nordnorskdebatt.no 31. Dec 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Sametinget må representere et mangfoldig samfunn
  nordnorskdebatt.no 15. Mar 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Odd Mathis Hætta. Akademisk altmuligmann
  2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Somby og "norskingenes" framstilling av samisk historie
  nordnorskdebatt.no 11. Dec 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Vi må snakke om det samiske akademiske ordskiftet
  nordnorskdebatt.no 07. Dec 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk idrett: kulturreising og internasjonalt urfolkssamarbeid
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Helge Christian Pedersen :
  Anstendighet i Joika-debatten
  www.nordnorskdebatt.no 25. Apr 2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Hva er et sted? Byen som møtested
  2020
 • Helge Christian Pedersen, Johnsen Kristian E. :
  Altaboka 2020 Byen som møtested
  2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Altaturneringen i fotball
  2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Er Alta IF altaværingenes og finnmarkingens lag?
  Altaposten 04. Sep 2020
 • Helge Christian Pedersen :
  Høy litterær og historiefaglig kvalitet
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 24. Jan 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Nyansering er ikke hvitvasking av ei mørk historie
  www.nordnorskdebatt.no 06. Dec 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Mistankens hermeneutikk i debatten om fornorskning
  www.nordnorskdebatt.no 10. Dec 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Samisk idretts betydning for samisk identitet.
  2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Nyanser, gråsoner og tvetydighet er nødvendig i historiefaglige framstillinger
  www.nordnorskdebatt.no 29. Nov 2019
 • Helge Christian Pedersen :
  FRI – idrett for alle? Er idretten en arena hvor man kan være hvem man vil?
  2019
 • Helge Christian Pedersen :
  Viser forskningen at store skoler gir best kvalitet?
  Altaposten 12. Sep 2018
 • Helge Christian Pedersen, Marit Anne Hauan :
  Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet
  04. Sep 2018
 • Helge Christian Pedersen :
  Idrettsstjerner kan skape magi og bidra til både stolthet og holdningsendringer
  www.nordnorskdebatt.no 14. Sep 2018
 • Helge Christian Pedersen :
  Ja, samene er et folk i Norge
  Altaposten 2017
 • Helge Christian Pedersen :
  -Alternative fakta om samenes historie
  Altaposten 2017
 • Helge Christian Pedersen :
  -La oss herved slå fast at samene er et folk
  Altaposten 2017
 • Eivind Åsrum Skille, Helge Christian Pedersen :
  Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. Introduksjon.
  Oplandske Bokforlag 2016 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →