Emnetabell - Prosess- og gassteknologi (ordinært), Tromsø

Emner som ligger under studieretning Prosess- og gassteknologi, studiested Tromsø.

Semester
10 SP
10 SP
10 SP
1. semester (høst)
2. semester (vår)
 
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
30 sp valgfrie emner:
6. semester (vår)

 

Page administrator: Espen Johannessen
Last updated: 06.03.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for ordinære studenter ved studieretning Prosess- og gassteknologi.