Studentrepresentant i Felles utdanningsutvalg (FUU)

Lyst til å representere studentene ved Det helsevitenskapelige fakultetet, og gjøre en forskjell? I Felles utdanningsutvalg (FUU) vil du sitte sammen med ledelsen i begge organisasjonene og være med på å forme framtidens praksis og bidra til god kvalitet på praksisplassene.

FUU, et samarbeidsorgan mellom UNN og Helsefak skal ha to studentrepresentanter og en vara. Det er ingen begrensninger på funksjonstid. Akkurat nå har vi behov for en studentrepresentant og en vara. Vervet er mest aktuelt for studenter som har praksis i UNN i løpet av studietiden.

Vervet lønnes pr. time i lønnstrinn 35 ( 383.200.- pr. år 1. mai 2022). Du godtgjøres med 1 time forberedelse pr. medgåtte møtetime, dvs. varer møtet i 2 timer lønnes en for 4 timer. Det er 2-3 møter hvert semester.

Formålet med FUU:

  • bidra til å bedre tjenestetilbudet og styrke kvaliteten på utdanningstilbudet
  • sikre at utdanningene imøtekommer samfunnets nåværende og fremtidige behov for kompetanse
  • bidra til at utdanningene er praksisnære og forskningsbaserte med høy faglig kvalitet og relevans.

Utdrag fra mandatet:

  1. FUU er et rådgivende organ for ledelsene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø/Harstad/Narvik.
  2. FUU skal behandle saker av strategisk betydning knyttet til utdanningsspørsmål av felles interesse for de to institusjonene. Utdanningsutvalget skal ikke bare jobbe   på bestilling, men oppfordres til å sette aktuelle utdanningsspørsmål på dagsorden til ledelsen i begge institusjoner. Herunder strukturelle og organisatoriske endringer i studietilbud som tilbys ved UNN og Helsefak.
  3. FUU skal utarbeide forslag til årlig budsjett.
  4. FUU kan behandle saker knyttet til gjennomføring av utdanning generelt og praksisstudiene spesielt.

Ta kontakt med oss på praksis@helsefak.uit.no dersom dette høres spennede ut, eller du har flere spørsmål om vervet.

Målgruppe: Studenter
Frist: 30.10.2022
Ansvarlig: Arnesen, Reidar
Telefon: 77660336