Valg av emnegruppe

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.


Studentene kan i denne emnegruppen fritt velge emner som støtter opp om de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammet eller emner fra andre fagområder som gjør kandidaten bedre rustet til å utføre økonomisk-administrative funksjoner i en organisasjon.

Vi kan tilby blant annet (med forbehold om endringer):

Høstemner

Om en tar BED-2149 Personalledelse høsten 2024, vil en ikke kunne ta BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett våren 2025. Dette siden emnene overlapper. 

Våremner

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Studenten kan også velge emnene i emnegruppe regnskapsfører (se + nedenfor). Eksamen på emnene vil gjennomføres på campus Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Det gjennomføres ikke skoleeksamen i Oslo på disse emnene.

Studentene kan også velge andre emner fra UiT Norges arktiske universitet som har bindinger til de økonomisk- administrative fagområdene, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med andre emner. Eksempler her er:

  • STV-1000 Politisk analyse (nettbasert)
  • SPL-1001 Plan, kultur og næring (nettbasert)

 Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.


På siste studieår på bachelorprogrammet kan studentene velge emnegruppe utland. 

5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Studenter som ønsker å reise på utveksling i kun ett semester, kan ta de resterende 30 studiepoengene av tredjeåret som valgfrie emner. For at bachelorstudenten skal få godkjent emnegruppe utland må de ha tatt minimum 20 studiepoeng i utlandet. Emnene som velges må være relevant for en utdanning innen det økonomisk-administrative fagområdet eller relevant for å utøve økonomisk-administrative arbeidsoppgaver. 

Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng. Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE»

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 31.05.2024