høst 2023
MUS-1506 Komponering og arrangering 1 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Grunnleggende begrepsforståelse i komponering og arrangering med vekt på funksjonsharmonikk og besifring

- Arbeid med ulike satstyper, stilarter og former, inkludert grunnprinsipper i polyfon sats

- Grunnleggende bruk av komposisjonsteknikker i tonal musikk

- Analyse av harmonikk og musikalsk struktur

- Harmonisering og arrangering av funksjonsharmonisk sats


Hva lærer du

Etter fullført emneskal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • kan analysere og gjøre bruk av satsteknikker i tonal sats
  • kan anvende begreper for å beskrive harmonisk progresjon

Ferdigheter

  • behersker grunnleggende sats- og arrangeringsteknikker og notasjon
  • kan skape og tilrettelegge musikk for ulike instrumental- og vokalbesetninger

Generell kompetanse

  • kan utføre enkle arbeidsoppgaver innen komponering og arrangering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes at studenten jobber selvstendig med oppgaver som samles i en arbeidsmappe (se arbeidskrav). Veiledning individuelt og i gruppe.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve i musikkteori etter første semester Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe med seks til åtte oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  • Semesterprøve i musikkteori etter første semester
  • Arbeidsmappe med 4 - 6 oppgaver (fastsettes av fagansvarlig) med partitur

More info about the portfolio

Mappevurdering med fire utvalgte oppgaver. Mappen skal bestå av partitur, stemmer og innspilling. Oppgaver velges i samråd med fagansansvarlig.

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.


Re-sit examination

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester
  • Earlier years and semesters for this topic