Generell emnegruppe - Harstad

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to emnegrupper, en generell emnegruppe eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret.

Generell  emnegruppe

5.semester

 

BED-2112 Human Resource Management 10 stp

BED-2034NETT Organisasjonspsykologi (nettbasert)10 stp

Fritt emnevalg

6.semester

BED-2144 Social Media Marketing 
10 stp

BED-2145 Consumer Behaviour and Active Retailing 10 stp

Fritt emnevalg

 

I 5. semester er BED-2112 og BED-2034NETT obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge andre emner fra Handelshøgskolen portefølje. Her er noen forslag:

BED-2210 Bacheloroppgave 20 stp Emnet går over 2 semester, starter på høst og avsluttes på våren.

BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap 20 stp Emnet går over 2 semester, starter på høst og avsluttes på våren.

BED-2125 Innkjøp 10 stp

I 6. semester er BED-2144 og BED-2145 obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge andre emner fra Handelshøgskolen portefølje. Her er noen forslag:

BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering 10 stp

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Studenten må også selv sjekke at det ikke er faglig overlapp mot andre emner som inngår i bachelorgraden. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Hvis du skal søke master ved et annet universitet enn UiT, husk at eksamensdatoene vil påvirke når ditt vitnemål kan utstedes. Påse derfor at du ikke velger valgemner med eksamensdato senere enn enn tre uker før ettersendingsdatoen. Fristen for ettersending er vanligvis 1. Juli.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av administrasjonen ved Handelshøgskolen.

 

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 11.03.2024