Eva Gjerdrum • Trine Fossland, Eva Gjerdrum, Kirsti Rye Ramberg:
  Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum:
  Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning
  2013
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen:
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators
  Journal of Telemedicine and Telecare 2003
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen:
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: barriers and facilitators
  Journal of Telemedicine and Telecare 2003
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Eva Gjerdrum:
  Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus
 • Berit Johanne Kjeldstad, Harald Alvestrand, Mathis Persen Bongo, June Breivik, Endre Elvestad, Ola Erstad, Eva Gjerdrum, Trond Ingebretsen, Arne Krokan, Bergljot Landstad, Ingrid Melve:
  NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen:
  Implementering av telemedisinske tjenester: hemmende og fremmende faktorer
  2003
 • Frank Atle Larsen, Eva Gjerdrum, Aud Obstfelder, Line Lundvoll Nilsen:
  Implementing telemedicine services in Northern Norway: Barriers and facilitators
  2003
 • See all publications in Cristin →