Prøveforelesning Master i historie Håkon Hermanstrand, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Master i historie, Håkon Hermanstrand, holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne: “Maadtoe jïh laahkoe, dåajmijes vuekie og andre begrep som grunnlag for analyse av sør-samisk rettskultur”

 

 

Håkon Hermanstrand holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde historie.  

Publikum kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/07a7382f38db41d1bd17580f5c4f447021 

Avhandlingen er publisert i Munin.

Prøveforelesningstekst: 

“Maadtoe jïh laahkoe, dåajmijes vuekie og andre begrep som grunnlag for analyse av sør-samisk rettskultur”

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 40 stk er tilstede i auditoriet under prøveforlesningen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slippes inn i lokalet. Påmelding skjer på disputasens Tavla-arrangement, og vil gjelde både prøveforelesning og disputas. 

Disputasen holdes kl. 12:15 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen

"Eie eller leie, valg eller tvang? Samiske bygsler i Vaapste og Raane 1690 – 1800: Samisk handlingsrom i kongemaktenes grenseland"

 

 

When: 18. June 2021 kl. 10.15–11.00
Where: B-1005 / digitalt
Location / Campus: Digitalt, Tromsø
Target group: Ansatte, Studenter, Besøkende, Inviterte
Contact: Inga Bårdsen Tøllefsen
Phone: 77646976
E-boastta: inga.bardsen.tollefsen@uit.no
Add to calendar